Реєструйся

Про затвердження Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2015

м. Київ

N 779/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2015 р. за N 602/27047

Про затвердження Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

Відповідно до вимог статті 37 Закону України “Про нотаріат”, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, що додається.
2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (зі змінами).
3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т. В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1709-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування”, але не раніше дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О. П.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25 травня 2015 року N 779/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 травня 2015 р. за N 602/27047


Порядок
проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

1. Цей Порядок визначає механізм проходження стажування уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування у державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів з метою набуття такими особами практичного досвіду та професійного рівня щодо вчинення ними нотаріальних дій з питань оформлення спадкових прав.
2. Уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування (далі – уповноважена посадова особа) для отримання свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав повинна пройти стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса (далі – стажування) та успішно скласти іспит у комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування.
3. До стажування допускаються дієздатні особи, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше трьох років.
4. За уповноваженою посадовою особою (далі – стажист), направленою на стажування органом місцевого самоврядування, зберігається місце роботи (посада) і проводяться виплати, передбачені законодавством.
5. Орган місцевого самоврядування, який має намір направити уповноважену посадову особу для проходження стажування, надсилає до відповідного Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) подання на ім’я начальника управління юстиції разом з документами, передбаченими в пункті 6 цього Порядку. Подання підлягає реєстрації у відповідному управлінні юстиції в установленому порядку.
6. До подання додаються такі документи:
копія заяви уповноваженої посадової особи щодо намірів проходити стажування на ім’я керівника органу місцевого самоврядування;
копія диплома про вищу юридичну освіту;
копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
копії першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи;
копія довідки про відсутність судимості;
письмова заява приватного нотаріуса про згоду бути керівником стажування.
7. Копії документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, засвідчуються в установленому законодавством порядку.
8. Усі передбачені цим Порядком документи, їх копії формуються працівником структурного підрозділу управління юстиції, до компетенції якого належать питання нотаріату, в особову справу стажиста. Така справа зберігається у структурному підрозділі управління юстиції, до компетенції якого належать питання нотаріату.
Подання залишається без розгляду, якщо воно подано без документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, про що управління юстиції повідомляє орган місцевого самоврядування не пізніше трьох днів з дня реєстрації цього подання.
9. На підставі подання та долучених до нього документів відповідним управлінням юстиції видається наказ про проходження стажування.
10. Наказ про проходження стажування долучається до особової справи стажиста.
11. У наказі про проходження стажування обов’язково визначаються керівник стажування, місце проходження стажування, дати початку та закінчення стажування.
12. Керівником стажування може бути:
державний нотаріус, який має стаж роботи нотаріусом не менше п’яти років та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення протягом останнього року роботи;
приватний нотаріус, який має стаж роботи нотаріусом не менше п’яти років та діяльність якого не зупинялась протягом останнього року роботи.
13. Керівник стажування може одночасно стажувати лише одного стажиста.
14. Керівник стажування зобов’язаний простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку та скласти відповідний висновок про проходження стажування.
15. Перелік питань, що вивчаються стажистом під час проходження стажування, та/або завдань, які необхідно йому виконати, зазначається в індивідуальному плані стажування, який складається керівником стажування. В індивідуальному плані також визначаються терміни з проставленням дат і годин, відведених на вивчення та засвоєння кожної теми.
16. Стажист під час стажування зобов’язаний дотримуватися вимог статті 8 Закону України “Про нотаріат”, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку державної нотаріальної контори або дотримуватися розпорядку роботи приватного нотаріуса, сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього керівником стажування, працювати над підвищенням свого професійного рівня, вивчати специфіку роботи, набувати практичних навичок, оволодівати досвідом роботи, дотримуватися строків виконання робіт, визначених індивідуальним планом стажування, у разі недостатнього засвоєння знань повторно повернутися до вивчення питань індивідуального плану стажування.
17. Керівник стажування зобов’язаний простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку, скласти індивідуальний план стажування, забезпечувати умови праці, необхідні для проходження стажування та набуття необхідних знань, умінь та навичок з оволодіння чинним законодавством про нотаріат в частині оформлення спадкових прав, організувати працю стажиста, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати повсякденну допомогу стажисту в набутті професійних знань і практичних навичок, контролювати виконання індивідуального плану стажування, після вивчення кожного питання індивідуального плану стажування проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня його знань.
18. Контроль за проведенням стажування, виконанням індивідуального плану стажистом здійснюють керівник стажування, а також працівник структурного підрозділу відповідного управління юстиції, до компетенції якого належать питання нотаріату.
19. За результатами проходження стажування керівник стажування складає висновок про проходження стажування і подає його на затвердження начальнику управління юстиції.
20. У разі затвердження вказаного висновку вважається, що стажист пройшов стажування.
21. У разі незатвердження вказаного висновку має бути винесена вмотивована відмова начальника управління юстиції, що направляється стажисту, який не пройшов стажування, у п’ятиденний строк.
Вказана відмова може бути оскаржена у судовому порядку.
22. Стажист, який не пройшов стажування, може повторно пройти стажування на загальних підставах відповідно до вимог цього Порядку.

Директор Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингу

Т. В. Зусік

Матеріали до теми


Оновлено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці
На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову від 01 грудня 2023 року № 1264 «Про внесення змін до Порядку видачі ...
Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313
У Верховній Раді великою групою народних депутатів з різних фракцій (що натякає — проблем з проходженням закону не повинно бути) ...
Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...