Передплати журнал

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2013

м. Київ

N 829

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2013 р. за N 2113/24645

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України від 17 травня 2012 року N 4711-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та Кримінального процесуального кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 березня 2004 року N 82, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за N 385/8984 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України П. В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
02.12.2013 N 829

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2013 р. за N 2113/24645

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

1. У розділі 1:

1) у пункті 1.2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки кримінального правопорушення, командир військової частини письмово повідомляє про це орган досудового розслідування.”;

доповнити новими абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:

“Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення відповідному прокуророві та спеціально уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції.

У разі якщо ознаки адміністративного корупційного правопорушення встановлено під час проведення службового розслідування стосовно військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення відповідному прокуророві та начальникові відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.”;

2) у пункті 1.3:

в абзаці третьому слова “начальник Генерального штабу Збройних Сил України” замінити словами “начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України”;

після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається командиром самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. Пункт 4.3 розділу 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Міністр оборони України та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України проводять бесіду з військовослужбовцем особисто або письмово доручають її проведення своїм заступникам.”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати абзацами четвертим – шостим відповідно.

3. Пункт 5.4 розділу 5 викласти в такій редакції:

“5.4. За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.”.

Начальник Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України – начальник
Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України
генерал-майор

О. В. Дублян

Матеріали до теми


Бронювання військовозобов’язаних: Закон набрав чинності
30 листопада набрав чинності Закон України від 4 листопада 2022 року № 2732-ІХ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання ...