Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2015

м. Київ

N 844
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 921/27366

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та з метою приведення нормативно-правового акта Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року N 425, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228, що додаються.
2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної
прикордонної служби України

В. О. Назаренко

Міністр соціальної політики України

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 липня 2015 року N 844
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 921/27366


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

1. У пункті 1.1 розділу I, підпункті 2.1.1 пункту 2.1, підпункті 2.2.1 пункту 2.2, підпункті 2.3.1 пункту 2.3, підпункті 2.4.1 пункту 2.4 та підпункті 2.5.1 пункту 2.5 розділу II слова "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" замінити словами "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
2. У розділі III:
1) пункт 3.7 викласти в такій редакції:
"3.7. Допомога для оздоровлення
3.7.1. Військовослужбовцям один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.
3.7.2. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби, а начальникові (командирові) – на підставі наказу вищого начальника (командира) із зазначенням у ньому розміру допомоги.
3.7.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу із запасу, та військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадами, на які призначені.
3.7.4. Розмір допомоги для оздоровлення визначається, виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно із законодавством на день підписання наказу про надання цієї допомоги.
Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені з посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога для оздоровлення, уключаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.
3.7.5. Випускникам Національної академії, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань і бажають отримати допомогу для оздоровлення безпосередньо після закінчення академії, розмір допомоги визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, передбаченого за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років.
3.7.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших органів Держприкордонслужби в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.
Відомості про надання допомоги з посиланням на наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби зазначаються в грошовому атестаті, який надсилається до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби.
Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби.
3.7.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до списків особового складу Держприкордонслужби, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.
3.7.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.
3.7.9. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення (якщо допомога для оздоровлення не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – спадкоємцям на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби.
3.7.10. Допомога для оздоровлення, яка надана військовослужбовцю в поточному році, у разі його звільнення з військової служби не утримується.".
3. У розділі IV:
1) пункт 4.10 викласти в такій редакції:
"4.10. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби
4.10.1. Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.
4.10.2. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
4.10.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога не виплачується.
4.10.4. Військовослужбовцям у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена підпунктами 4.10.1 і 4.10.2 цієї Інструкції, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
4.10.5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".
4.10.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які в разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:
для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, – оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія);
для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені від посад (у тому числі у зв’язку зі скороченням штатних посад), – посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, надбавка за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до законодавства.
4.10.7. Курсантам Національної академії з числа цивільної молоді, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі восьми посадових окладів, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – у розмірі 12 посадових окладів.
4.10.8. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів.
4.10.9. Курсантам, які відраховані з Національної академії до досягнення призовного віку або які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду грошова допомога не виплачується.
4.10.10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 460.".

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...