...
Реєструйся

Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної опера


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

26.12.2014

м. Київ

N 37
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2015 р. за N 68/26513

Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, що додається.
2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Д. Ю. Третьяков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
26 грудня 2014 року N 37
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2015 р. за N 68/26513


ПОРЯДОК
надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – матеріальне забезпечення), за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, за видами матеріального забезпечення:
допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
допомога по вагітності та пологах;
допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
2. Матеріальне забезпечення за цим Порядком надається особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції (далі – застраховані особи), та отримувачам допомоги на поховання застрахованих осіб і які не реалізували свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” та не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у зв’язку із переміщенням з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а саме:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи;
2) допомога по вагітності та пологах згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.
3. Для цілей цього Порядку датою переміщення застрахованої особи вважається дата, зазначена у довідці про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданій в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 “Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” (далі – довідка про взяття на облік) та Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
4. Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) (далі – робочий орган Фонду) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік, а також надають документи, передбачені пунктами 5 – 9 цього Порядку, а у разі подання заяви законним представником застрахованої особи додатково пред’являються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.
5. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
6. Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену її сім’ї або особі, яка здійснила поховання (далі – одержувач допомоги), на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради – довідки).
7. Допомога на поховання члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, призначається застрахованій особі на підставі документів, визначених у пунктах 6 та 9 цього Порядку.
8. Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:
листок непрацездатності;
копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
копію довідки про взяття на облік;
довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
копію трудової книжки (за наявності);
довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);
у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі сто відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці п’ятому частини першої статті 37 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” або в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;
копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);
копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – договір про добровільну участь) та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно застрахованих осіб.
9. Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена її сім’ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:
документи, визначені у пункті 6 цього Порядку;
копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
копію довідки про взяття на облік;
довідку, видану одержувачу допомоги (або застрахованій особі) банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
копію договору про добровільну участь та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно застрахованих осіб.
10. Копії документів, визначені у пунктах 8, 9 цього Порядку, завіряються працівником робочого органу Фонду згідно з пред’явленими оригіналами.
11. За зверненням застрахованих осіб робочі органи Фонду надають всебічну підтримку та допомогу. У разі необхідності допомагають зібрати необхідну інформацію та документи для подальшого отримання матеріального забезпечення.
12. У разі відсутності у застрахованої особи:
трудової книжки або належним чином завіреної її копії або документів, що підтверджують періоди трудової діяльності та страхового стажу, договору про добровільну участь та квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення зазначеним особам надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
довідки про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) робочий орган Фонду здійснює розрахунок середньої заробітної плати та суми допомоги:
по тимчасовій непрацездатності – виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в календарних днях;
по вагітності та пологах – на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у разі відсутності цих даних у зазначеному реєстрі – виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку.
13. У разі відсутності у застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутності відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування робочий орган Фонду здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхового стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу).
14. Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку.
15. У разі подання застрахованою особою (або одержувачем допомоги) недостовірних документів (відомостей в цих документах) для отримання матеріального забезпечення за цим Порядком робочий орган Фонду протягом трьох робочих днів після їх отримання виносить рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та повідомляє застраховану особу (або одержувача допомоги) про відмову в призначенні матеріального забезпечення із зазначенням причин відмови не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення та одночасно надсилає відповідну інформацію до правоохоронних органів.
16. На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду не пізніше десяти днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення.
17. У разі надання документів застрахованою особою та/або отримання в установленому законодавством порядку робочим органом Фонду відомостей з інших джерел щодо страхового стажу, фактично нарахованої заробітної плати та іншої інформації, що впливає на розмір вже виплаченого матеріального забезпечення, робочий орган Фонду за заявою застрахованої особи здійснює перерахунок матеріального забезпечення.
18. Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за цим Порядком внаслідок подання документів з недостовірними відомостями застрахованою особою (або одержувачем допомоги) повертаються Фонду на вимогу робочого органу Фонду у добровільному порядку або стягуються в судовому порядку відповідно до законодавства.
19. Оригінали та завірені копії документів, визначені у пунктах 4 – 9 цього Порядку, інші документи, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата матеріального забезпечення, зберігаються в персональній справі застрахованої особи (або одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом п’яти років.
20. Робочі органи Фонду здійснюють облік застрахованих осіб та одержувачів допомоги та витрат Фонду, пов’язаних з наданням таким особам матеріального забезпечення.
21. Оплата послуг банківської установи щодо перерахування матеріального забезпечення на рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги) здійснюється за рахунок коштів Фонду за статтею бюджету “Витрати по виконанню обов’язків страховика”.
22. Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року N 4, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за N 392/19130, складається відповідальним працівником робочого органу Фонду за звітний період, у якому надавалось матеріальне забезпечення, згідно з цим Порядком.

Начальник управління надання
матеріального забезпечення та
експертизи тимчасової непрацездатності

О. А. Спасібухов

 

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...