...
Реєструйся

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012

м. Київ

N 390

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2012 р. за N 942/21254

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування забезпечити укладення договорів про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних з випускниками.

3. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України), щороку до 25 жовтня подавати зазначеним міністерствам списки випускників, яким має бути виплачена одноразова адресна грошова допомога.

Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності щороку до 25 жовтня подавати Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки випускників, яким має бути виплачена одноразова адресна грошова допомога.

4. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України щороку опрацьовувати пропозиції, подані вищими навчальними закладами, які підпорядковані МОЗ України, і подавати узагальнену інформацію до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України для визначення обсягу асигнувань та здійснення відповідного фінансування.

5. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку визначати обсяги асигнувань для здійснення відповідного фінансування.

6. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України –
керівник апарату

П. М. Куліков

Заступник Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Заступник Керівника СПО профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник
Голови Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28.05.2012 N 390

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2012 р. за N 942/21254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

1. Одноразова адресна грошова допомога (далі – Допомога) у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілів та уклали у поточному році на строк не менше як три роки договір про роботу:

1.1. У закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу на посадах:

молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою;

лікарів (провізорів), яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного фаху.

1.2. В інших закладах охорони здоров’я на посадах:

лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста відповідного фаху.

2. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься Допомога, визначається Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься Допомога, визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

3. На підставі списків випускників, яким надається Допомога, МОЗ України та МОНмолодьспорт України затверджують кількість випускників та визначають обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі, розподіляють (перерозподіляють) бюджетні призначення для виплати Допомоги між підпорядкованими цим міністерствам вищими навчальними закладами.

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається Допомога, та в межах коштів, врахованих на ці цілі у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

4. Нарахування Допомоги здійснюється вищим навчальним закладом на підставі наказу, що видається після затвердження наказами МОЗ України, МОНмолодьспорту України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій кількості випускників, яким надається Допомога, та на підставі поданої випускником щороку до 10 жовтня заяви про надання Допомоги, копій трудової книжки та договору про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних. Виплата Допомоги здійснюється до кінця поточного року.

5. До 15 лютого наступного за звітним року вищі навчальні заклади I – IV рівнів акредитації, які виплачували Допомогу, звітують перед МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо проведеної виплати.

6. До 20 березня наступного за звітним року МОНмолодьспорт України у підпорядкуванні якого є вищі навчальні заклади I – IV рівнів акредитації, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформують МОЗ України, а МОЗ України до 25 березня наступного за звітним року подає узагальнену інформацію до Міністерства фінансів України щодо проведеної виплати.

 

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення

О. І. Левицький

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

Матеріали до теми


Законопроєкт № 11371: директор ТОВ зможе звільнятися без загальних зборів
У Парламенті зареєстрували та направили на розгляд Комітету законопроєкт № 11371, метою якого є забезпечення належної реалізації права на звільнення ...
Постановою Кабміну № 747 внесено зміни щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Постановою Кабміну від 25 червня 2024 року № 747 змін щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до деяких постанов ...
Зареєстровано новий профспілковий законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту працівників
Нагадаємо, що 24 червня 2024 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про ...
На засіданні Комітету Верховної Ради обговорили законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі
На минулому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося обговорення проєкту Закону про ...