Передплати журнал

Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2009 р. N 1418
Київ

Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)
Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 січня 2010 року N 47,
 від 18 січня 2012 року N 23

(Дію Порядку, затвердженого цією постановою, поширено на категорії працівників, які визначені статтею 22 Закону України “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 174)
Додатково див. лист
 Міністерства освіти і науки України
 від 19 лютого 2010 року N 1/9-98
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що додається.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 

Прем’єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 
Інд. 26 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. N 1418 


ПОРЯДОК
виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)

1. Дія цього Порядку поширюється на медичних та фармацевтичних працівників, які працюють на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно від підпорядкування і умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)
2. Надбавка за вислугу років установлюється медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи 

Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків 

Понад 3 роки 

10 

Понад 10 років 

20 

Понад 20 років 

30 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)

3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам з числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівникам фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх спеціальностей, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей та помічникам ентомолога.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23)

4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається:

час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 р. N 47,
 від 18.01.2012 р. N 23)

час роботи у будь-яких державних та комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 р. N 47,
у зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати
 відповідно абзацами четвертим – восьмим)

час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) – не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

(абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 р. N 47,
 від 18.01.2012 р. N 23)

час навчання у клінічній ординатурі;

час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державному або комунальному закладі охорони здоров’я;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 р. N 47,
 від 18.01.2012 р. N 23)

час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР;

(пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23,
 у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим)

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

6. Надбавка за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров’я обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

7. Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

8. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

9. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.

____________

 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...