...
Реєструйся

Про затвердження Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2015

м. Київ

N 157
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2015 р. за N 210/26655

Про затвердження Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 53 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, що додається.
2. Департаменту відносин власності забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23 лютого 2015 року N 157
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2015 р. за N 210/26655


ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств

1. Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі – Комітет з призначення) утворюється з метою відбору кандидатури на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства (далі – підприємство).
2. Комітет з призначення у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459, та цим Положенням.
3. Комітет з призначення утворюється у складі голови та членів. Персональний склад Комітету з призначення затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
4. До складу Комітету з призначення включаються Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства або їх заступники та п’ять незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України (далі – незалежні експерти).
До участі у засіданні Комітету з призначення запрошується представник відповідного суб’єкта управління та Фонду державного майна.
Міністром економічного розвитку і торгівлі призначається секретар Комітету з призначення, який не є його членом.
5. Формою роботи Комітету з призначення є засідання. Черговість засідань обумовлюється потребою в прийнятті рішень Комітетом з призначення.
Засідання Комітету з призначення має кворум за умови участі у ньому трьох членів з правом голосу.
Рішення Комітету з призначення приймається шляхом голосування та ухвалюється простою більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
Право голосу мають міністри, які є членами Комітету з призначення, або їх заступники. У разі якщо підприємство, на посаду керівника якого здійснюється відбір, входить до сфери управління Фонду державного майна або міністерства, керівник якого не є членом Комітету з призначення, – право голосу також надається представнику відповідного суб’єкта управління підприємством. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос представника відповідного суб’єкта управління підприємством.
6. Основними завданнями Комітету з призначення є:
затвердження вимог до претендентів на посаду керівника підприємства відповідно до абзацу сьомого пункту 4 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року N 777;
доведення до суб’єкта управління підприємством затверджених вимог;
розгляд пропозицій суб’єкта управління щодо претендентів на посаду керівника підприємства разом з поданими суб’єктом управління документами, зазначеними у пункті 9 цього Положення;
визначення кандидатури претендента на посаду керівника підприємства для подання на погодження відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України.
7. Суб’єкт управління не пізніше 7 днів до дня засідання Комітету з призначення надає йому відомості про підприємство, на посаду керівника якого має оголошуватись конкурсний відбір (загальна характеристика підприємства, динаміка фінансових показників за останні п’ять років тощо), опис функціональних обов’язків для керівника підприємства з переліком ключових цілей на посаді та кваліфікаційних вимог до претендента на таку посаду.
Відомості надаються суб’єктом управління на електронну адресу Комітету з призначення.
8. Комітет з призначення розглядає на своєму засіданні надані суб’єктом управління відомості, визначає на їх підставі основні вимоги до претендента на посаду керівника підприємства, які доводяться до суб’єкта управління, або направляє такі відомості на доопрацювання в разі подання неповної інформації про підприємство.
9. Суб’єкт управління після оголошення переможців проведеного ним конкурсного відбору та не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання Комітету з призначення подає йому на розгляд документи про кандидатури претендентів (від двох до п’яти), відібраних за його результатами, та пропозиції щодо відбору.
Документи про кандидатуру включають конкурсну пропозицію претендента на посаду керівника підприємства, а також підготовлені та надані претендентом: відомості, викладені в довільній формі, щодо кар’єри претендента з детальним переліком професійних досягнень та відповідності досвіду претендента цілям посади; презентацію, яка включає бачення стратегії підприємства та план дій.
Документи подаються українською та англійською мовами на електронну адресу Комітету з призначення.
Комітет з призначення за пропозиціями суб’єкта управління розглядає на своєму засіданні кандидатури і подані документи та за результатами такого розгляду на підставі відомостей, що містять ці документи, приймає рішення стосовно внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження відібраної кандидатури претендента на посаду керівника підприємства.
10. Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення Комітету з призначення не пізніше ніж через 5 днів після його затвердження вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження відібраної кандидатури претендента на посаду керівника підприємства.

Директор департаменту
відносин власності

О. Максимов

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...