Реєструйся

Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. N 556
Київ

Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про волонтерську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. N 556


ПОРЯДОК
надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності

1. Цей Порядок визначає умови надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Податковому і Цивільному кодексах України, Законах України “Про волонтерську діяльність”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та інших законодавчих актах.
3. Цей Порядок застосовується під час провадження волонтерської діяльності за такими напрямами:
сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
4. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (далі – організації), провадять свою діяльність за програмами або планами, узгодженими з відповідними центральними органами виконавчої влади та у разі потреби з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
5. Залучення волонтерів організаціями передбачає такі етапи:
визначення обсягу потреби у волонтерах;
установлення залежно від напряму діяльності критеріїв відбору волонтерів за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;
оголошення конкурсу з метою залучення волонтерів. Умови, строки та порядок проведення конкурсу визначаються організаціями за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;
проведення співбесіди з особами, які виявили намір бути волонтерами;
укладення договорів з особами, які пройшли конкурс, проведення їх навчання (інструктажу).
Абзаци третій і четвертий цього пункту не застосовуються під час проведення культурних та інших видовищних заходів.
Не можуть залучатися до надання волонтерської допомоги за напрямом ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру діти віком від 14 до 18 років.
6. Організації укладають договір про провадження волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”.
7. Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів:
проводять навчання (інструктаж) волонтерів та здійснюють подальшу координацію їх діяльності;
забезпечують вільний доступ до інформації, що стосується провадження волонтерської діяльності.
Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів, можуть забезпечувати їх екіпіровкою залежно від специфіки заходу за погодженням з організаторами заходів.
Волонтер, який залучається до надання волонтерської допомоги, повинен пройти навчання (інструктаж), та у разі потреби подальшу підготовку (перепідготовку) залежно від напряму та специфіки волонтерської діяльності.
8. Волонтерська діяльність за напрямом сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів, провадиться відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють загальний порядок проведення таких заходів.
9. Організації, що залучають волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, керуються Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами у відповідній сфері.
10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування для залучення волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру завчасно формують списки волонтерів, які пройшли відповідну підготовку (інструктаж).
У списках волонтерів зазначається старший групи, який координує їх діяльність.
Волонтери залучаються до діяльності за межами небезпечної зони надзвичайної ситуації для забезпечення дій аварійно-рятувальних та медичних формувань.

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...