Передплати журнал

Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів


Про
затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів

Наказ Вищої атестаційної комісії України,
Міністерства праці та соціальної політики
України

від 27 травня 2010 року N 296/110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

12 липня 2010 р. за N 505/17800

Відповідно до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 N 337 “Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Норми
оплати праці офіційних опонентів (додаються).

2. Визнати таким, що
втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України, Міністерства праці
та соціальної політики України від 05.02.2008 N 75/26 “Про затвердження
Норм оплати праці офіційних опонентів”, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 14.02.2008 за N 124/14815.

3. Установити, що Норми
оплати праці офіційних опонентів, визначені додатком до цього наказу,
змінюються з 1 січня 2010 року в установленому порядку пропорційно підвищенню
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

4. Цей наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010
року. Норми оплати праці офіційних опонентів застосовуються у розмірах та у
терміни, що затверджені цим наказом.

 

Голова
Вищої

атестаційної комісії України 

 
В. Мачулін 

Міністр
праці та

соціальної політики України 

 
В. Надрага 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник
Міністра

фінансів України 

 
А. Мярковський 

Генеральний
директор Федерації
роботодавців України 

 
 
Р. Іллічов 

Перший
заступник

Керівника СПО 

 
Г. В. Осовий 

В. о.
президента Спілки

підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України 

 
 
 
В. Биковець 

В. о.
президента

Всеукраїнської
асоціації роботодавців 

 
 
В. Биковець 

Генеральний
директор

Спілки орендарів і
підприємців України 

 
 
Л. Шкорута 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищої атестаційної комісії України, Міністерства праці та соціальної
політики України
27.05.2010 N 296/110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2010 р. за N 505/17800 


НОРМИ
оплати праці офіційних опонентів

Розміри оплати праці за підготовку відзиву
(у гривнях) 

про
докторську дисертацію 

про
кандидатську дисертацію 

з
01.01.2010 

з
01.04.2010 

з
01.01.2010 

з
01.04.2010 

192 

196 

119 

122 


1. Ставки погодинної
оплати праці офіційного опонента за участь у захисті дисертації (у гривнях):

доктора наук: з
01.01.2010 – 52,54; з 01.04.2010 – 53,67;

кандидата наук: з
01.01.2010 – 41,96; з 01.04.2010 – 42,87.

2. Норми оплачуваного
часу участі офіційного опонента у захисті докторської та кандидатської
дисертацій становлять відповідно 2 години та 1 годину.

 

Начальник
відділу

бухгалтерського обліку,
звітності та контролю 

 
 
О. Зубань 

Директор
Департаменту

з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці 

 
 
 
О. Товстенко 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми