...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2015

м. Київ

N 59
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2015 р. за N 214/26659

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 серпня 2011 року N 530, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за N 1115/19853, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів України –
керівник апарату

В. Матвійчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11 лютого 2015 року N 59
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2015 р. за N 214/26659


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України

1. У розділі I:
1) підпункт 1.2.4 пункту 1.2 викласти в такій редакції:
“1.2.4. З оперативних командувань – командувачем оперативного командування, начальником штабу оперативного командування;”;
2) абзац шостий пункту 1.3 викласти в такій редакції:
“в органи управління оперативних командувань – командувача оперативного командування, начальника штабу оперативного командування.”;
3) пункт 1.7 доповнити новим підпунктом такого змісту:
“1.7.11. У разі безпосередньої участі військовослужбовців в антитерористичних операціях.
Термін відрядження військовослужбовців, які направляються, починаючи з 14 квітня 2014 року, в межах України для участі в антитерористичних операціях, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів.”;
4) у пункті 1.19:
абзац перший викласти в такій редакції:
“1.19. Виплата добових у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, проводиться також військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим у нижчезазначені відрядження у складі підрозділів; у випадках, зазначених у підпунктах 1.19.1 і 1.19.2 цього пункту, – у складі військової частини, а зазначених у підпункті 1.19.6 цього пункту, – у складі підрозділів або військової частини:”;
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
“1.19.6. Для участі військовослужбовців в антитерористичних операціях.”;
5) у підпункті 1.23.1 пункту 1.23 цифри і слово “1.19.1 і 1.19.2” замінити цифрами і словом “1.19.1, 1.19.2 і 1.19.6”;
6) пункт 1.24 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Військовослужбовцям, направленим для участі в антитерористичних операціях, за дні, коли вони забезпечуються харчуванням за рахунок держави, добові не виплачуються.”;
7) у підпункті 1.35.2 пункту 1.35 цифри і слово “1.19.1 і 1.19.2” замінити цифрами і словом “1.19.1, 1.19.2 і 1.19.6”.
2. Пункт 2.1 розділу II доповнити новими абзацами такого змісту:
“У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на проїзд залізничним транспортом підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги).
У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на проїзд залізничним транспортом до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.
Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.”.

Тимчасово виконуючий обов’язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С. Л. Винник

Матеріали до теми


Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...