...
Реєструйся

Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 “Особова картка працівника”


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 грудня 2009 року N 495/656

Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 “Особова картка працівника”

Відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику” та статей 33, 34 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу наказуємо:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації N П-2 “Особова картка працівника”, що додається.

2. Департаменту статистики праці Держкомстату:

2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом, у частині питань проведення державних статистичних спостережень.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

4. Генеральному штабу Збройних Сил України:

4.1. У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком розсилки.

4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних згідно з типовою формою первинної облікової документації, затвердженою цим наказом, та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н. С. і Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Свиду І. Ю.

 

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України 

 
В. В. Іващенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України

 
В. М. Онищук

 

______________________________________
   Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ __________________________ 

Типова форма N П-2 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату та Міністерства оборони України
від 25 грудня 2009 р. N 495/656 


Дата заповнення 

Табельний номер 

Індивідуальний ідентифікаційний номер 

Стать (чоловіча, жіноча) 

Вид роботи (основна, за сумісництвом) 

  

  

  

  

  


ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

місце для фотокартки

 

 

  

1. Прізвище __________________ Ім’я ___________________ По батькові _____________________

2. Дата народження “___” ____________ 19__ р. 3. Громадянство ____________________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)
____________________________________________________________________________________ 


Назва освітнього закладу 

Диплом (свідоцтво),
серія, номер 

Рік закінчення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)  

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) 

Форма навчання
(денна, вечірня, заочна) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад’юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х


Назва освітнього, наукового закладу 

Диплом, номер, дата видачі 

Рік закінчення 

Науковий ступінь,
учене звання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


6. Останнє місце роботи ____________________________ посада (професія) ___________________

7. Стаж роботи станом на “___” ____________ 20__ р. Загальний ___ днів ___ місяців ____ років
                                        що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) “___” ____________ 20__ р. ________________

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
____________________________________________________________________________________

10. Родинний стан ____________________________________________________________________ 


Ступінь родинного зв’язку (склад сім’ї) 

П. І. Б. 

Рік народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) ________________________________________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією _________________________________________
_____________________ Паспорт: серія ____ N _____________, ким виданий __________________
___________________________________________________________, дата видачі ______________ 

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

  

Група обліку _____________________________

Категорія обліку __________________________
________________________________________

Склад ___________________________________

Військове звання _________________________

Військово-облікова спеціальність N __________ 

Придатність до військової служби ___________

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ___
_________________________________________

Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання ______________________________
_________________________________________

Перебування на спеціальному обліку _________ 


III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ) 


Дата 

Назва структурного підрозділу 

Період навчання 

Вид навчання 

Форма навчання 

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ 

Дата 

Назва структурного підрозділу (код) 

Професія, посада 

Розряд (оклад) 

Підстава,
наказ N 

Підпис працівника 

назва 

код за КП* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії “муляр” – 7122.2). 


V. ВІДПУСТКИ 

Вид відпустки  

За який період 

Дата 

Підстава,
наказ N  

початку відпустки 

закінчення відпустки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Додаткові відомості __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________________________________ 

Працівник кадрової служби 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

Підпис працівника 

______________________ 

“___” ____________ 20__ р.
(дата) 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010