Реєструйся

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012

м. Київ

N 678

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2012 р. за N 1086/21398

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року N 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів” та з метою упорядкування цих виплат

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога, для здійснення відповідного фінансування.

4. Керівникам департаментів загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) опрацювати подані пропозиції і подати інформацію до департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) для здійснення відповідного фінансування.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Кулікова П. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошніченко

Заступник голови Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об’єднань для ведення
колективних переговорів та
соціального діалогу на
національному рівні

Г. В. Осовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.06.2012 N 678

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 липня 2012 р. за N 1086/21398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році

1. Одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі – допомога) надається випускникам вищих навчальних закладів, які у 2011 – 2012 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі – випускники).

2. Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт) на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, що підпорядковані МОНмолодьспорту, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, погоджених з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

4. Після опрацювання поданих вищими навчальними закладами списків на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, МОНмолодьспорт затверджує кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік на зазначені цілі, розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення для виплати допомоги між підпорядкованими МОНмолодьспорту вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається допомога, та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

5. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 10 жовтня 2012 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року.

6. До 15 лютого 2013 року вищі навчальні заклади I – IV рівнів акредитації, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати.

7. У разі відмови випускника без поважних причин приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі отримувач допомоги зобов’язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата. Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.

8. До 25 березня 2013 року МОНмолодьспорт, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I – IV рівнів акредитації, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформують Міністерство фінансів щодо проведеної виплати.

 

Директор департаменту
вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...