Реєструйся

Про затвердження Порядку роботи комісії з установлення стажу наукової роботи


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2013 м. Київ N 423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2013 р. за N 1860/24392

Про затвердження Порядку роботи комісії з установлення стажу наукової роботи

Відповідно до статей 41 – 43 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, статті 23 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, підпункту “а” підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи” та у зв’язку з упорядкуванням реалізації права наукових працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України на встановлення надбавки за науковий стаж

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи комісії з установлення стажу наукової роботи, що додається.

2. Департаменту заповідної справи (Канцурак В. В.) забезпечити подання до Міністерства юстиції України цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Керівникам установ природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України організувати роботу комісій з установлення стажу наукової роботи відповідно до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сушка О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови СПО
об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова первинної профспілкової
організації працівників
апарату Мінприроди України

Н. Кузьменко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
16.10.2013 N 423
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2013 р. за N 1860/24392

ПОРЯДОК
роботи комісії з установлення стажу наукової роботи

1. Для встановлення стажу наукової роботи в установі природно-заповідного фонду Мінприроди України (далі – установа ПЗФ) наказом керівника зазначеної установи створюється комісія у складі керівника (заступника керівника з наукової роботи) (голова комісії), керівника фінансово-економічного підрозділу (головного бухгалтера), керівника кадрового підрозділу або іншої особи, на яку покладено ведення кадрових питань, та представника профспілкового органу чи іншої особи, уповноваженої на представництво трудового колективу установи ПЗФ.

До складу комісії можуть входити й інші особи, які є працівниками установи ПЗФ.

2. Основним документом, що підтверджує стаж наукової роботи, є трудова книжка.

За відсутності відповідних записів у трудовій книжці стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, навчання, а також архівними установами.

Якщо із записів у трудовій книжці чітко не можна визначити правовий статус наукової установи, статус структурного підрозділу, що підтверджує науковий напрям його діяльності, або з назви посади безпосередньо не випливає її науковий напрям, додатково розглядається довідка підприємства, установи, організації або їх правонаступників щодо роботи працівника із зазначенням періоду роботи, посади, характеру виконуваної роботи та первинних документів, на підставі яких видана зазначена довідка.

3. Робота комісії проводиться у такому порядку:

перевіряються трудова книжка, довідки та інші документи (за наявності), які підтверджують стаж наукової роботи. У разі потреби на засідання запрошується працівник, стаж наукової роботи якого встановлюється. Подані документи після розгляду їх комісією повертаються працівнику;

установлюється, на яких державних підприємствах, в установах, організаціях працював працівник та які посади він обіймав, визначаються періоди, що підлягають зарахуванню до стажу наукової роботи, та установлюється стаж наукової роботи на день прийняття на роботу, а для працівників, що працюють, – на день початку виплати надбавки за стаж наукової роботи згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”.

Результати роботи комісії оформлюються протоколом засідання комісії з установлення стажу наукової роботи, який дає працівнику право на отримання надбавки (додаток). Протокол підписується головою і членами комісії та завіряється печаткою установи ПЗФ.

4. Витяг з протоколу засідання комісії з рішенням про установлення стажу наукової роботи, підписаний головою комісії і завірений печаткою, оформлюється на кожного відповідного працівника окремо в двох примірниках, один з яких є підставою для видання наказу про підтвердження стажу наукової роботи, а другий видається працівникові.

5. Справи з установлення стажу наукової роботи передаються комісією для зберігання до кадрового підрозділу.

6. Скарги, пов’язані з установленням стажу наукової роботи, розглядаються згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту
заповідної справи

В. В. Канцурак

Додаток
до Порядку роботи комісії з установлення стажу наукової роботи
(пункт 3)

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії з установлення стажу наукової роботи, який дає працівнику право на отримання надбавки


(найменування установи природно-заповідного фонду,


підпорядкованість,


інформація про статус (державна бюджетна, державна небюджетна, недержавна))

“___” _______________ 20___ року

 

Присутні:

 

 

голова комісії

_____________________________________________________;
                                           (посада, прізвище та ініціали)

 

члени комісії

_____________________________________________________;
                                           (посада, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________;
                                          (посада, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________
                                          (посада, прізвище та ініціали)

Розглядалося питання про встановлення стажу роботи:
прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________________________
посада (професія) ____________________________________________________________________
дата народження ____________________________________________________________________
місце проживання ___________________________________________________________________
За результатами перевірки трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж роботи ___________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище та ініціали)
комісія постановила, що зазначеними документами підтверджується такий стаж роботи:

Державне(а) підприємство, установа, організація, робота в яких зараховується до стажу наукової роботи

Посада
(професія)

Дата
(число, місяць, рік)

з якого часу

до якого часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: _____________ років ___________ місяців ________ днів.
Стаж наукової роботи _______________________________________, що дає право на отримання
                                                                                     (прізвище та ініціали)
надбавки за стаж наукової роботи, станом на “_____” __________________________ 20____ року
становить _______________________ років _________________ місяців _______________ днів.
                                           (словами)                                                      (словами)                                           (словами)

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________________________
                     (прізвище та ініціали)

Члени комісії

____________
(підпис)

_______________________________;
                     (прізвище та ініціали)

 

____________
(підпис)

_______________________________;
                     (прізвище та ініціали)

 

____________
(підпис)

_______________________________
                     (прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

____________

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...