...
Реєструйся

Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та форми Акта, що складається за їх результатами


Набла чинності 20 травня 2011 р.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.03.2011 

м. Київ 

N 9-1 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2011 р. за N 513/19251

Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та форми Акта, що складається за їх результатами

Відповідно до статті 13 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, статей 5 та 7 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 N 233 “Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та форму Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за їх результатами, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 01.12.2008 N 21-1 “Про порядок оформлення результатів перевірок, що здійснюються органами Пенсійного фонду України”, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 24.12.2008 за N 1226/15917.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

5. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва 

Г. Яцишина 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні 

О. Мірошниченко 

Перший заступник керівника
 Спільного представницького
органу профспілок 

Г. Осовий 

Голова Комісії з питань проведення
реорганізації, перший заступник Міністра
праці та соціальної політики України 

Л. Дроздова 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.03.2011 N 9-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2011 р. за N 513/19251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань
для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України

1. Ведення бухгалтерських документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) або внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески), у тому числі правильність відображення в бухгалтерських документах сум єдиного внеску, штрафів, пені та інших платежів до Пенсійного фонду України на підставі документів органів Пенсійного фонду України (повідомлень про перерозподіл коштів відповідно до календарної черговості виникнення боргу, рішень про застосування штрафів та пені, розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій).

2. Правильність нарахування та сплати єдиного внеску:

2.1. Повнота відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

2.2. Повнота відображення у звітності сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

2.3. Повнота відображення у звітності сум винагород, нараховані фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

2.4. Повнота відображення у звітності сум допомоги по тимчасовій непрацездатності.

2.5. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної плати:

2.5.1. Нарахування єдиного внеску.

2.5.2. Утримання єдиного внеску.

2.6. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

2.7. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами.

2.8. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності.

2.9. Правильність нарахування єдиного внеску за окремі категорії застрахованих осіб:

2.9.1. Правильність нарахування єдиного внеску на суми грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

2.9.2. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.9.3. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

2.9.4. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

2.9.5. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

2.9.6. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

2.10. Сплата суми єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок.

2.11. Своєчасність перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових санкцій.

3. Правильність нарахування та сплати страхових внесків:

3.1. Повнота відображення у звітності сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплата винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

3.2. Повнота відображення у звітності сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу.

3.3. Правильність нарахування та утримання страхових внесків.

3.4. Сплата авансових платежів у вигляді сум страхових внесків, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) (відображаються випадки порушення платником пропорційної сплати страхових внесків при отриманні коштів на виплату заробітної плати (доходу)).

3.5. Своєчасність перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій.

4. Правильність нарахування страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб.

5. Правильність нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

6. Перевірка достовірності формування та подання відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

6.1. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб:

6.1.1. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2011.

6.1.2. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

6.1.3. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період до 01.01.2010.

6.2. Правильність формування відомостей про осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

 

Директор департаменту
надходження доходів 

В. В. Литвиненко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.03.2011 N 9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ

__________ N _________
          (дата) 

______________________________________
(місце складання акта) 

Про результати _______________ перевірки _______________________________________________
                                           (тип перевірки)                                                                      (найменування платника
_____________________________________________________________________________________
                                                     або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період з ___.___.____ до ___.___.____. 

 

I. Вступна частина

На підставі направлення від ___.___.____ N ___, виданого
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування органу Пенсійного фонду України, спеціалісти якого здійснювали перевірку)
_____________________________________________________________________________________
                    (прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які здійснювали перевірку, назва структурного підрозділу)
____________________________________________________________________________________,
на підставі статті 13 та абзацу шостого пункту 7 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) та відповідно до плану проведення перевірок платників єдиного внеску (наказ
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування органу Пенсійного фонду України)
від ___.___.20__ N ___) проведена планова перевірка.

____________________________________________ повідомлений про
(найменування платника або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи – підприємця)
проведення планової перевірки повідомленням від ____________ N ___, що надано посадовим особам (направлено платнику з повідомленням про вручення).

Підстава для проведення перевірки ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перевірку проведено в присутності _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (посада керівника (заступника керівника) платника або уповноваженої особи, його прізвище, ім’я та по батькові)
та в присутності головного бухгалтера ___________________________________________________.
                                                                                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові)

У журналі реєстрації перевірок суб’єкта господарювання вчинено запис ___.___.____ року за N ____.

Перевірка проводилась з __.__.20__ до ___.___.20__.

У період, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання були (є):

керівник
_____________________________________________________________________________________
          (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
           фізичних осіб – платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або
            інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                    офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
за період з ___.___.____ до ___.___.____ (до дня підписання акта перевірки, наказ, інший
документ про призначення від ___.___.____ N ___, наказ, інший документ про звільнення від ___.___.____ N ___);

головний бухгалтер ___________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
                                                                      платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників
                                                                  податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
                                                                           релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
                                                                    реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
                                                         повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
за період з ___.___.____ до ___.___.____ (до дня підписання акта перевірки, наказ керівника про призначення від ___.___.___ N ____, наказ керівника про звільнення від ___.___.____ N ___).
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (скорочене найменування платника)
___.___.______ року зареєстрований _____________________________________________________.
                                                                                                                   (повна назва органу державної реєстрації)

Свідоцтво про державну реєстрацію від ___.___.___ N ___, код основного виду економічної діяльності ______________________________, клас професійного ризику виробництва ________________________________, ознака платника (бюджетна установа; підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС; підприємство, організація громадської організації інвалідів _______________________________________________
_________________________________________________________________________________, що
                                                                                             (необхідне зазначити)
підтверджується ______________________________________________________________________,
                                                                                                                (перелік документів)
підпорядкування (для державних підприємств) ____________________________________________,
місцезнаходження (або місце проживання) платника:
____________________________________________________________________________________.

Взято на облік ___.___.____ в ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування органу Пенсійного фонду України)
реєстраційний N ____________.

Протягом періоду, що перевірявся, платник перебував _____________________________________.
                                                                                                                                                         (система оподаткування) 

Дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах за період, що перевірявся, та
на дату складання акта ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Інформація про попередню перевірку: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

При перевірці використано ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Протягом періоду, що перевірявся, платник (не) використовував працю найманих працівників – інвалідів, що підтверджено документально:
____________________________________________________________________________________.

Станом на ___.___.20__ загальна чисельність працівників становить __________________________
                                                                                                                                                             (на початок періоду, що перевірявся)
 осіб, у тому
числі за сумісництвом ______________ осіб.

Станом на ___.___.20__ загальна чисельність працівників становить
_________________________________________________________________________________ осіб,
                                                                                  (на кінець періоду, що перевірявся)
у тому числі за сумісництвом ______ осіб. 

 

II. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п 

Питання з дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та надання достовірних відомостей до органів Пенсійного фонду 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

Нормативне обґрунтування 

  

  

Ведення бухгалтерських документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску або внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  

  

  

  

  

стаття 9 ЗУ N 2464, стаття 20 ЗУ N 1058 

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

ЗУ N 2464 

2.1 

Суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

статті 4 та 7 ЗУ N 2464 

2.2 

Суми грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

статті 4 та 7 ЗУ N 2464 

2.3 

Суми винагород, нараховані фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

статті 4 та 7 ЗУ N 2464 

2.4 

Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

статті 4 та 7 ЗУ N 2464 

2.5 

Нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної плати здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.5.1 

Нарахування єдиного внеску здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.5.2 

Утримання єдиного внеску здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.6 

Нарахування та утримання єдиного внеску із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.7 

Нарахування та утримання єдиного внеску із сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.8 

Нарахування та утримання єдиного внеску із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 2464 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464 

2.9 

Нарахування єдиного внеску за окремі категорії застрахованих осіб здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178  

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.1 

Нарахування єдиного внеску на суми грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.2 

Нарахування єдиного внеску за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.3 

Нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.4 

Нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.5 

Нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.9.6 

Нарахування єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 2464 та ПКМУ N 178 

  

  

  

  

статті 4, 7 – 9 ЗУ N 2464; ПКМУ N 178 

2.10 

Суми єдиного внеску (авансових платежів), сплачені одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок 

  

  

  

  

частина восьма статті 9 ЗУ N 2464 

2.11 

Перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових санкцій здійснюється своєчасно 

  

  

  

  

частина десята статті 9 ЗУ N 2464 

Нарахування та сплата внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 1058 

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

3.1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплата винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

3.2 

Суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу, відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

3.3 

Нарахування та утримання страхових внесків здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 1058 

  

  

  

  

ЗУ N 1058;
стаття 4 ЗУ N 400 

3.4 

Авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, сплачені одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)  

  

  

  

  

частина шоста статті 20 ЗУ N 1058 

3.5 

Перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій здійснюється своєчасно 

  

  

  

  

частина дев’ята статті 20 ЗУ N 1058 

Нарахування страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 1058 

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

Нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 400 та ПКМУ N 1740 

  

  

  

  

ЗУ N 400; ПКМУ N 1740 

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідають даним бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 2464;
ЗУ N 1058;
ПППФУ N 22-2 

6.1 

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб відповідають даним бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 2464;
ЗУ N 1058;
ПППФУ N 22-2 

6.1.1 

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2011 відповідають даним бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 2464;
ПППФУ N 22-2 

6.1.2 

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 відповідають даним бухгалтерського обліку платника  

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

6.1.3 

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період до 01.01.2010 відповідають даним бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 1058 

6.2 

Відомості про осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію, відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, відповідають даним бухгалтерського обліку платника 

  

  

  

  

ЗУ N 2464;
ЗУ N 1058;
ПППФУ N 22-2 

 

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

“Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

“Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

“НВ” – не вимагається від платника, що перевіряється.

“НП” – не перевірялось у цього платника.

III. Описова частина

1. Ведення бухгалтерських документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску або страхових внесків _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Правильність нарахування та сплати єдиного внеску:

2.1. Повнота відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”: 

 

Період 

Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані  

особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі ___ % 

працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, у розмірі ___ %  

працюючим інвалідам у розмірі ____ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

за даними 

Відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

10 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, та для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (заповнюється при перевірці зазначених платників): 

 

Період 

Загальна кількість працюючих, осіб 

Кількість працюючих інвалідів, осіб 

Питома вага інвалідів у загальній чисельності працюючих, % 

Сума витрат на оплату праці підприємства, грн. 

Фонд оплати праці інвалідів, грн. 

Питома вага фонду оплати праці інвалідів у загальній сумі витрат на оплату праці підприємства, % 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 

Період 

Суми заробітної плати, з яких утримується єдиний внесок, нараховані 

особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі ___ % 

працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України, у розмірі ___ % 

інвалідам, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, у розмірі ___ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

10 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.2. Повнота відображення у звітності сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу: 

 

Період 

Суми грошового забезпечення, на які нараховується та з яких утримується єдиний внесок 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.3. Повнота відображення у звітності сум винагород, нарахованих фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами: 

 

Період 

Суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на які нараховується та з яких утримується єдиний внесок 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.4. Повнота відображення у звітності сум допомоги по тимчасовій непрацездатності: 

 

Період 

Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, на які нараховується та з яких утримується єдиний внесок 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.5. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної плати:

2.5.1. Нарахування єдиного внеску: 

 

Період 

Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані 

Донараховано (зменшено) єдиного внеску в наслідок збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва 

особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі ___ %, з __.__.__. у розмірі ___ %* (згідно з повідомленням робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від __.__.__. N ___) 

працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, у розмірі ___ % 

працюючим інвалідам у розмірі ____ % 

за даними 

відхи-
лення 

за даними 

відхи-
лення 

за даними 

відхи-
лення 

за даними 

відхи-
лення 

звіту 

пере-
вірки 

звіту 

пере-
вірки 

звіту 

пере-
вірки 

звіту 

пере-
вірки 

10 

11 

12 

13 

 

_____________
*
Зазначається у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника згідно з повідомленням робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.5.2. Утримання єдиного внеску: 

 

Період 

Із сум заробітної плати, нарахованих 

особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі ___ % 

працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України, у розмірі ___ % 

інвалідам, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, у розмірі ___ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

10 

 

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.6. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу: 

 

Період 

Нараховано єдиного внеску,
___ % 

Утримано єдиного внеску,
____ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.7. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами: 

 

Період 

Нараховано єдиного внеску,
___ % 

Утримано єдиного внеску,
____ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.8. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності: 

 

Період 

Нараховано єдиного внеску,
___ % 

Утримано єдиного внеску,
____ % 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.9. Правильність нарахування єдиного внеску за окремі категорії застрахованих осіб:

2.9.1. Правильність нарахування єдиного внеску на суми грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства: 

 

Період 

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок, грн. 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.9.2. Правильність нарахування єдиного внеску на суми грошового забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства: 

 

Період 

Кількість осіб, яким нарахована допомога 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.9.3. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства: 

 

Період 

Кількість осіб, яким нарахована допомога або компенсація 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.9.4. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства: 

 

Період 

Кількість осіб, яким нарахована допомога або компенсація 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

2.9.5. Правильність нарахування єдиного внеску за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства: 

 

Період 

Кількість осіб, яким нарахована допомога або компенсація 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.9.6. Правильність нарахування єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту: 

 

Період 

Кількість осіб, яким нараховано грошове забезпечення 

Нараховано єдиного внеску у розмірі
____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.10. Щодо сплати суми єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, відображаються випадки порушення платником пропорційної сплати єдиного внеску при отриманні коштів на виплату заробітної плати (доходу) (додаток до акта).

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.11. Своєчасність перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових санкцій (відображаються випадки порушення): 

 

Найменування банку 

Номер документу 

Дата складання документу 

Дата списання з рахунку платника 

Дата зарахування на рахунок органу Пенсійного фонду 

Кількість днів прострочення платежу 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3. Правильність нарахування та сплати страхових внесків:

3.1. Повнота відображення у звітності сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплата винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності: 

 

Період 

Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.2. Повнота відображення у звітності сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу: 

 

Період 

Загальна сума виплат, з яких утримуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн. 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.3. Правильність нарахування та утримання страхових внесків: 

 

Період 

Нараховано страхових внесків у розмірі ___ %, грн. 

Утримано страхових внесків у розмірі ___ %, грн. 

Відхилення 

за даними 

відхилення 

за даними 

відхилення 

звіту 

перевірки 

звіту 

перевірки 

 

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.4. Сплата авансових платежів у вигляді сум страхових внесків, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) (відображаються випадки порушення платником пропорційної сплати страхових внесків при отриманні коштів на виплату заробітної плати (доходу)): 

 

Дата виплати заробітної плати 

Сума виплаченої заробітної плати, грн. 

Місяць та рік, за який виплачено заробітну плату 

Нараховано авансових платежів до Пенсійного фонду, грн. 

Сплачено авансових платежів, грн. 

Недоїмка (-) або переплата (+) на дату, що передує виплаті заробітної плати, грн 

 

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.5. Своєчасність перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій: 

 

Найменування банку 

Номер документа 

Дата складання документа 

Дата списання з рахунку платника 

Дата зарахування на рахунок органу Пенсійного фонду 

Кількість днів прострочення платежу 

 

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Правильність нарахування страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб за звітні періоди до 01.01.2011 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1092.

5. Правильність нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Перевіркою (не) встановлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Перевірка достовірності формування та подання відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (відображаються випадки подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законами України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6.1. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб:

6.1.1. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2011 згідно з таблицею 6 “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам” додатка 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за N 1014/18309 (далі – Порядок): 

 

N
з/п 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

Звітний місяць 

За даними звіту 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) 

прізвище, ім’я, по батькові 

місяць та рік, за який проведено нарахування 

сума нарахованої заробітної плати/
доходу у межах максимальної величини 

сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу) 

місяць та рік, за який проведено нарахування 

сума нарахованої заробітної плати/
доходу у межах максимальної величини 

сума єдиного внеску /страхових внесків за звітний період (із заробітку/
доходу) ___ % 

10 

 

6.1.2. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 згідно з таблицею 6 “Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам”, таблицею 7 “Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані у минулих періодах” додатка 4 “Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України” до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 N 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за N 1136/17152): 

 

N
з/п 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

Звітний місяць 

За даними звіту 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) 

прізвище, ім’я, по батькові 

місяць та рік, за який проведено нарахування 

сума нарахованої заробітної плати/
доходу, у межах макси-
мальної величини 

сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітної плати/
доходу) 

місяць та рік, за який проведено нарахування 

сума нарахованої заробітної плати/
доходу у межах макси-
мальної величини 

сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітної плати/
доходу) 

10 

 

6.1.3. Правильність формування відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період до 01.01.2010: 

 

N
з/п 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

Звітний рік 

За даними звіту 

За даними бухгалтерських документів страхувальника 

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) 

прізвище, ім’я, по батькові 

усього 

враховується для пенсії 

1 – 5 % 

усього 

враховується для пенсії 

1 – 5 % 

10 

 

6.2. Правильність формування відомостей про осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Перевіркою (не) встановлено ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 

IV. Висновок

Перевіркою пунктів ______, ____ плану перевірки порушень не встановлено.

Перевіркою правильності нарахування та сплати єдиного внеску встановлено порушення:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (нормативно-правові акти)
_____________________________________________________________________________________,
в результаті чого донараховано (зменшено) ________________________________________________
                                                                                                                                          (назва показника)
_____________________________________________________________________________________
за ______ рік на суму ____ грн _____________________________________________, у тому числі за
періодами: ___________________________________________________________________________.

Перевіркою правильності нарахування та сплати страхових внесків встановлено порушення:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (нормативно-правові акти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в результаті чого донараховано (зменшено) ________________________________________________
                                                                                                                                              (назва показника)
_____________________________________________________________________________________
за ______ рік на суму ______ грн ________________________________________________________,
у тому числі за періодами: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Перевіркою достовірності формування та подання відомостей про застраховану особу встановлено
порушення: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до органу Пенсійного фонду України зауваження, заперечення до акта перевірки.

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства! 

 

 

VI. Підписи осіб, які брали участь у перевірці

________________________
     (посади осіб, які здійснювали
     перевірку органу Пенсійного
                 фонду України) 

____________
(підписи) 

_________________
(прізвища, ініціали) 

 

Підтверджуємо, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність платника за період, що перевіряється, немає.

Керівник 

____________
(підписи) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підписи) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

 

Акт складено у двох примірниках.

З обов’язками, правами платників єдиного внеску та порядком оскарження рішень і дій посадових осіб органів Пенсійного фонду України ознайомлений, один примірник акта з додатками на ____ аркушах отримав ___.___.201_.

Керівник (головний бухгалтер) платника 

_____________________________________
 (підпис, ініціали, прізвище) 

 

VII. Нормативно-правові акти (далі – НПА), на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п 

Позначення НПА 

Назва НПА 

Затверджено 

вид НПА та назва органу 

дата та номер НПА 

1 

Закони України 

1.1 

ЗУ N 2464 

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 

Закон України 

від 08.07.2010 N 2464-VI 

1.2 

ЗУ N 1058 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 

Закон України 

від 09.07.2003 N 1058-IV 

1.3 

ЗУ N 400 

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” 

Закон України 

від 26.06.97 N 400/97 

1.4 

ЗУ N 877 

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 

Закон України 

від 05.04.2007 N 877-V 

2 

Постанови Кабінету Міністрів України та Пенсійного фонду України 

2.1 

ПКМУ N 178 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб”  

постанова Кабінету Міністрів України 

від 02.03.2011 N 178 

2.2 

ПКМУ N 1740 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” 

постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.11.98 N 1740 

2.3 

ПКМУ N 233 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”  

постанова Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2011 N 233 

2.4 

ПППФУ N 22-2 

Постанова правління Пенсійного фонду України “Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 

постанова правління Пенсійного фонду України 

від 08.10.2010 N 22-2, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за N 1014/18309 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів 

В. В. Литвиненко 

 

 

Додаток
до Акта перевірки щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою за якими покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України
від 31.03.2011 N 9-1 

 

 

 

 

 

 


Дата виплати заро-
бітної плати 

Загальна сума виплат 

У тому числі 

Місяць та рік, за який випла-
чено заро-
бітну плату 

Розрахунки платника за авансовими платежами 

 

заро-
бітна плата (крім інва-
лідів) 

заро-
бітна плата працю-
ючих інва-
лідів 

суми вина-
город за цивільно-
право-
вими дого-
ворами 

суми допо-
моги по тимча-
совій непра-
цезда-
тності 

єдиний внесок, відповідно до класу ризику у розмірі ____% 

8,41 % 

34,70 % 

33,20 % 

всього 

 

нара-
ховано аван-
сових плате-
жів 

спла-
чено аван-
сових плате-
жів 

пере-
плата на дату, що передує виплаті заро-
бітної плати 

недо-
отри-
мано аван-
сових плате-
жів 

нара-
ховано аван-
сових плате-
жів 

спла-
чено аван-
сових плате-
жів 

пере-
плата на дату, що передує виплаті заро-
бітної плати 

недо-
отри-
мано аван-
сових плате-
жів 

нарахо-
вано аван-
сових плате-
жів 

спла-
чено аван-
сових плате-
жів 

пере-
плата на дату, що передує виплаті заро-
бітної плати 

недо-
отри-
мано аван-
сових пла-
тежів 

нара-
ховано аван-
сових пла-
тежів 

спла-
чено аван-
сових пла-
тежів 

пере-
плата на дату, що передує виплаті заро-
бітної плати 

недо-
отри-
мано аван-
сових пла-
тежів 

нара-
ховано аван-
сових плате-
жів 

спла-
чено аван-
сових пла-
тежів 

недо-
отри-
мано аван-
сових пла-
тежів 

 
 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів 

В. В. Литвиненко 

Матеріали до теми


Законопроєкт № 11371: директор ТОВ зможе звільнятися без загальних зборів
У Парламенті зареєстрували та направили на розгляд Комітету законопроєкт № 11371, метою якого є забезпечення належної реалізації права на звільнення ...
Постановою Кабміну № 747 внесено зміни щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Постановою Кабміну від 25 червня 2024 року № 747 змін щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до деяких постанов ...
Зареєстровано новий профспілковий законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту працівників
Нагадаємо, що 24 червня 2024 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про ...
На засіданні Комітету Верховної Ради обговорили законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі
На минулому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося обговорення проєкту Закону про ...