...
Реєструйся

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. N 221
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, що додається.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 221


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції” (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції (далі – реабілітаційні заходи).
4. Служба на підставі списків учасників антитерористичної операції в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (далі – списки) визначає регіони, в яких необхідно проводити реабілітаційні заходи.
Списки подаються Службі щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Міноборони, МВС, Національною гвардією, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Держприкордонслужби, Адміністрацією Держспецтрансслужби, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, у підпорядкуванні яких перебувають підрозділи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань соціального захисту населення.
Служба щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає списки органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань соціального захисту населення, для надсилання їх до 15 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі – органи соціального захисту населення).
Органи соціального захисту населення організовують направлення учасників антитерористичної операції згідно із списками до підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи (далі – реабілітаційні установи).
5. Закупівля послуг із здійснення реабілітаційних заходів провадиться Службою в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.
6. Служба в межах відповідних бюджетних асигнувань укладає з реабілітаційними установами договори про здійснення реабілітаційних заходів.
Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
придбання послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням реабілітаційних заходів;
оплату посередницьких послуг;
фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;
проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.
7. Реабілітаційні установи повинні мати відповідний кваліфікований штат працівників та матеріально-технічну базу.
Критерії відбору реабілітаційних установ визначаються Службою відповідно до рекомендацій міжвідомчої комісії з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, яка утворюється Службою.
До складу міжвідомчої комісії включаються представники Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, МВС, а також представники інших державних органів, наукових установ та громадських організацій.
Положення про міжвідомчу комісію затверджується Мінсоцполітики.
8. Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень з урахуванням плану реабілітаційних заходів та необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.
Служба щороку до 10 грудня затверджує план реабілітаційних заходів на наступний рік, в якому зазначаються найменування заходу, відповідальний виконавець, дата і місце проведення, сума витрат. У разі потреби до зазначеного плану заходів можуть вноситися зміни.
Плани реабілітаційних заходів подаються Службою Мінсоцполітики у тижневий строк після їх затвердження.
9. Оплата реабілітаційних заходів здійснюється Службою на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про здійснення реабілітаційних заходів.
10. Служба щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів за встановленою Міністерством формою.
11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...