Реєструйся

Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2015

м. Київ

N 4
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2015 р. за N 74/26519

Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказу Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року N 360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за N 704/25481, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2014 року N 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1390/26167, з метою врегулювання питань прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів в умовах антитерористичної операції
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Особливості прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра освіти і науки України

І. Р. Совсун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
від 05 січня 2015 року N 4
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2015 р. за N 74/26519


ОСОБЛИВОСТІ
прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня

1. Особливості прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році встановлюють порядок відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ) у 2015 році в умовах проведення антитерористичної операції.
ВВНЗ, у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на навчання осіб, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (зі змінами), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та нормативно-правових актів Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України, що встановлюють вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання, їх стану здоров’я.
2. Прийом на навчання до ВВНЗ здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (далі – Правила прийому). Правила прийому до ВВНЗ розробляються на підставі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2014 року N 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1390/26167, та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.
У випадку службової необхідності, за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.
3. Конкурсний відбір (вступні випробування) до ВВНЗ, крім Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, проводиться з 21 липня до 30 липня включно.
Конкурсний відбір (вступні випробування) до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба проводиться з 20 липня до 30 липня включно.
Зарахування вступників до ВВНЗ, які будуть навчатися як курсанти, здійснюється не пізніше 01 серпня, як студенти – не пізніше 08 серпня.
4. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ мають:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, – при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ;
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ;
військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;
військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.
Вступники з числа резервістів беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
5. Вступники до ВВНЗ, крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, які входять до складу приймальних комісій, відповідно до чинних наказів Міністерства оборони України.
6. Поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано законом, зокрема Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
7. До ВВНЗ на заочну форму навчання для отримання вищої освіти за ступенем бакалавр за цивільними напрямами підготовки за результатами вступних випробувань приймаються на місця державного замовлення, що визначаються наказами Міністерства оборони України та Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України у 2015 році, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного строку контракту, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій). Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться у строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ.
8. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції і тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.
9. Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ з метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Директор Департаменту військової освіти
та науки Міністерства оборони України
генерал-майор

І. В. Толок

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...