Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2015

м. Київ

N 489
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2015 р. за N 596/27041

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 04 квітня 2011 року N 463 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року за N 489/19227;
від 22 травня 2014 року N 616 "Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 598/25375.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 травня 2015 року N 489
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2015 р. за N 596/27041


Порядок
проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон) з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Міністерством фінансів України (Мінфін) планових та позапланових перевірок (у тому числі виїзних) щодо діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінфіном, а саме: суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, фізичних осіб – підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону (далі – суб’єкт).
3. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.
4. Мінфін має право здійснювати планові та позапланові перевірки.
Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб’єкта, яка передбачена у плані проведення перевірок.
Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок.
Мінфін має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.
Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Мінфіну на підставі отриманих від суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням.
Виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням.
Перевірці підлягають суб’єкти та/або їх відокремлені підрозділи (у разі наявності).
За погодженням з Мінфіном працівники Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) мають право брати участь у плановій та позаплановій перевірках.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Мінфіном планової перевірки суб’єкта та/або його відокремлених підрозділів щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал.
План проведення перевірок затверджується наказом Мінфіну.
Планова перевірка суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на рік на підставі наказу Мінфіну.
2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.
3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної планової перевірки.
4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань, що стосуються додержання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом обов’язків, визначених статтями 6 – 12, 17, 23 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5. Про проведення планової перевірки Мінфін письмово повідомляє суб’єкта та/або його відокремлений підрозділ не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення цієї перевірки.
Повідомлення про проведення планової перевірки оформляється на бланку Мінфіну та повинно містити:
дату початку та дату закінчення здійснення перевірки;
найменування суб’єкта, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;
найменування органу, що здійснює перевірку.
Повідомлення про проведення планової перевірки підписується Міністром фінансів України (далі – Міністр) (його заступником) та надсилається суб’єкту рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта під особистий підпис.
6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінфіну за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.
7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:
письмового повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
судових рішень та вимог правоохоронних органів;
безпосереднього виявлення Мінфіном або Держфінмоніторингом ознак порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;
виявлення Мінфіном нових документів (обставин), які не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.
Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням слідчого судді, суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.
8. Перевірка здійснюється групою з проведення перевірки, до складу якої можуть входити:
працівники Мінфіну;
за погодженням з Мінфіном працівники Держфінмоніторингу.
9. Мінімальний за чисельністю склад групи з проведення перевірки має становити дві особи.
10. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки (далі – Посвідчення) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яке підписується Міністром (його заступником) та засвідчується печаткою. У разі відсутності Міністра (його заступника) Посвідчення підписується особою, яка виконує його обов’язки.
11. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 (планова) або 10 (позапланова) робочих днів.
12. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника групи з проведення перевірки строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром або особою, яка виконує його обов’язки, але не більше ніж на 10 робочих днів.
13. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії Посвідчення керівником (або особою, яка виконує його обов’язки) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання копії Посвідчення керівник (або особа, яка виконує його обов’язки) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на Посвідченні.
Керівник групи з проведення перевірки за своїм підписом у разі потреби разом із Посвідченням надає керівнику суб’єкта (або особі, яка виконує його обов’язки) та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
14. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
15. У разі необхідності заміни керівника або членів групи з проведення перевірки після початку перевірки Мінфін видає нове Посвідчення з новим складом групи із збереженням термінів, зазначених у попередньо виданому Посвідченні.
Про отримання копії нового Посвідчення керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особа, яка виконує його обов’язки) власноруч робить відмітку на Посвідченні із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання.

III. Порядок проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.
2. Під час проведення планової перевірки група з проведення перевірки детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (у тому числі інформацію з обмеженим доступом), які стосуються діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3. Представники групи з проведення перевірки мають право отримувати достовірну інформацію, документи, знімати копії або отримувати витяги з документів суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідні для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення відбитком печатки (за наявності) і підписом керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.
4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що цей документ створений суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу чи особи, яка виконує його обов’язки, та скріплену печаткою (за наявності) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.
У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
5. У разі здійснення планової безвиїзної перевірки суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилаються запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, та копія Посвідчення.
Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний у визначений у запиті строк надати (надіслати) всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені їх копії.
У разі неможливості надати необхідні документи або належним чином засвідчені їх копії суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх ненадання (втрата, вилучення документів тощо) та надає документи (належним чином засвідчені копії документів), що підтверджують причини відсутності документів, необхідних для проведення перевірки.

IV. Порядок проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.
2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу II цього Порядку, Міністром або особою, яка виконує його обов’язки. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.
3. У разі потреби одержання від суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, необхідних для проведення позапланової безвиїзної перевірки, суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, з вимогою надання відповідних документів.
4. Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний у термін, визначений у запиті, надати Мінфіну всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені копії.
5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 2 – 4 розділу III цього Порядку.

V. Порядок оформлення результатів перевірки

1. За результатами планових та позапланових перевірок група з проведення перевірки складає Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Акт перевірки) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку у двох примірниках для виїзної перевірки і в трьох примірниках у разі проведення безвиїзної перевірки.
2. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.
3. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.
4. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник групи з проведення перевірки викладає в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.
У разі усунення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.
5. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами групи з проведення перевірки не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.
6. У разі подання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, часткового подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані відомості, на запит Мінфіну або втрати документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.
7. У разі неподання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані відомості, на запит Мінфіну або втрати документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) складається Акт про неподання документів за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.
8. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення викладаються в різних Актах перевірки. При цьому до Акта перевірки суб’єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.
9. До примірника Акта перевірки Мінфіну обов’язково додаються матеріали перевірки – копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним у Акті перевірки.
Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню працівниками Мінфіну, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.
10. Акт виїзної перевірки підписують члени групи з проведення перевірки та суб’єкт, керівник суб’єкта та/або відокремленого підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.
11. Якщо суб’єкт, керівник суб’єкта та/або відокремленого підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки, не погоджується з Актом перевірки, вони підписують його із зауваженнями.
Зауваження до Акта виїзної перевірки надаються (надсилаються) у письмовій формі суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом до Мінфіну протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід’ємною частиною Акта перевірки.
12. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) підписати Акт виїзної перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки.
Один із примірників Акта виїзної перевірки під особистий підпис вручається суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або відокремленого підрозділу суб’єкта, другий примірник зберігається в Мінфіні.
13. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) від отримання другого примірника Акта виїзної перевірки та вчинення про це запису на першому примірнику Акта перевірки керівник групи з проведення перевірки робить відповідний запис у двох примірниках Акта виїзної перевірки в місці, визначеному для підпису суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки), після чого протягом п’яти робочих днів другий примірник Акта виїзної перевірки направляється Мінфіном суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
14. Перший і другий примірники Акта безвиїзної перевірки після підписання членами групи, які проводили перевірку, протягом трьох робочих днів надсилаються для ознайомлення і підписання суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання Акта безвиїзної перевірки повернути один підписаний примірник Мінфіну.
15. У разі наявності зауважень щодо фактів та висновків, викладених в Акті безвиїзної перевірки, суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ повертає підписаний примірник Акта перевірки з позначкою "із зауваженнями" з одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих зауважень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід’ємною частиною Акта безвиїзної перевірки.
16. За потреби для перевірки інформації, викладеної в зауваженнях до Акта безвиїзної перевірки, може бути призначена позапланова перевірка.
17. У разі ненадходження до Мінфіну підписаних примірників Акта перевірки та/або зауважень до нього протягом зазначеного строку посадові особи Мінфіну, що здійснювали перевірку, вносять до Акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи це своїми підписами. До Акта перевірки долучаються документи, які підтверджують направлення двох примірників Акта перевірки для підписання суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу.
У цьому разі для подальшої роботи керівник групи з проведення перевірки використовує третій примірник Акта безвиїзної перевірки, який зберігається в Мінфіні.
Вжиття заходів за результатами виявлених порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.
18. У разі якщо оператор поштового зв’язку не може вручити суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу Акт перевірки через відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, відмову отримати Акт перевірки, Акт перевірки вважається врученим суб’єкту у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.
19. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, який ведеться в електронному вигляді.

VI. Права, обов’язки та відповідальність керівника та членів групи з проведення перевірки

1. Керівник, члени групи з проведення перевірки при проведенні перевірки мають право:
доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідну достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені підписом керівника чи уповноваженої на те посадової особи і печаткою (за наявності), та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
вимагати в межах своєї компетенції у суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;
у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну членів групи з проведення перевірки, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;
у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів групи з проведення перевірки насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;
узгоджувати із суб’єктом, керівником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особою, яка виконує його обов’язки) організаційні питання проведення перевірки.
2. Керівник, члени групи з проведення перевірки при проведенні перевірки зобов’язані:
вручити суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) в приміщенні суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Мінфіну копію Посвідчення та отримати від цієї особи відмітку на Посвідченні. У разі відмови суб’єкта, представника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проставляння відмітки про отримання копії Посвідчення керівник групи з проведення перевірки робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;
повідомити (усно) суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов’язки) про права, обов’язки та повноваження групи з проведення перевірки, причину та мету перевірки, про права, обов’язки та відповідальність суб’єкта та посадових осіб суб’єкта;
визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;
у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку;
узгодити інші організаційні питання проведення перевірки.
3. Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:
1) недопуску групи з проведення перевірки до приміщень суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу;
2) відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) поставити на Посвідченні підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею копії Посвідчення.
4. У разі відсутності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, складається Акт про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.
5. У разі відмови суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) на усний запит членів групи з проведення перевірки надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник групи з проведення перевірки вручає суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.
6. Керівник та члени групи з проведення перевірки несуть відповідальність за неправомірні дії згідно з чинним законодавством.

VII. Права, обов’язки та відповідальність суб’єкта, посадових осіб суб’єкта

1. Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від групи з проведення перевірки інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов’язки групи з проведення перевірки та посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.
2. Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов’язані:
допустити групу з проведення перевірки до приміщень, у яких суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;
підтвердити повноваження суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) відповідними документами;
поставити на Посвідченні підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії Посвідчення, повернути Посвідчення керівнику групи з проведення перевірки;
надавати членам групи з проведення перевірки достовірну інформацію, документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки, засвідчені підписом керівника чи уповноваженої на те посадової особи та печаткою (за наявності);
надавати письмові пояснення керівнику групи з проведення перевірки;
підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.
3. Суб’єкт, керівник суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особа, яка виконує його обов’язки) може подати заперечення до Акта перевірки Міністру фінансів України.
4. Рішення, прийняті групою з проведення перевірки та контролюючим органом, можуть бути оскаржені суб’єктом перевірки в адміністративному або судовому порядку.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Додаток 1
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 10 розділу II)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ N ______ від __________
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб’єкта, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали
                                 фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                          (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків
                       та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України,
                        в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки
                    платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
                               номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)
Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ________________________________
                                                                                                                                                                        (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ:

_____________________________________________ – керівнику робочої групи;
                         (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________
                         (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Суб’єкт перевірки: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи Мінфіну мають право:
мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
вимагати в межах своєї компетенції у суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;
у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну членів групи з проведення перевірки, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;
у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів групи з проведення перевірки насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;
узгоджувати із суб’єктом, керівництвом суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання проведення перевірки.
Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.
Термін проведення перевірки з "___" ___________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.


____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Термін проведення перевірки продовжено до "___" ____________ 20__ року

____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)


Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

_______________
             (посада)

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище посадової
особи суб’єкта)

"___" ____________ 20__ року


Додаток 2
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 13 розділу II)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки

 

Суб’єкту, керівнику _______________________________________
________________________________________________________
(найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження (місце проживання) _____________________,

Я, ____________________________________________________________________ ______________
                                                                                  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
керівник групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі _______________________,
                                                                                                                                                         (дата, номер наказу та/або посвідчення)
виданого ____________________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
прошу на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


_______________________________
                                 (посада)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Запит отримав:

______________________________
    (прізвище, ім’я та по батькові керівника
 суб’єкта та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

_______________________
(дата та час отримання)


Додаток 3
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 14 розділу II)


Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок

Посвідчення

Дані суб’єкта або його відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад групи з проведення перевірки

Продовження терміну проведення перевірки

N
з/п

дата видачі

найменування
(прізвище, ім’я та по батькові)

обліковий ідентифікатор

область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу III)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт огляду електронного документа

_____________________________________________________________________________________
                   (найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                    ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                    (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших
                        обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому
                        проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                       податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера 
                                     облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)
_______________________________________________                     "___" ____________ 20__ року
                   (місцезнаходження / місце проживання)
На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого ____________________________
________________________________________________________________________, N __________
                                          (посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року працівниками Мінфіну:
1. __________________________________________________________________________________;
                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
2. __________________________________________________________________________________;
                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб’єкта та/або відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.
Під час огляду електронного документа встановлено таке: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
Працівники Мінфіну:


_______________________
                       (посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________
                      (посада)

_____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 5
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 1 розділу V)


Примірник N ___
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт N ____
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
        (повне найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця)

м. __________________

"___" ________________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина
Вид перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                       (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)
Строк проведення перевірки: з "___" ___________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.
Місцезнаходження (місце проживання), за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                    (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)
Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, посвідчення тощо): ______________
_____________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
Засоби зв’язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                          (код міста, телефон, факс)
Перевірка проводилась працівниками Мінфіну


___________________________
        (прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

– керівник робочої групи;

__________________________
        (прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

 


Перевірка проводилась у присутності суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________
(посада)


Підстава для проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
Перелік питань, які перевірялись:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
Період діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.
Дані про державну реєстрацію суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу:
_____________________________________________________________________________________
                                                          (дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)
_____________________________________________________________________________________
Описова частина
Перелік документів, які були надані суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:


N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

1

2

3

 

 

 

 

 

 


Відповіді на питання: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:


N
з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:


N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 
Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт перевірки складено у двох примірниках:
Перший примірник знаходиться у ________________________________________________________
Другий примірник знаходиться у ________________________________________________________
Працівники Мінфіну:

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Суб’єкт, представники суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу:

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Один примірник Акта перевірки отримав:

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта,
керівника суб’єкта та/або його
відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року


Додаток 6
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 7 розділу VI)


Акт
про неподання документів

_____________________________________________________________________________________
                 (найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                 ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                  (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших
                      обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому
                     проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                    податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера
                                     облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                   (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Мінфіну:
1. __________________________________________________________________________________;
                                                                          (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. __________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
встановлено таке: ____________________________________________________________________
                                                     (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки суб’єкта)
Працівники Мінфіну:


1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 7
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 19 розділу V)


Журнал обліку результатів перевірок

Дані суб’єкта

Вид пере-
вірки

Підстава для прове-
дення пере-
вірки

Термін прове-
дення пере-
вірки

Період, за який проведено перевірку

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Номер справи

Номер протоколу

Номер постанови

Інформація про сплату штрафних санкцій

Усунені порушення (так/ні)

найме-
нування (прізвище, ім’я та по батькові)

обліковий іденти-
фікатор

код області

вид заходу впливу

штрафні санкції*

адміні-
стративні штрафи**

припис про усунення порушень*

направлення матеріалів до право-
охоронних органів*

рішення про анулювання ліцензій (дозволів)*

про накла-
дання штра-
фних санкцій

про закриття провад-
ження у справі

сума штрафних санкцій

номер та дата документа про сплату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________
* У графі ставиться "+" – у випадку застосування вказаного виду заходу впливу;
"-" – у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.
** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

Додаток 8
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 2 розділу VI)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________
                  (найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                  ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                  (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших
                      обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому
                     проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                    податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера
                                    облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого _________________________________
____________________________________________________________________________, N _____
                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20__ року працівниками Мінфіну
1. __________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. __________________________________________________________________________________;
                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
при виході на перевірку суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження (місце проживання)) встановлено: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (короткий виклад обставин відмови)
Працівники Мінфіну


1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 9
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу VI)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

____________________________________________________________________________________
                   (найменування суб’єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                    ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                     (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших
                               обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, 
                         в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
                     платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
                              номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого _________________________________
____________________________________________________________________________, N _____
                                                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20__ року працівниками Мінфіну
1.___________________________________________________________________________________;
                                                                              (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. __________________________________________________________________________________;
                                                                            (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу встановлено: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
             (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини),
                       наявність/відсутність таблички із найменуванням суб’єкта (відокремленого підрозділу суб’єкта),
                                        інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)
Працівники Мінфіну:


1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Матеріали до теми