Передплати журнал

Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства


Завантажити у форматі Word

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2013

м. Київ

N 287
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2013 р. за N 651/23183

Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, підпункту 84.1.3 пункту 84.1 розділу 84 “Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року N 1850 “Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, керуючись підпунктом 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення, що додається.
1.2. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах, що додається.
1.3. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі, що додається.
1.4. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах, що додається.
1.5. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об’єкті (РТО), що додається.
2. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державній санітарно-епідеміологічній службі України (А. Пономаренко):
3.1. Застосовувати уніфіковані форми актів перевірок, затверджені цим наказом, під час здійснення всіх видів заходів державного нагляду (контролю).
3.2. Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) здійснювати перевірку виключно тих питань, які містить Акт перевірки, перевірка питань, що не включені до Акта перевірки, забороняється.
3.3. Під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) здійснювати перевірку виключно тих питань, що є підставою для здійснення такої позапланової перевірки та які зазначені у відповідному наказі про проведення позапланової перевірки.
3.4. У місячний строк з дня офіційного опублікування цього наказу:
3.4.1. Довести зміст цього наказу до відома посадових осіб територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
3.4.2. Опрацювати з посадовими особами територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України порядок складання Акта перевірки.
3.4.3. Забезпечити посадових осіб територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України електронними та друкованими формами Акта перевірки.
3.4.4. Налагодити контроль за застосуванням посадовими особами територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України актів перевірок при здійсненні всіх видів заходів державного нагляду (контролю), їх реєстрацію та належне зберігання.
3.4.5. Розмістити на офіційному веб-сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України в окремому розділі цей наказ, уніфіковані форми актів перевірок, затверджені цим наказом, та тексти всіх нормативно-правових актів, посилання на які містяться в цих уніфікованих формах актів перевірок.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.
5. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
10.04.2013 N 287


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web:https://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України,
що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

_____________________________________________________________________________________,
                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,,, _____________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________.
Перевірено: ___________________________________________________________________________
                           (найменування об’єктів юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
                            їх місцезнаходження / місце проживання, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N  від ,,
Направлення на перевірку N  від ,,

  планова
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з ,,    по ,,    

  була у період
 з ,,    по ,,    
ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так 1

Ні 2

НВ 3

НП 4

Нормативне обґрунтування

1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ

1.1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

1.2

Плани заходів, що забезпечують роботу господарсько-питного водопроводу у разі аварійного забруднення водного об’єкта, наявні та погоджені з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

пункт 6.7 глави 6 СанПіН N 4630-88

1.3

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби, обладнання, устаткування тощо наявні

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ 4004-XII

1.4

Про усі аварії та відключення на мережах систем водопостачання та каналізування повідомляються територіальні органи Держсанепідслужби України

 

 

 

 

підпункт 2.1.12 пункту 2.1 глави 2 Правил наказу N 30

1.5

Під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, після їх реконструкції, капітального ремонту, переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки повний контроль безпечності та якості питної води проводиться

 

 

 

 

пункт 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2

ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

2.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання розроблено

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.9 глави 1 Положення N 2640-82

2.2

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання з територіальним органом Держсанепідслужби України погоджено

 

 

 

 

пункт 3 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.11 глави 1 Положення N 2640-82

2.3

Зона санітарної охорони водного об’єкта організована

 

 

 

 

стаття 35 ЗУ N 2918-III, глава 4 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.4 глави 1 Положення N 2640-82

у тому числі у складі:

2.3.1

першого поясу

 

 

 

 

– ” –

2.3.2

другого поясу

 

 

 

 

– ” –

2.3.3

третього поясу

 

 

 

 

– ” –

2.4

Водоохоронний режим у зоні санітарної охорони дотримується:

 

 

 

 

стаття 36 ЗУ N 2918-III, глава 6 Правового режиму постанови КМ N 2024, глава 6 Положення N 2640-82

2.4.1

у першому поясі

 

 

 

 

– ” –

2.4.2

у другому поясі

 

 

 

 

– ” –

2.4.3

у третьому поясі

 

 

 

 

– ” –

2.5

Робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела у складі технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води розроблена

 

 

 

 

пункт 4.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.6

Робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води з територіальним органом Держсанепіднагляду погоджена

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III, пункт 4.2.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.7

Виробничий контроль якості та безпеки води в місцях водозаборів відповідно до погодженої робочої програми (графіків) проводиться

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III, пункти 4.3 – 4.6, 4.10 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.7.1

власною лабораторією

 

 

 

 

– ” –

2.7.2

за договором

 

 

 

 

– ” –

2.8

Графіки дослідження води в місцях водозаборів дотримуються:

 

пункт 3.10 розділу III, пункти 4.3 – 4.7, 4.10 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

– ” –

за переліком показників

 

 

 

 

– ” –

за періодичністю

 

 

 

 

– ” –

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

– ” –

2.9

Результати виробничого контролю якості води у місцях водозаборів відповідають вимогам, у тому числі за:

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

– ” –

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

– ” –

радіаційними показниками

 

 

 

 

– ” –

2.10

Паспорт радіаційної якості води отримано

 

 

 

 

підпункт 8.6.4 пункту 8.6 глави 8 НРБУ-97

2.11

Інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання до територіального органу Держсанепіднагляду надається своєчасно

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

 

ДЖЕРЕЛА НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ
(бювети, шахтні колодязі, артезіанські колодязі та каптажі джерел)

2.12

Земельна ділянка під джерело водопостачання та розташування місця водозабору (водозабірних споруд) вимогам санітарного законодавства відповідає

 

 

 

 

пункт 3.32 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.13

Водоохоронний режим у 50 м зоні навколо джерела дотримується

 

 

 

 

пункт 3.33 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.14

Колодязі та каптажі джерел влаштовано з дотриманням вимог

 

 

 

 

пункт 3.35 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.15

Санітарний паспорт на джерело складено та підписано власником джерела та посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби

 

 

 

 

пункт 3.34 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.16

Термін дії санітарного паспорта на поточний рік продовжено

 

 

 

 

пункт 3.34 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.17

Періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюється

 

 

 

 

пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.18

Щорічне планове обстеження споруд джерел, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться

 

 

 

 

пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.19

Лабораторний контроль якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводиться

 

 

 

 

пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.20

Графіки дослідження води дотримуються:

 

пункти 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

– ” –

за переліком показників

 

 

 

 

– ” –

за періодичністю

 

 

 

 

– ” –

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

– ” –

2.21

Результати виробничого контролю якості води відповідають вимогам, у тому числі за:

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

– ” –

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

– ” –

радіаційними показниками

 

 

 

 

– ” –

2.22

Санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться

 

 

 

 

пункт 5.7 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.23

Тампонаж недіючого джерела водопостачання виконано

 

 

 

 

пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

3

ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ ТА СПОРУДИ ІЗ ВОДОПІДГОТОВКИ

3.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони водозабірних споруд, споруд з водопідготовки та санітарно-захисної смуги навколо споруд з водопідготовки розроблено

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 5.1 глави 1 Положення N 2640-82

3.2

Зону суворого режиму санітарної охорони водозабірних споруд, споруд з водопідготовки та санітарно-захисну смугу навколо споруд з водопідготовки організовано

 

 

 

 

пункт 1.4 глави 1 Положення N 2640-82

3.3

Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.4

Позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сполуки, матеріали, речовини тощо, які використовуються в процесі обробки води, отримані

 

 

 

 

пункт 3.11 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.5

Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються не рідше одного разу на годину

 

 

 

 

пункт 3.14 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.6

Виробничий контроль безпечності та якості води перед надходженням у водопровідну мережу здійснюється

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 4.9 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.7

Робоча програма (графіки) виробничого контролю води перед її надходженням у водопровідну мережу виконується:

 

пункти 4.2, 4.3, 4.11, 4.12 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

– ” –

за переліком показників

 

 

 

 

– ” –

за періодичністю

 

 

 

 

– ” –

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

– ” –

3.8

Результати виробничого контролю якості води перед її надходженням у водопровідну мережу відповідають вимогам, у тому числі за:

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

– ” –

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

– ” –

радіаційними показниками

 

 

 

 

– ” –

3.9

Інформація про результати відомчого виробничого контролю безпечності та якості питної води перед надходженням її у водопровідну мережу до територіального органу Держсанепідслужби України надається

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4

СТАН СПОРУД І МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони, санітарно-захисної смуги навколо споруд та уздовж магістральних водогонів розроблений

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 5.1 глави 5 Положення N 2640-82

4.2

Зона санітарної охорони, санітарно-захисна смуга навколо споруд та уздовж магістральних водогонів організовані

 

 

 

 

пункт 5.3 глави 5 Положення N 2640-82

4.3

У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж у питній воді розподільної мережі вміст хлороформу та залишкового активного хлору після кожного дохлорування визначається

 

 

 

 

пункт 4.13 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4.4

Виробничий контроль безпечності та якості води у розподільній мережі здійснюється

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 4.9 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4.5

Робоча програма (графіки) відомчого виробничого контролю питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі виконується:

 

 

 

 

пункти 4.2, 4.3, 4.11 – 4.14 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

– ” –

за переліком показників

 

 

 

 

– ” –

за періодичністю

 

 

 

 

– ” –

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

– ” –

4.6

Результати виробничого контролю якості та безпечності питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі відповідають вимогам, у тому числі за:

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

– ” –

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

– ” –

радіаційними показниками

 

 

 

 

– ” –

4.7

Інформація про результати відомчого виробничого контролю безпечності та якості питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі до територіального органу Держсанепідслужби своєчасно надається

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

5

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДОМЧОГО ВИРОБНИЧОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ

5.1

Територія розташування відомчої лабораторії утримується задовільно

 

 

 

 

глава 6 ДСП 9.9.5-080-02

5.2

За розташуванням, набором приміщень, плануванням, їх площею, інженерним обладнанням (водопостачання, каналізування, опалення, вентиляція та кондиціювання, освітлення тощо) відомча лабораторія вимогам відповідає

 

 

 

 

глава 7 ДСП 9.9.5-080-02

5.3

За оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідає

 

 

 

 

глава 8 ДСП 9.9.5-080-02

5.4

Дозвіл на роботу з біологічно патогенними агентами IV групи патогенності наявний

 

 

 

 

стаття 25 ЗУ 4004-XII, підпункти 4.1.16 – 4.1.18 пункту 4.1 глави 4 ДСП 9.9.5-080-02

5.5

Лабораторія необхідну документацію має

 

 

 

 

глава 5 ДСП 9.9.5-080-02

5.6

Режим роботи лабораторії та вимоги безпеки дотримуються

 

 

 

 

глава 11 ДСП 9.9.5-080-02

5.7

Правила безпеки при проведенні різних видів досліджень дотримуються

 

 

 

 

глава 13 ДСП 9.9.5-080-02

5.8

Правила охорони праці дотримуються

 

 

 

 

глави 9, 10, 12, 14, 15, 16 ДСП 9.9.5-080-02

6

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1

На кожне місце (об’єкт) зберігання відходів спеціальний паспорт складений

 

 

 

 

підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.2

Способи тимчасового зберігання відходів і розміри санітарно-захисних зон від місця їх зберігання відповідають вимогам

 

 

 

 

підпункти 2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.3

Лабораторний контроль за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів здійснюється

 

 

 

 

підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.4

Інструкції стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів (у разі їх утворення) розроблені та узгоджені з територіальним органом Держсанепідслужби

 

 

 

 

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

7

УМОВИ ПРАЦІ

7.1

Медичний огляд працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до вимог законодавства проведено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ N 4004-XII, Наказ МОЗ N 280

7.2

Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці певних категорій робітників, відповідно до вимог законодавства проведено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ N 4004-XII, Наказ МОЗ N 246

7.3

Концентрації шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони нормативних значень не перевищують

 

 

 

 

СН N 4617-88

7.4

Параметри виробничого шуму на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 – 5.5 розділу V ДСН 3.3.6.037-99

7.5

Параметри виробничого інфразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 3.2 глави 3, пункти 5.6, 5.7, 5.8 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

7.6

Параметри виробничого ультразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.6, 5.7 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

7.7

Параметри виробничої загальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

7.8

Параметри виробничої локальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 – 5.4 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

7.9

Умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

підпункт 1.1.2 пункту 1.1, підпункт 1.2.2 пункту 1.2 глави 1 ДСН 3.3.6.042-99

7.10

Реєстрація випадків професійних захворювань (отруєнь) проводиться

 

 

 

 

пункт 92 Порядку постанови КМ N 1232


Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА 5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!


Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так 1

Ні 2

НВ 3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держсанепідслужби України:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано ,,   :


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

____________
1 “Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2 “Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3 “НВ” – не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.
4 “НП” – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.
5 “НА” – нормативно-правовий акт.
6 “позначення НА” – умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі “Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки”.
Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


N
з/п

Позначення НА 5

Назва НА 5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

ЗУ N 2918-III

Про питну воду та питне водопостачання

Закон України

10 січня 2002 року N 2918-III

1.3

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Правовий режим постанови КМ N 2024

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів

Постанова Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року N 2024

2.2

Порядок постанови КМ N 1232

Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України

30 листопада 2011 року N 1232

3

Державні санітарні норми та правила, накази Міністерства охорони здоров’я України, Держкомжитлокомунгоспу

3.1

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, ДСН 3.3.6.037-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 37

3.2

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, ДСН 3.3.6.039-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 39

3.3

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, ДСН 3.3.6.042-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 42

3.4

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”, ДСанПіН 2.2.7-029-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 липня 1999 року N 29

3.5

ДСП 9.9.5-080-02

Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи “Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю”, ДСП 9.9.5.080-02

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

28 січня 2002 року N 1

3.6

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”

Наказ МОЗ України

12 травня 2010 року N 400, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747

3.7

Положення N 2640-82

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

Головний державний санітарний лікар СРСР

18 грудня 1982 року N 2640-82

3.8

НРБУ-97

Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи (ДГН 6.6.1-6.5.001-98)

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

3.9

Наказ МОЗ N 246

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

3.10

Наказ МОЗ N 280

Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Наказ МОЗ України

23 липня 2002 року N 280, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927

3.11

СанПиН N 4630-88

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения, СанПиН 4630-88

Головний державний санітарний лікар СРСР

04 липня 1988 року N 4630-88

3.12

Правила наказу N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Наказ Держкомжитлокомунгоспу України

05 липня 1995 року N 30, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за N 231/767

3.13

СН 4617-88

Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”

Головний державний санітарний лікар СРСР

26 травня 1988 року N 4617-88


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
10.04.2013 N 287


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web:https://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України,
що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

_____________________________________________________________________________________,
                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,,   ,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________,
код КВЕД ,,    
_____________________________________________________________________________________.
Перевірено:
_____________________________________________________________________________________
(найменування об’єктів юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження / місце проживання, телефони) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок


Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N від ,,    
Направлення на перевірку N від ,,   

  планова
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з ,,  по ,,   

  була у період
 з ,,   по ,,   


ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:
1.1. Кількість працівників усього ______________________,
з них жінок ____________________________________________
1.2. Кількість працівників у шкідливих та небезпечних умовах праці _________________, з них жінок _______________________________
1.3. Кількість робочих місць, умови праці на яких віднесено до класу “шкідливі” відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу**:
клас 3.1 – __________
клас 3.2 – __________
клас 3.3 – ___________
1.4. Режим роботи підприємства _________________________________
1.5. Перелік основних структурних підрозділів
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________
** Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 року N 528.
Питання, що підлягають перевірці


N
з/п

Питання санітарного та епідемічного благополуччя, що підлягають перевірці

Так 1

Ні 2

НВ 3

НП 4

Нормативне обґрунтування

1

Загальні питання організації роботи з дотримання вимог санітарного законодавства

1.1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

1.2

Вимоги стосовно працевлаштування та підняття вантажів жінками та неповнолітніми та вимоги щодо охорони праці інвалідів дотримано

 

 

 

 

статті 10, 11, 12 ЗУ N 2694-XII, пункт 1 Наказу МОЗ N 46, пункт 1 Наказу МОЗ N 256, пункт 1 Наказу МОЗ N 241, пункт 1 Наказу МОЗ N 59

1.3

Проектування, розміщення, будівництво, реконструкція та технічне переобладнання підприємства, його виробничих об’єктів здійснено з дотриманням вимог санітарного законодавства

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 4004-XII, глава 5 ДСП 173-96

1.4

Під час укладення трудового договору працівник під підписку поінформований про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на його здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору

 

 

 

 

пункт 3.2 розділу III Порядку N 246

2

Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та утримання території

2.1

Розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови витримано

 

 

 

 

пункти 5.5, 5.6 глави 5 ДСП 173-96

2.2

Територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкована

 

 

 

 

пункт 5.13 глави 5 ДСП 173-96

2.3

Концентрації та рівні шкідливих факторів на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, не перевищують їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР)

 

 

 

 

пункт 5.4 глави 5 ДСП 173-96

2.4

Територія підприємства утримується відповідно до вимог санітарних норм

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII;
пункти 1 – 5 розділу I Інструкції N 658-66

2.5

На кожне місце (об’єкт) зберігання відходів спеціальний паспорт складений

 

 

 

 

підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.6

Способи тимчасового зберігання відходів і розміри санітарно-захисних зон від місця їх зберігання відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

підпункти 2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.7

Лабораторний контроль за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів здійснюється

 

 

 

 

підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.8

Інструкції стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів (у разі їх утворення) розроблені та узгоджені з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

3

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих будівель та споруд

3.1

Об’єм виробничих приміщень на кожного працівника становить не менше ніж 15 м 3, а площа приміщень не менше ніж 4,5 м 2

 

 

 

 

пункт 3.1 СН 245-71, пункт 21 розділу III Інструкції N 658-66

3.2

Приміщення із шкідливішими виробничими факторами та більшим наявним теплом від виробничих приміщень із менш шкідливими факторами або без них ізольовано

 

 

 

 

пункт 24 розділу III, пункт 68 розділу IV Інструкції N 658-66, пункти 3.4, 3.5, 3.6 СН 245-71

3.3

Стіни, стелі та поверхні конструкцій приміщень, де є виробництво з виділенням шкідливих або агресивних хімічних речовин, мають покриття, що запобігає поглинанню цих речовин, сорбції і забезпечує легке, доступне вологе прибирання або миття приміщень

 

 

 

 

пункт 3.18 СН 245-71

3.4

Виробничі приміщення для забезпечення працівників якісною питною водою або централізованим водопостачанням забезпечені

 

 

 

 

пункти 115, 116, 117 розділу VII Інструкції N 658-66

3.5

Санітарно-побутовими приміщеннями працівники забезпечені у достатній кількості

 

 

 

 

розділ VI Інструкції N 658-66

3.6

Санітарно-технічний стан санітарно-побутових приміщень задовільний

 

 

 

 

розділ VI Інструкції N 658-66

3.7

Приміщення для прийому їжі організовані окремо, на робочих місцях прийом їжі не здійснюється

 

 

 

 

пункт 62 Інструкції N 658-66

3.8

Приміщення для надання медичної допомоги працівникам (лікарські та фельдшерські здоровпункти, МСЧ, профілакторії) організовані та функціонують за призначенням

 

 

 

 

пункт 4 СН 245-71

4

Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення, вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень

4.1

Світильники штучного освітлення утримуються у чистоті та справному стані

 

 

 

 

пункт 86 розділу V Інструкції N 658-66

4.2

Скло вікон та аераційних ліхтарів від бруду два або більше разів на рік очищується

 

 

 

 

пункт 82 розділу V Інструкції N 658-66

4.3

Природна вентиляція наявна

 

 

 

 

пункт 64 розділу IV Інструкції N 658-66

4.4

Припливно-витяжна примусова вентиляція знаходиться у робочому стані

 

 

 

 

пункти 68, 75, 76, 77 розділу IV Інструкції N 658-66

4.5

Комплекс заходів для нормалізації несприятливих мікрокліматичних умов здійснено

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.6

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь заходи щодо захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року передбачено

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.7

У замкнених і невеликих за об’ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости та пульти керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) при виконанні операторських робіт системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури та об’єму повітря, що подається, використовуються

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.8

Приміщення шахтного підйому, які розміщені в окремих будівлях або на копрах, засобами нормалізації мікроклімату (кондиціонери, вентилятори, зволожувачі) обладнано

 

 

 

 

пункт 3.8 глави 3 ДСП 3.3.1.095-2002

4.9

Для профілактики перегрівання працівників в умовах нагріваючого мікроклімату раціональний режим праці та відпочинку організовано

 

 

 

 

пункт 2.9 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.10

Приміщення для відпочинку та обігрівання працівників на відкритому повітрі, на лісних складах, у неопалюваних приміщеннях, при будівництві шахтних стовбурів, а також в інших випадках, коли температура повітря на робочих місцях нижче за +10° C, передбачені

 

 

 

 

пункт 4.7 глави 4 ДСП 3.3.1.095-2002

5

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, устаткування, сировини та матеріалів

5.1

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничих факторів та трудового процесу, спрямовані на запобігання професійним захворюванням, розробляються та виконуються

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII, стаття 13 ЗУ N 2694-XII

5.2

Організація технологічних процесів та виробничого обладнання виключає можливість контакту працівників із шкідливими виробничими факторами

 

 

 

 

пункти 2, 55 СП 1042-73, пункти 22, 23 розділу III Інструкції N 658-66

5.3

Використання небезпечних факторів хімічної та біологічної природи здійснюється за наявності сертифіката, що засвідчує його державну реєстрацію

 

 

 

 

стаття 9 ЗУ 4004-XII, пункт 16 Положення про гігієнічну регламентацію N 420

5.4

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, що ввозяться, виробляються та застосовуються на підприємстві, які можуть завдати шкоди здоров’ю працівників, наявні

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ 4004-XII

5.5

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо наявні

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ 4004-XII

5.6

Санітарно-гігієнічні заходи щодо запобігання забрудненню повітря робочої зони при транспортуванні та перевантаженні сировини та матеріалів дотримуються

 

 

 

 

пункт 8 СП 1042-73

5.7

Роботи з транспортування та перевантаження небезпеку фізичного перенавантаження працівників виключають

 

 

 

 

пункт 8 СП 1042-73

5.8

Складські приміщення підйомно-транспортними засобами, що механізують процес перевантаження, забезпечені

 

 

 

 

пункт 13 СП 1042-73

5.9

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничого шуму на працівників здійснено

 

 

 

 

розділ VII СН 1042-73, пункт 55 глави 3 Інструкції N 658-66

5.10

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничої вібрації на працівників здійснено

 

 

 

 

глави 6, 7, 8 ДСН 3.3.6.039-99, розділ VII СН 1042-73, пункт 53 глави 3 Інструкції N 658-66

5.11

Раціональні режими праці працівників вібронебезпечних професій дотримуються

 

 

 

 

глава 7 (таблиця 10 у главі) ДСН 3.3.6.039-99

5.12

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження негативного впливу електромагнітних полів на працівників здійснено

 

 

 

 

глави 6, 7, 8 ДСанПін N 3.3.6.96-2002

5.13

Піскоструйні роботи із застосуванням сухого піску не використовуються

 

 

 

 

пункт 28 розділу III Інструкції N 658-66

5.14

Санітарно-гігієнічні заходи щодо захисту здоров’я працівників від виробничих процесів, пов’язаних із застосуванням шкідливих токсичних речовин, здійснено

 

 

 

 

пункти 40, 42 розділу III Інструкції N 658-66

6

Вимоги щодо проведення лікувально-профілактичних заходів

6.1

Працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та особами віком до 21 року під час прийняття на роботу обов’язковий попередній медичний огляд пройдено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ 4004-XII, стаття 17 ЗУ N 2694-XII, пункти 1.3, 1.4 розділу I Порядку N 246

6.2

Працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та особами віком до 21 року періодичний медичний огляд своєчасно та в повному обсязі пройдено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ 4004-XII, стаття 17 ЗУ N 2694-XII, пункти 1.3, 1.5 розділу I Порядку N 246

6.3

Поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, складено та узгоджено з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

пункт 2.3 розділу II Порядку N 246

6.4

Своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження забезпечено

 

 

 

 

пункт 3.4 розділу III Порядку N 246

6.5

Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, від роботи відсторонено

 

 

 

 

пункт 3.6 розділу III Порядку N 246

6.6

Працівників, яким за медичним висновком відповідна робота протипоказана за станом здоров’я, до роботи не допущено

 

 

 

 

пункт 3.6 розділу III Порядку N 246

6.7

Оздоровчі заходи заключного акта в повному обсязі виконано

 

 

 

 

пункт 3.7 розділу III Порядку N 246

6.8

Реєстрація випадків професійних захворювань (отруєнь) проводиться

 

 

 

 

пункт 92 Порядку розслідування N 1232

6.9

Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань виконуються

 

 

 

 

пункти 89, 90 Порядку розслідування N 1232

7

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬ, ТРАНСПОРТУЮТЬ ТА ЗАСТОСОВУЮТЬ ПЕСТИЦИДИ ТА АГРОХІМІКАТИ

7.1

Виробництво, транспортування, зберігання та застосування пестицидів здійснюються відповідно до гігієнічних нормативів і регламентів

 

 

 

 

стаття 16 3 ЗУ N 86/95-ВР

7.2

До роботи з пестицидами допущено осіб, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами

 

 

 

 

пункт 1.14 глави 1 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.3

Осіб, які не досягли 18-річного віку, вагітних і жінок, що годують груддю, до роботи з пестицидами не допущено

 

 

 

 

пункт 1.15 глави 1 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.4

Особи, що контактують із пестицидами (транспортування, зберігання, фасування, навантаження, розвантаження, приготування робочих розчинів, заправка апаратури, протруювання і сівба посівного матеріалу, його фасування, транспортування і зберігання, навантаження і розвантаження, а також фумігація, обприскування, обпилювання, внесення в ґрунт, дезінсекція, дератизація тощо), використовують справні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до ступеня небезпечності пестициду, дотримуються рекомендованих заходів безпеки при виконанні дій з препаратами та вимог інструкцій щодо їх безпечного застосування

 

 

 

 

пункт 3.1 глави 3 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.5

Зберігання пестицидів здійснюється на складі за наявності погодження територіального органу Держсанепідслужби України; санітарний паспорт отримано

 

 

 

 

підпункт 5.1.21 пункту 5.1 глави 5 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.6

Усі роботи з пестицидами проводяться в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18 – 22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках (як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього середовища нижче +10° C)

 

 

 

 

підпункт 6.1.5 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.7

Сповіщення населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця проведення кожної хімічної обробки, строки і методи застосування пестицидів здійснюється завчасно (не менше ніж за дві доби)

 

 

 

 

підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.8

Допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів заборонено

 

 

 

 

підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.9

Пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, в індивідуальних господарствах та інших місцях не залишаються

 

 

 

 

підпункт 6.1.9 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.10

Приготування розчинів пестицидів і заправка апаратури для їх застосування здійснюються на стаціонарних розчинних вузлах або пунктах із використанням засобів механізації виробничих процесів

 

 

 

 

підпункт 6.1.11 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.11

Забруднені пестицидами поверхні та ґрунт після проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, перезатарювання і застосування препаратів у складських приміщеннях, торговельній мережі, медичних та інших закладах, а також після приготування робочих розчинів і принад, заправки апаратури та протруювання насіння знешкоджуються.
Забруднені пестицидами машини і апаратура (протруювачі, обприскувачі, сівалки, автонавантажувач, транспортні засоби), тара з-під пестицидів і протруєного насіння, невикористані робочі розчини, непридатні препарати, промивні стічні води, що містять пестициди, і засоби індивідуального захисту знешкоджуються

 

 

 

 

підпункти 6.1.16 – 6.1.18 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

8

Лабораторний контроль

8.1

Лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу організовано та проводяться

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694-XII, пункт 3.1 розділу III Наказу МОЗ N 246

8.2

Концентрації шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони нормативних значень не перевищують

 

 

 

 

СН N 4617-88

8.3

Параметри виробничого шуму на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 – 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.4

Параметри виробничого інфразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 3.2 глави 3, пункт 5.8 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.5

Параметри виробничого ультразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.6, 5.7 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.6

Параметри виробничої загальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

8.7

Параметри виробничої локальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 – 5.4 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

8.8

Умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

пункти 1.1, 1.2 глави 1 ДСН 3.3.6.042-99

8.9

Параметри електромагнітних полів на робочих місцях відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

глави 3, 4, 5 ДСанПіН 3.3.6.96-2002


Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки


N
з/п

НА 5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так 1

Ні 2

НВ 3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший – залишається в органах Держсанепідслужби України
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держсанепідслужби України:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано :


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки
____________
1 “Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2 “Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3 “НВ” – не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.
4 “НП” – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.
5 “НА” – нормативно-правовий акт.
6 “позначення НА” – умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі “Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки”.
Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


N
з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2694-XII

Про охорону праці

Закон України

14 жовтня 1992 року N 2694-XII

1.2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.4

ЗУ N 86/95-ВР

Про пестициди і агрохімікати

Закон України

02 березня 1995 року N 86/95-ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Положення про гігієнічну регламентацію N 420

Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 420

2.2

Порядок розслідування N 1232

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України

30 листопада 2011 року N 1232

3

Накази МОЗ України

3.1

Наказ МОЗ N 256

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказ МОЗ України

29 грудня 1993 року N 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за N 51/260

3.2

Наказ МОЗ N 46

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Наказ МОЗ України

31 березня 1994 року N 46, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385

3.3

Наказ МОЗ N 241

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

Наказ МОЗ України

10 грудня 1993 року N 241, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за N 194

3.4

Наказ МОЗ N 59

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Наказ МОЗ України

22 березня 1996 року N 59, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за N 183/1208

3.5

Порядок N 246

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

4

Санітарні норми та правила

4.1

СП N 1042-73

“Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию”

Головний державний санітарний лікар СРСР

04 квітня 1973 року N 1042

4.2

Інструкція N 658-66

“Инстукция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий”

Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров’я СРСР

31 грудня 1966 року N 658-66

4.3

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, ДСН 3.3.6.037-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 37

4.4

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, ДСН 3.3.6.042-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 42

4.5

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, ДСН 3.3.6.039-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 39

4.6

ДСП 8.8.1.2.001-98

Державні санітарні правила “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСанПіН 8.8.1.2.001-98

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

03 серпня 1998 року N 1

4.7

ДСанПіН 3.3.6.96-2002

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Наказ МОЗ України

18 грудня 2002 року N 476, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за N 203/7524

4.8

ДСП 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року N 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404

4.9

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”, ДСанПіН 2.2.7.029-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 липня 1999 року N 29

4.10

ДСП 3.3.1.095-2002

Державні санітарні правила та норми “Підприємства вугільної промисловості”

Наказ МОЗ України

13 грудня 2002 року N 468, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 червня 2003 року за N 498/7819

4.11

СН 245-71

“Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства

05 листопада 1971 року N 245

4.12

СН 4617-88

“Общесоюзные санитарно-гигиеническое и санитарно-противоэпидемические правила и нормы “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”

Головний державний санітарний лікар СРСР

26 травня 1988 року 4617-88


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
10.04.2013 N 287


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web:https://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109
____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України,
що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

_____________________________________________________________________________________,
                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,, , _____________________________________________________________
                                                                                                   (місцезнаходження / місце проживання. телефон)
_____________________________________________________________________________________.
Перевірено: ___________________________________________________________________________
                             (найменування об’єктів юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, їх
                             місцезнаходження / місце проживання, телефони)
_____________________________________________________________________________________
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N   від ,,   
Направлення на перевірку N   від ,,  

  планова
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з ,,  по ,,  

  була у період
 з ,,  по ,,  


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так 1

Ні 2

НВ 3

НП 4

Нормативне обґрунтування

1                                   ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ N 4004-XII

1.2

Вимоги санітарного законодавства під час розроблення і використання нових технологій, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та технічного переобладнання об’єктів і споруд дотримуються

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 4004-XII

2                   СТАН ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

2.1

Розміри земельної ділянки з розрахунку на 1 дитину, радіус обслуговування, відстань від житлових будинків та громадських споруд відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 6, 7, 8 розділу II СанПіН N 3231-85

2.2

Групові майданчики відповідно до числа груп, тіньові навіси обладнані відповідно до санітарних вимог та перебувають у справному стані

 

 

 

 

пункти 8, 9, 11, 12 розділу II СанПіН N 3231-85

2.3

Фізкультурний майданчик наявний та відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 8, 13 розділу II СанПіН N 3231-85

2.4

Ігрове обладнання виготовлено з матеріалів та покриттів, що мають позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ N 4004, пункт 9 розділу II, пункт 72 розділу VII СанПіН N 3231-85

2.5

Площа озеленення не менше 50 %, відстань від будівлі до дерев – 10 м, до кущів не більше ніж 5 м

 

 

 

 

пункт 10 розділу II СанПіН N 3231-85

2.6

Гриби, дикорослі трави та отруйні рослини на території відсутні

 

 

 

 

пункт 10 розділу II СанПіН N 3231-85

2.7

Огорожа (паркан) висотою не менше ніж 1,6 м облаштована

 

 

 

 

пункт 15 розділу II СанПіН N 3231-85

2.8

Полоса дерев або кущів по периметру ділянки шириною 5 м висаджена

 

 

 

 

пункт 15 розділу II СанПіН N 3231-85

2.9

Господарчий майданчик ізольований та з окремим в’їздом; кратність вивозу сміття протягом тижня дотримується

 

 

 

 

пункт 14 розділу II СанПіН N 3231-85

2.10

Майданчик для сміттєзбірника з твердим покриттям

 

 

 

 

пункт 14 розділу II СанПіН N 3231-85

3     СТАН ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ДО РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

3.1

Будівля закладу не більше ніж 3 поверхи з груповою ізоляцією

 

 

 

 

пункти 16, 17, 18, 20, 21, 34 розділу III СанПіН N 3231-85

3.2

Групові осередки для ясельних груп розміщені на першому поверсі, склад і площа приміщень відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 16, 17, 18, 20, 21, 34 розділу III СанПіН N 3231-85

3.3

Вікна мають кватирки і фрамуги; оптимальне провітрювання забезпечено; площа вікон відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 24, 25, 26 розділу III, пункт 46 розділу IV СанПіН N 3231-85

3.4

Обладнання туалетних кімнат групових осередків відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 27 розділу III СанПіН N 3231-85

3.5

Музичні та гімнастичні зали наявні;
площа та обладнання музичних і гімнастичних зал відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 28 розділу III СанПіН N 3231-85

3.6

Склад та площа медичних приміщень відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 29 розділу III, додаток 3 до СанПіН 3231-85

3.7

Склад та площа приміщень харчоблоку відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 31 розділу III, додаток 5 до СанПіН N 3231-85

3.8

Склад та площа пральні та гладильної кімнати, їх розміщення, обладнання та утримання відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 32, 33 розділу III СанПіН N 3231-85

3.9

Перехрест потоків брудної та чистої білизни відсутній

 

 

 

 

пункти 32, 33 розділу III СанПіН N 3231-85

3.10

Оздоблювальні матеріали використано за функціональним призначенням приміщень

 

 

 

 

пункт 34 розділу III СанПіН N 3231-85

4           СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНИМ ТА ШТУЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ

4.1

Природне освітлення основних приміщень наявне та достатнє

 

 

 

 

пункти 35, 36 розділу IV СанПіН N 3231-85

4.2

Штучне освітлення основних приміщень наявне та достатнє

 

 

 

 

пункт 37 (таблиця 3) розділу IV СанПіН N 3231-85

5           СТАН САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

5.1

Будівлі закладу забезпечені водопроводом

 

 

 

 

пункт 39 розділу V СанПіН N 3231-85

5.2

Будівлі закладу забезпечені каналізацією

 

 

 

 

пункт 39 розділу V СанПіН N 3231-85

5.3

Будівлі закладу забезпечені проточним гарячим водопостачанням

 

 

 

 

пункт 39 розділу V СанПіН N 3231-85

5.4

Система водопостачання:

5.4.1

централізована

 

 

 

 

пункт 38 розділу V СанПіН N 3231-85

5.4.2

локальна

 

 

 

 

пункт 38 розділу V СанПіН N 3231-85

5.5

Система каналізування:

5.5.1

централізована

 

 

 

 

пункт 39 розділу V СанПіН N 3231-85

5.5.2

локальна

 

 

 

 

пункт 39 розділу V СанПіН N 3231-85

5.5.3

на вигріб

 

 

 

 

пункт 39 розділу V, пункт 74 розділу VII СанПіН N 3231-85

5.6

Санітарні прилади розміщені на відповідній висоті від підлоги

 

 

 

 

пункт 40 розділу V СанПіН N 3231-85

5.7

Системи опалення:

5.7.1

централізована

 

 

 

 

пункти 41, 47 розділу V СанПіН N 3231-85

5.7.2

від котельні

 

 

 

 

– ” –

5.7.3

пічне

 

 

 

 

– ” –

5.8

Система вентиляції централізована та функціонує

 

 

 

 

пункти 41, 47 розділу V СанПіН N 3231-85

5.9

Повітряно-тепловий режим дотримується

 

 

 

 

пункти 42, 43, 44, 45, 46 розділу V пункти 76, 77, 78 розділу VIII (таблиці 4, 5) СанПіН N 3231-85

5.10

Меблі промарковані та мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; їх кількість достатня

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ N 4004, пункти 48, 49, 50 (таблиця 6), 51 (таблиця 7), 52, 53, 55, 56 розділу VII СанПіН N 3231-85

5.11

Діти в необхідному обсязі забезпечені промаркованою індивідуальною постільною білизною, рушниками, предметами особистої гігієни

 

 

 

 

пункти 63, 64 розділу VII, пункт 105 розділу XI СанПіН N 3231-85

5.12

Обладнання кабінету комп’ютерної техніки відповідає санітарним вимогам, санітарний паспорт наявний

 

 

 

 

пункт 1.9 глави 1 ДСанПіН 5.5.6.009-98

5.13

Харчоблок має повний набір виробничих приміщень

 

 

 

 

пункти 80, 81, 82, 92 розділу IX СанПіН N 3231-85

5.14

Поточність технологічного процесу у харчоблоку дотримується

 

 

 

 

– ” –

5.15

Технологічне обладнання у харчоблоку у достатній кількості

 

 

 

 

– ” –

5.16

Холодильне обладнання на харчоблоці у достатній кількості

 

 

 

 

– ” –

5.17

Температурний режим холодильного обладнання дотримується, контроль здійснюється

 

 

 

 

– ” –

5.18

Розроблювальний інвентар в достатній кількості, промаркований, використовується за призначенням

 

 

 

 

пункт 84 розділу IX СанПіН N 3231-85

5.19

Столовий та кухонний посуд у достатній кількості, відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 86, 95 розділу IX СанПіН N 3231-85

5.20

Правила та процес миття посуду відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 96 розділу IX СанПіН N 3231-85

5.21

Добові проби готової продукції наявні, у повному обсязі та об’ємі

 

 

 

 

пункт 111 розділу IX СанПіН N 3231-85

5.22

Організація питного режиму відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 1.5 глави 1 Інструкції наказу МОЗ, МОН N 298/227

6           СТАН УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ

6.1

Усі приміщення утримуються в порядку та чистоті

 

 

 

 

пункт 61 розділу VII СанПіН N 3231-85

6.2

Поточні дезінфекційні заходи проводяться

 

 

 

 

стаття 33 ЗУ N 1645-III

6.3

Режим миття та дезінфекція іграшок дотримуються

 

 

 

 

пункт 62 розділу VII СанПіН N 3231-85

6.4

Інвентар для прибирання наявний, промаркований та зберігається впорядковано

 

 

 

 

пункт 70 розділу VII СанПіН N 3231-85

6.5

Умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом створено

 

 

 

 

пункт 97 розділу X СанПіН N 3231-85

6.6

Дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із їх застосування, умови їх зберігання дотримуються

 

 

 

 

стаття 34 ЗУ N 1645-III, пункти 5, 11 Порядку державної реєстрації постанови КМ N 908

6.7

Утримання та експлуатація плавального басейну відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 75 розділу VII СанПіН N 3231-85

7           ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ДНЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1

Наповнюваність груп та режим роботи закладу відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 3, 4 розділу I СанПіН N 3231-85

7.2

Організація та режим прогулянок на свіжому повітрі відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 79 розділу VII СанПіН N 3231-85

7.3

Режим дня закладу відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 106, 109 розділу XII СанПіН N 3231-85

7.4

Умови та режим навчання дітей шкільного віку відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 4004; пункти 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.12 глави 9 ДСанПіН 5.5.2.008-01

7.5

Визначення функціональної готовності дітей до навчання в школі здійснюється

 

 

 

 

пункт 110 розділу XII СанПіН N 3231-85

7.6

Ранковий прийом дітей відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункт 102 розділу XI СанПіН N 3231-85

7.7

Медичний та педагогічний контроль за організацією та проведенням фізичного виховання здійснюється

 

 

 

 

пункти 113, 114, 115 розділу XIV СанПіН N 3231-85

7.8

Кратність проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення дотримується

 

 

 

 

пункт 1.33 наказу МОЗ N 434

7.9

Медичне обладнання та медикаменти наявні у повному обсязі

 

 

 

 

пункти 1.2, 1.3 наказу МОЗ та МОН N 432/496

7.10

У закладі необхідна документація наявна:

пункти 1.12, 1.20, 1.37 глави 1 та додаток 11 до Інструкції наказу МОН, МОЗ N 298/227, пункт 1.4 наказу МОЗ, МОН N 432/496

7.10.1

журнал реєстрації інфекційних захворювань

 

 

 

 

– ” –

7.10.2

історія розвитку дитини

 

 

 

 

– ” –

7.10.3

план профілактичних щеплень дітей

 

 

 

 

– ” –

7.10.4

журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів

 

 

 

 

– ” –

7.10.5

лист реєстрації температурного режиму холодильників

 

 

 

 

– ” –

7.10.6

журнал огляду дітей на педикульоз

 

 

 

 

– ” –

7.10.7

журнал реєстрації довготривалих та постійних протипоказань

 

 

 

 

– ” –

7.10.8

амбулаторний журнал

 

 

 

 

– ” –

7.10.9

журнал ізолятора

 

 

 

 

– ” –

7.10.10

журнал реєстрації термінових повідомлень

 

 

 

 

– ” –

7.10.11

журнал санітарно-освітньої роботи

 

 

 

 

– ” –

7.10.12

журнал дегельмінтизації

 

 

 

 

– ” –

7.10.13

картка профілактичних щеплень (ф. 063/о)

 

 

 

 

– ” –

7.10.14

журнал “Здоров’я” працівників харчоблоку

 

 

 

 

– ” –

7.10.15

журнал бракеражу готової продукції

 

 

 

 

– ” –

7.10.16

журнал бракеражу сирої продукції

 

 

 

 

– ” –

7.10.17

зошит обліку відходів

 

 

 

 

– ” –

7.10.18

примірне двотижневе меню

 

 

 

 

– ” –

7.10.19

картотека страв

 

 

 

 

– ” –

7.10.20

документи, що засвідчують якість та безпеку продуктів харчування

 

 

 

 

– ” –

7.10.21

журнал виконання норм харчування

 

 

 

 

– ” –

7.11

Прийом дітей проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 1645-III

7.12

Огляд дітей на педикульоз здійснюється та відповідає санітарним вимогам

 

 

 

 

пункти 8, 9 наказу МОЗ N 38

7.13

Профілактичні медичні огляди працівників проводяться, особисті медичні книжки наявні

 

 

 

 

пункт 6 Переліку, пункт 2 Порядку постанови КМ N 559, пункт 98 розділу IX СанПіН N 3231-85

8           СТАН ПРОФІЛАКТИКИ ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

8.1

Договір щодо проведення дератизаційних та дезінсекційних заходів наявний

 

 

 

 

статті 18, 33 ЗУ N 1645-III

8.2

Договір щодо проведення дезінфекції м’якого інвентарю наявний

 

 

 

 

статті 18, 33 ЗУ N 1645-III

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА 5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!


Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так 1

Ні 2

НВ 3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держсанепідслужби України:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ,, :


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки
____________
1 “Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2 “Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3 “НВ” – не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.
4 “НП” – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.
5 “НА” – нормативно-правовий акт.
6 “позначення НА” – умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі “Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки”.
Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


N
з/п

Позначення НА 5

Назва НА 5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1. Закони України

1.1

ЗУ N 4004

Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

ЗУ N 1645

Про захист населення від інфекційних хвороб

Закон України

06 квітня 2000 року N 1645-III

1.3

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Порядок державної реєстрації постанови КМ N 908

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезинфекційних засобів

Постанова Кабінету Міністрів України

03 липня 2006 року N 908

2.1

Постанова КМ N 559

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

Постанова Кабінету Міністрів України

23 травня 2001 року N 559

3. Накази МОЗ України, МОН України

3.1

Інструкція наказу МОН, МОЗ N 298/227

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України

17 квітня 2006 року N 298/227, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за N 523/12397

3.2

Наказ МОЗ і МОН N 432/496

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України

30 серпня 2005 року N 432/496, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за N 1090/11370

3.3

Наказ МОЗ N 434

Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

29 листопада 2002 року N 434

3.4

Наказ МОЗ N 38

Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

28 березня 1994 року N 38

4. Державні санітарні норми та правила

4.1

СанПіН N 3231-85

“Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли – сады)”, СанПіН N 3231-85

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

20 березня 1985 року N 3231-85

4.2

ДСанПіН 5.5.2.008-01

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ДСанПіН 5.5.2.008-01

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

14 серпня 2001 року N 63

4.3

ДСанПіН 5.5.6.009-98

Державні санітарні правила та норми “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”, ДСанПіН 5.5.6.009-98

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

30 грудня 1998 року N 9


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
10.04.2013 N 287


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web:https://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України,
що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

_____________________________________________________________________________________,
                           (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,,, _____________________________________________________________
                                                                                            (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________.
Перевірено: ___________________________________________________________________________
                     (найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N  від ,, 
Направлення на перевірку N від ,,  

  планова
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з ,, по ,, 

  була у період
 з ,, по ,, 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так 1

Ні 2

НВ 3

НП 4

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ N 4004-XII

2

Земельна ділянка і прилегла територія закладу охорони здоров’я розміщені з дотриманням нормативних відстаней та утримуються в належному санітарно-гігієнічному стані

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII, глава 2 СанПіН N 5179-90, пункти 4.6, 4.12 глави 4, пункти 5.4, 5.10, 5.29, 5.31, 5.32 глави 5, пункт 8.45 глави 8, додаток 10 до ДСН наказу МОЗ N 173, розділ II ДСН наказу МОЗ N 55

3

Санітарні норми і правила під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів (небезпечних, побутових) дотримуються

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII;
пункти 2.10, 2.11 глави 2, пункт 5.3 глави 5 СанПіН N 5179-90, пункти 2.2, 2.8, 2.11 розділу II ДСН наказу МОЗ N 145

4

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення забезпечують дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 4004-XII, глави 3, 10 СанПіН N 5179-90, глава 2 СанПіН N 2956а-83, пункт 3.2 глави 3 ДСанПіН 9.9.5-153-2008

5

Розгортання лікарняних ліжок і розміщення пацієнтів у коридорах палатних секцій або в інших приміщеннях відсутнє

 

 

 

 

пункт 3.8 розділу III ДСН наказу МОЗ N 55

6

Місткість палат відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології перинатальних центрів не перевищує 4 ліжка

 

 

 

 

пункт 3.17 розділу III ДСН наказу МОЗ N 55

7

Санітарні норми і правила щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення дотримуються, матеріали, що використовувались для їх оздоблення, мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII, глава 4 СанПіН N 5179-90, пункти 3.1 – 3.7 глави 3 СанПіН N 2956а-83

8

Холодне та гаряче водопостачання наявне; заклад санітарно-технічним обладнанням забезпечений

 

 

 

 

пункти 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 глави 5 СанПіН N 5179-90;
пункти 4.11, 4.13 глави 4 СанПіН N 2956а-83

9

Питна вода, що використовується для господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, санітарним нормам відповідає

 

 

 

 

Стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

10

Заклад ефективною системою каналізації забезпечений, очистка та знезараження стічних вод проводяться

 

 

 

 

пункт 5.2 глави 5 СанПіН N 5179-90, пункт 4.12 глави 4 СанПіН N 2956а-83

11

Система опалення та системи припливно-витяжної вентиляції з механічним збудженням і кондиціювання нормативні параметри мікроклімату забезпечують

 

 

 

 

пункти 6.23 – 6.30 глави 6, пункт 8.1 глави 8 СанПіН N 5179-90, глава 5 СанПіН N 2956а-83

12

Повітря, що подається до операційних, наркозних, пологових, реанімаційних приміщень, обробляється пристроями знезараження із забезпеченням ефективності інактивації мікроорганізмів і вірусів, що знаходяться в оброблюваному повітрі, не менше ніж 95 %

 

 

 

 

пункт 6.14 розділу VI ДСН наказу МОЗ N 55

13

Контроль за ступенем забруднення фільтрів та ефективністю роботи пристроїв знезараження повітря проводиться не рідше одного разу на місяць

 

 

 

 

пункт 6.17 розділу VI ДСН наказу МОЗ N 55

14

Вміст лікарських засобів у повітрі приміщень операційних, пологових залів, палат інтенсивної терапії, реанімації, процедурних, перев’язочних та інших аналогічних приміщень не перевищує граничнодопустимі концентрації

 

 

 

 

пункт 6.20 розділу VI ДСН наказу МОЗ N 55, пункт 6.11 глави 6 СанПіН N 5179-90

15

Природне та штучне (загальне та місцеве) освітлення у приміщеннях закладу охорони здоров’я наявне, рівні освітлення нормативам відповідають

 

 

 

 

глава 7 СанПіН N 5179-90;
глава 6 СанПіН N 2956а-83

16

Персонал закладу побутовими приміщеннями забезпечений; умови для окремого зберігання особистого та робочого одягу наявні

 

 

 

 

пункти 8.5, 8.6, 8.7 глави 8 СанПіН N 5179-90

17

Медичний персонал санітарним одягом та засобами індивідуального захисту забезпечений

 

 

 

 

пункт 9.21 глави 9 СанПіН N 5179-90

18

Заклад білизною забезпечений, вимоги щодо зберігання та якості прання білизни дотримуються

 

 

 

 

пункти 9.8 – 9.17 глави 9 СанПіН N 5179-90

19

Заклад відповідно до розробленого розрахунку потреби у мийних та дезінфекційних засобах 3-місячним запасом цих засобів забезпечений, санітарні вимоги щодо їх зберігання дотримуються

 

 

 

 

пункт 9.2 глави 9 СанПіН N 5179-90

20

Дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються

 

 

 

 

стаття 34 ЗУ N 1645-III, пункт 5 Порядку державної реєстрації постанови КМ N 908

21

Дезінфекція і передстерилізаційна очистка медичного інструментарію проводяться згідно з регламентами

 

 

 

 

пункти 8.3, 8.8 глави 8 СанПіН N 2956а-83

22

Стерилізаційним обладнанням заклад забезпечений, вимоги щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення дотримуються

 

 

 

 

пункт 8.3 глави 8 СанПіН N 2956а-83

23

Контроль якості передстерилізаційної обробки та контроль на стерильність з реєстрацією результатів здійснюються

 

 

 

 

пункти 8.4, 8.7 глави 8 СанПіН N 2956а-83

24

Наказ щодо затвердження плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій наявний

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Інструкції наказу МОЗ N 234, пункт 4.2 розділу IV Інструкції наказу МОЗ N 236

25

У закладі комісію з інфекційного контролю створено, вимоги щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю дотримуються

 

 

 

 

пункт 2.4 Інструкції наказу МОЗ N 234

26

Гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналу з дотриманням правил миття і знезараження проводиться, інструкція щодо правил миття й знезараження рук наявна

 

 

 

 

пункт 9.4 Інструкції наказу МОЗ N 236

27

Результати лабораторного самоконтролю лікувально-профілактичного закладу за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму у закладі представлені

 

 

 

 

розділ IV Інструкції наказу МОЗ N 236

28

Мікробіологічний моніторинг епідеміологічно значимих об’єктів лікарняного середовища, епідеміологічний нагляд за резистентністю антимікробних препаратів проводяться

 

 

 

 

розділи IV, VI Інструкції наказу МОЗ N 236, пункт 2.11 глави 2 Інструкції наказу МОЗ N 234

29

Контроль за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи здійснюється

 

 

 

 

пункт 6.9 глави 6 СанПіН N 5179-90, пункт 2.12 глави 2 Інструкції наказу МОЗ N 234, розділи IV, VI Інструкції наказу МОЗ N 236

30

Затверджений та узгоджений план дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій наявний

 

 

 

 

статті 11, 18 ЗУ N 1645-III, Інструкція наказу МОЗ N 236

31

Своєчасність та повнота проведення обов’язкових медичних оглядів дотримуються

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ N 4004-XII, стаття 21 ЗУ N 1645-III, пункт 1 Переліку постанови КМ N 559, пункт 2 Правил наказу МОЗ N 280, додаток 4 до Порядку наказу МОЗ N 246

32

Санітарно-побутові приміщення для медичного персоналу облаштовано відповідно до санітарних вимог

 

 

 

 

пункт 5.11 глави 5 СанПіН N 5179-90

33

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або особи, які були в контакті з такими хворими (якщо було подання відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби), від роботи відсторонені

 

 

 

 

стаття 28 ЗУ N 4004-XII, статті 22, 23 ЗУ N 1645-III, пункт 19 Правил наказу МОЗ N 280

34

Виготовлення, зберігання, транспортування, використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, їх захоронення, знищення чи утилізація здійснюються з дотриманням норм радіаційної безпеки та санітарних правил

 

 

 

 

стаття 23 ЗУ N 4004-XII, пункт 1.17 глави 1, глава 3 ДСП наказу МОЗ N 294

35

Розрахунок захисту від іонізуючого випромінювання та санітарний паспорт наявні

 

 

 

 

стаття 23 ЗУ N 4004-XII, підпункт 9.3.6 пункту 9.3 глави 9 СП наказу МОЗ N 54, пункт 1.17 глави 1, глава 3 ДСП наказу МОЗ N 294

36

Рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку неіонізуючого випромінювання (електромагнітне, теплове, світлове, лазерне, ультрафіолетове) вимогам санітарних норм відповідають

 

 

 

 

підпункт 1.3.4 пункту 1.3, підпункт 1.5.2 пункту 1.5 розділу 1 ДСН 239-96, пункт 3.4 глави 3 СН N 3057-84

37

Застосування (виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення чи утилізація) отруйних (хімічні речовини і матеріали, продукти біотехнології та інші біологічні агенти) речовин здійснюється з дотриманням санітарних норм, дозвіл на роботу з БПА I – IV наявний

 

 

 

 

стаття 25 ЗУ N 4004-XII, підпункт 4.1.16 пункту 4.1 глави 4 ДСП 9.9.5-080-02

38

Санітарні норми і правила щодо обладнання, інвентарю, посуду, тари харчоблоку та буфетних приміщень, транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування, виробництва харчових продуктів у закладі, складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням, проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберігання добових проб дотримуються

 

 

 

 

глава 10 СанПіН N 5179-90
Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА 5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так 1

Ні 2

НВ 3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держсанепідслужби України:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ,,:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки
____________
1 “Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2 “Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3 “НВ” – не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.
4 “НП” – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.
5 “НА” – нормативний акт.
6 “позначення НА” – умовне позначення нормативного акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі “Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки”.
Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Позначення НА 5

Назва НА 5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

ЗУ N 1645-III

Про захист населення від інфекційних хвороб

Закон України

06 квітня 2000 року N 1645-III

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Перелік постанови КМ N 559

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам

Постанова Кабінету Міністрів України

23 травня 2001 року N 559

2.2

Порядок державної реєстрації постанови КМ N 908

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Постанова Кабінету Міністрів України

03 липня 2006 року N 908

3

Накази

3.1

ДСП наказу МОЗ N 294

Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур”

Наказ МОЗ України

04 червня 2007 року N 294, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1256/14523

3.2

Інструкція наказу МОЗ N 234

Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах

Наказ МОЗ України

10 травня 2007 року N 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 694/13961

3.3

Правила наказу МОЗ N 280

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Наказ МОЗ України

23 липня 2002 року N 280, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927

3.4

СП наказу МОЗ N 54

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

Наказ МОЗ України

02 лютого 2005 року N 54, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832

3.5

Порядок наказу МОЗ N 246

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

3.6

Інструкція наказу МОЗ N 236

Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів

Наказ МОЗ України

04 квітня 2012 року N 236, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 912/21224

3.7

ДСН наказу МОЗ N 173

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року N 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404

3.8

ДСН наказу МОЗ N 55

Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів”

Наказ МОЗ України

26 січня 2012 року N 55, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за N 248/20561

3.9

ДСН наказу МОЗ N 145

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

Наказ МОЗ України

17 березня 2011 року N 145, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195

3.10

СанПіН N 5179-90

“Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров”

Головний державний санітарний лікар СРСР

29 червня 1990 року N 5179

3.11

СанПіН N 2956а-83

“Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала”

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

28 грудня 1983 року N 2956а-83

3.12

ДСанПіН 9.9.5-153-2008

Державні санітарні норми і правила “Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I – IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами”

Наказ МОЗ України

24 січня 2008 року N 26, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2008 року за N 88/14779

3.13

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”

Наказ МОЗ України

12 травня 2010 року N 400, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747

3.14

ДСН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Наказ МОЗ України

01 серпня 1996 року N 239, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513

3.15

СанПіН N 5804-91

“Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров”

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

31 липня 1991 року N 5804-91

3.16

СН N 3057-84

“Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений”

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

30 липня 1984 року N 3057-84

3.17

ДСП 9.9.5-080-02

Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи “Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю”, ДСП 9.9.5-080-02

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

28 січня 2002 року N 1


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
10.04.2013 N 287


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web:https://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України,
що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РАДІОТЕХНІЧНОМУ ОБ’ЄКТІ (РТО)

_____________________________________________________________________________________,
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,,, _____________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________.
Перевірено: ___________________________________________________________________________
                            (найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження / місце
                                                                                                        проживання, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N  від ,, 
Направлення на перевірку N  від ,, 

  планова
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

    

    

    

   

  

   

    

   

   

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з ,, по ,,

  була у період
 з ,, по ,, 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так 1

Ні 2

НВ 3

НП 4

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

2

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні

 

 

 

 

пункти 6 – 8, 53 Переліку ЗУ N 3392

3

Майданчик, на якому розміщено РТО, вимогам щодо забезпечення граничнодопустимих рівнів електромагнітного поля на прилеглій території відповідає

 

 

 

 

підпункт 1.4.1 пункту 1.4 розділу 1 ДСН 239-96, пункти 8.48, 8.50 глави 8 ДСП 173-96

4

Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови встановлено та дотримано

 

 

 

 

підпункти 1.4.4, 1.4.9 – 1.4.12 пункту 1.4 розділу 1 ДСН 239-96, пункти 5.4, 5.7 глави 5, пункт 8.56 глави 8 ДСП 173-96

5

Захисні заходи, які забезпечують зниження рівня електромагнітного поля до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань, застосовані

 

 

 

 

підпункти 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7 пункту 1.5 розділу 1 ДСН 239-96

6

Розрахунок рівнів електромагнітного поля в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови з урахуванням рельєфу місцевості, проведено

 

 

 

 

підпункти 1.6.4, 1.6.5 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

7

Санітарний паспорт РТО на об’єкті зберігається

 

 

 

 

підпункти 1.6.8, 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

8

Термін дії санітарного паспорта дотриманий

 

 

 

 

підпункти 1.6.8, 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

9

Технічні характеристики РТО зазначеним у санітарному паспорті відповідають

 

 

 

 

підпункти 1.6.8 – 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

10

Граничнодопустимі рівні електромагнітного поля не перевищено

 

 

 

 

підпункти 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 пункту 1.3 розділу 1 ДСН 239-96, пункт 8.51 глави 8 ДСП 173-96
Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА 5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!


Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так 1

Ні 2

НВ 3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина 4 статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держсанепідслужби України:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ,,:


____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки
____________
1 “Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2 “Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3 “НВ” – не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.
4 “НП” – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.
5 “НА” – нормативний акт.
6 “позначення НА” – умовне позначення нормативного акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі “Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки”.
Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


N
з/п

Позначення НА 5

Назва НА 5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

Перелік ЗУ N 3392

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України

19 травня 2011 року N 3392-VI

1.3

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2

Державні санітарні норми та правила

2.1

ДСН 239-96

Про затвердження Державних санітарних правил та норм

Наказ МОЗ України

01 серпня 1996 року N 239, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513

2.2

ДСП 173-96

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року N 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404
____________

 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...