...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті


Про
затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на
автомобільному транспорті

Наказ
Міністерства транспорту та зв’язку України

від 24 червня 2010 року N 385

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 2010 р. за N 946/18241

Відповідно до Закону
України “Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів
транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення
(ЄУТР)”, Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про
тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити
Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному
транспорті, що додається.

2. Державній
адміністрації автомобільного транспорту:

2.1. Забезпечити
подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ
до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та
забезпечити контроль за його виконанням.

3. Цей наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за
виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом
функціональних повноважень.

 

Міністр 

К.
Єфименко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр
внутрішніх справ України
 

А. В.
Могильов
 

В. о.
Голови Державного комітету

України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
В. В. Арєф’єв 

Міністр
промислової політики України
 

Д. В.
Колєсніков
 

Голова
Державного комітету

України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
М. Ю. Бродський 

Заступник
Міністра праці

та соціальної політики України

 

 
В. Матвійчук 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
24.06.2010 N 385

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 946/18241 


Інструкція
з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

I.
Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію
розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів
транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)
(далі – ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про
тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, а
також Законів України “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній
рух”.

1.2. Ця Інструкція
визначає порядок установлення, технічного обслуговування та використання
контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах, які
використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів,
призначених для міжнародних автомобільних перевезень.

1.3. Ця Інструкція
поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері
надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними
транспортними засобами, призначеними для міжнародних автомобільних перевезень
(далі – транспортні засоби), а також суб’єктів господарювання, які установлюють
та здійснюють технічне обслуговування і ремонт тахографів.

1.4. У цій Інструкції
терміни вживаються у такому значенні:

адаптація тахографа до
транспортного засобу – оновлення або підтвердження параметрів автомобільного
транспортного засобу, що зберігаються у пам’яті тахографа, до яких залежно від
типу тахографа належать: ідентифікаційний номер (VIN-код) та номерний знак
(цифри та літери, нанесені на номерному знаку, – VRN) автомобільного
транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати
визначення константи тахографа “k”, характеристичного коефіцієнта
автомобільного транспортного засобу “w”, ефективного кола шини “l”,
а також показники часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке
налаштований обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності). Термін
“адаптація тахографа до транспортного засобу”, за визначенням ЄУТР, –
“калібрування”;

картка – картка
контрольного пристрою (тахографа) з вбудованою мікросхемою, призначена для
використання в цифровому тахографі;

контрольний пристрій
(тахограф) – обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для
встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному
чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та
про певні періоди роботи їхніх водіїв;

перевізники – суб’єкти
господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення
пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом;

ПСТ – пункт сервісу
тахографів, спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо
установлення та технічного обслуговування тахографів суб’єктами господарювання
(резидентами України), що виконують передбачені ЄУТР функції “майстерні
або механіка” та внесені Мінтрансзв’язку як компетентним органом з
виконання ЄУТР до переліку уповноважених суб’єктів господарювання (далі –
Перелік);

тахокарта – бланк,
призначений для внесення й зберігання зареєстрованих даних, який вводять в
аналоговий контрольний пристрій (тахограф) та на якому маркувальні пристрої
останнього здійснюють безперервну реєстрацію інформації, що підлягає фіксуванню
відповідно до положень ЄУТР;

технічне обслуговування
тахографа – технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно
до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних
цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або
пов’язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу;

VIN-код (Vehicle
Identification Number) – ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є
структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється виробником
транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов транспортного
засобу.

Інші терміни вживаються
в значеннях, наведених у Законах України “Про автомобільний
транспорт”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”,
“Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів
транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення
(ЄУТР)”.

II.
Установлення та технічне обслуговування тахографів

2.1. Виробники
транспортних засобів здійснюють установлення тахографів згідно з вимогами ЄУТР.

2.2. ПСТ установлюють
тахографи на транспортні засоби, що перебувають в експлуатації, та виконують
роботи з технічного обслуговування тахографів згідно із замовленнями
перевізників відповідно до вимог ЄУТР, а також виробників тахографів та
транспортних засобів.

2.3. ПСТ не може
передоручати виконання робіт з установлення та технічного обслуговування
тахографів іншим фізичним або юридичним особам.

2.4. Транспортні
засоби, призначені для перевезення небезпечних вантажів, обладнують тахографами
з урахуванням положень пунктів 2.1 – 2.3 цього розділу та відповідно до
законодавства щодо встановлення вимог до конструкцій таких транспортних
засобів.

2.5. Повірку тахографів
здійснюють повірочні лабораторії відповідно до вимог Закону України “Про
метрологію та метрологічну діяльність”.

2.6. ПСТ виконують
перевірку та адаптацію тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог
ЄУТР періодично кожні два роки, а також у разі:

установлення або заміни
тахографа;

ремонту тахографа;

зміни типу розмірів
пневматичних шин автомобільного транспортного засобу;

якщо під час технічного
обслуговування або ремонту автомобільного транспортного засобу відбулося
пошкодження таблички тахографа або пломб, накладених на його складові, під час
установлення або адаптації або у разі зміни конструкції автотранспортного
засобу, що може вплинути на роботу тахографа.

2.7. За результатами
перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу ПСТ оформлює у двох
примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу
за формою, наведеною в додатку 1.

ПСТ надає один
примірник зазначеного протоколу перевізнику, а другий залишає собі і зберігає
разом з тахокартою або у разі цифрового тахографа – з роздруківкою та
електронними файлами, що підтверджують достовірність наведених у протоколі
даних.

Протокол перевірки та
адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з
дати проведення робіт.

2.8. За умови
позитивних результатів перевірки та адаптації тахографа ПСТ відповідно до вимог
ЄУТР маркує транспортний засіб та опломбовує тахограф і його складові чітким
відбитком тавра згідно з вимогами додатка 2.

III. Умови
використання тахографів

3.1. Виробники
транспортних засобів, перевізники, водії та ПСТ використовують тахографи,
тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до
вимог ЄУТР.

3.2. Мінтрансзв’язку
забезпечує відповідно до вимог ЄУТР обіг (облік, видачу, скасування,
призупинення дії, поновлення, перевірку чинності) карток чотирьох типів для
цифрових тахографів: водія (картка водія); ПСТ (картка майстерні); особи,
уповноваженої здійснювати контроль (картка контролера); перевізника (картка
підприємства).

3.3. Водій
транспортного засобу, обладнаного тахографом:

забезпечує правильну
експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до
інструкції виробника тахографа;

своєчасно встановлює,
змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;

використовує тахокарти
(у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового
тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував
транспортним засобом;

має при собі: протокол
про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені
тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних
роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим
тахографом; 

у разі несправності або
пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму
роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними
графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з
яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);

у разі несправності або
пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки
дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного
для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує
належне зберігання таких записів.

3.4. Якщо в рейсі
перебувають двоє водіїв, положення абзаців п’ятого – сьомого пункту 3.3 цього
розділу поширюються на кожного водія окремо.

3.5. Перевізники:

забезпечують водіїв,
які відправляються в рейс, необхідною кількістю тахокарт або паперу для
роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий);

зберігають інформацію,
отриману за допомогою тахографа, кожного водія протягом 12 місяців з дати
останнього запису, а протоколи перевірки та адаптації тахографа до
транспортного засобу, свідоцтва про повірку – протягом одного року з дати
закінчення терміну їх дії;

аналізують інформацію
щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою
тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та
запобігання виникненню їх в подальшому.

3.6. Перевізники забезпечують
належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими
тахографами та згідно з вимогами ЄУТР здійснюють періодичні інспекції, які
включають перевірку:

правильності роботи
тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов’язковість
установлення тахографа певного типу – аналоговий або цифровий, позначка
затвердження типу згідно з ЄУТР);

наявності та цілісності
таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб
тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;

дотримання вимог щодо
періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного
засобу, а також перевірки тахографа;

дотримання вимог щодо
періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху,
зареєстрованим тахографом;

наявності у водіїв
транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього
розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;

строків зберігання
відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки
та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.

 

Голова
Державної адміністрації

автомобільного транспорту 

 
С. Доброход 


 

Додаток 1
до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на
автомобільному транспорті 


Протокол
перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу N _______

від
“___” ____________ 20    року

1. Найменування та
місцезнаходження суб’єкта господарювання
___________________________________________________________________________________

2. Номер штампа
згідно з переліком суб’єктів господарювання
___________________________________________________________________________________

3. Номер картки
суб’єкта господарювання (за наявності) ___________________________________

4. Назва перевізника
_________________________________________________________________

5. Дані транспортного
засобу:

5.1. Марка, модель
__________________________________________________________________

5.2. Номерний знак
транспортного засобу (VRN) ________________________________________

5.3. Ідентифікаційний
номер (VIN) _____________________________________________________

6. Дані тахографа:

6.1. Марка, модель
_________________

6.2. Тип
__________________________

6.3. Виробник
_____________________

6.4. Заводський номер
______________

6.5. Дата
виготовлення _______________________________________________________________

6.6. Дата попередньої
перевірки та адаптації _____________________________________________

6.7. Підстава для
перевірки та адаптації _________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
  (установлення, дотримання періодичності перевірки, ремонт,
           
                     
                     
                     
                    заміна
трансмісійних агрегатів або пневматичних шин іншого
                     
                     
                     
                     
                     
                   
розміру, інші підстави)

Результати
перевірки та адаптації тахографа 


N
з/п 

Назва
параметра 

Одиниця
вимірювання 

Норма 

Фактичне
значення 

Пробіг 

до перевірки та адаптації 

Кілометри 

– 

  

після перевірки та адаптації 

  

Розмір пневматичних шин1 

– 

– 

  

Тиск у пневматичних шинах1 

МПа 

– 

  

Ефективна довжина кола пневматичних шин, l 

Міліметри 

– 

  

Характеристичний коефіцієнт транспортного
засобу, w 

Обороти
або імпульси на кілометр 

– 

  

Константа тахографа, k 

Обороти
або імпульси на кілометр 

– 

  

Відхилення реєстрування шляху, не більше ніж, на
ділянці дороги довжиною щонайменше 1 кілометр 

після установлення 

Відсотки
 

±
2,0 

  

в експлуатації 

±
4,0 

  

Відхилення реєстрування
швидкості, не більше ніж 

після установлення 

Кілометри
за годину 

±
4,0 

  

в експлуатації 

±
6,0 

  

Відхилення реєстрування часу, не більше
ніж 

після установлення 

Хвилин за
добу та за 7 діб 

± 2 та
± 10 

  

в експлуатації 

± 2 та
± 10 

  

10 

Фактичне значення спрацьовування обмежувача
швидкості (за наявності обмежувача)1 

Кілометри
за годину  

– 

  

11 

Реєстрування факту відкриття кришки аналогового
тахографа (виймання тахокарти) 

– 

Має бути зареєстровано тахографом 

Так/ні2

 

12 

Реєстрування факту вимкнення живлення на час,
довший ніж 100 мс 

– 

Має бути зареєстровано тахографом 

Так/ні2

 

13 

Реєстрування факту перерви з’єднання давача
імпульсів з тахографом

– 

Має бути зареєстровано тахографом 

Так/ні2

 


7. Висновок:
зазначений у пункті 6 цього протоколу тахограф, установлений на транспортному
засобі, ідентифікаційні ознаки якого наведено в пункті 5 цього протоколу,
придатний / не придатний до експлуатації2.

____________
1
Згідно з
вимогами виробника транспортного засобу або відповідно до законодавства.

2 Непотрібне
закреслити.

8. Роботи виконав
________________________________ ______________ _____________________
       
                     
                     
                     
     (посада)              
                     
             (підпис)      
                     
  (П. І. Б.)

М. П.

9. Підтверджую, що я,
________________________________________________________________,
       
                     
                     
                     
           (П. І. Б. замовника або
уповноваженої ним особи)
ознайомлений: з результатами перевірки та
адаптації тахографа, з місцями нанесення та кількістю пломб.

__________________
       
         (підпис) 


 

Додаток 2
до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на
автомобільному транспорті 


Маркування
тахографів

1. Для маркування
табличок тахографів та пломб, що використовують для пломбування тахографів,
застосовують познаку пункту сервісу тахографів: “UA – ППП”, де ППП –
номер пункту сервісу тахографів за переліком уповноважених суб’єктів
господарювання.

2. Табличка перевірки
та адаптації тахографа до транспортного засобу має бути самоклейна та
пошкоджуватися при спробі знімання.

На табличці тахографа
повинно бути наведено відповідно до даних, зазначених у протоколі перевірки та
адаптації тахографа до транспортного засобу згідно з додатком 1 до цієї
Інструкції:

назву та адресу пункту
сервісу тахографів або познаку пункту сервісу тахографів;

характеристичний
коефіцієнт транспортного засобу “w = … об/км” або “w =…
імп/км”;

ефективне коло шин
коліс транспортного засобу “l = … мм”;

константу тахографа у
формі “k =… об/км” або “w =. .. імп/км”;

дату перевірки та
адаптації тахографа до транспортного засобу.

3. Пломбування
тахографів та їх складових здійснюють згідно з вимогами ЄУТР. Для пломбування
тахографів використовують такі пломби:

3.1. Пломба капсульна
втиснута, червона, пластмасова діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу
тахографів.

3.2. Пломба свинцева
двостороння (відбиток тавра з познакою пункту сервісу тахографів – випуклий)
діаметром 12 мм з тавром.

3.3. Пломба ремонтна
(втиснута, червона) діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.

____________

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...