...
Реєструйся

Продовження строку дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації: лист Мінекономіки


Відповідно до повноважень, визначених статтею 13 Закону України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки) повідомляє:

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 року № 1002 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» (далі — Постанова № 194).

Зокрема, Постанову № 194 доповнено положеннями щодо можливості:

  • продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі — відстрочка) на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органа державної влади, іншого державного органа, яке не потребує погодження Міністерства оборони України (далі — Міноборони);
  • видання військовозобов’язаному підприємством, установою, організацією витягу з наказу Мінекономіки, з метою підтвердження надання відстрочки.

Керуючись вимогами Постанови № 194, у разі необхідності продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним рішеннями (наказами) Мінекономіки у березні — квітні 2022 року, рекомендовано:

1) Керівникам підприємств, установ та організацій організувати:

— проведення аналізу щодо необхідності продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам рішеннями (наказами) Мінекономіки у березні — квітні 2022 року;

— подання (у довільній формі) до органа державної влади, іншого державного органа, за поданням якого прийнято рішення (наказ) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних, пропозицій щодо продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам у березні — квітні 2022 року (далі — Пропозиції), із зазначенням:

  • дати, номера й назви рішення (наказу) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників;
  • обґрунтування необхідності продовження строку дії відстрочки.

Крім цього, у разі наявності в раніше прийнятих рішеннях (наказах) Мінекономіки військовозобов’язаних, звільнених із підприємства, установи, організації, запропоновано зазначати їхнє прізвище, ім’я та по батькові, та додавати копію рішення (наказу) підприємства, установи, організації про звільнення.

Довідково: згідно з підпунктом 4 пункту 4 Постанови № 194 надана відстрочка підлягає анулюванню в разі звільнення військовозобов’язаного з органа державної влади, іншого державного органа, підприємства, установи, організації.


2) Керівникам органів державної влади, інших державних органів:

— організувати проведення аналізу пропозицій підприємств, установ й організацій та обґрунтування щодо необхідності продовження строку дії відстрочок;

не раніше ніж за десять робочих днів до завершення строку дії відстрочки подати (у довільній формі) до Мінекономіки Пропозиції із зазначенням:

  • дати, номера й назви рішень (наказів) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників і найменування підприємства, установи, організації;
  • прізвища, ім’я та по батькові військовозобов’язаних працівників, звільнених з органа державної влади, іншого державного органа, підприємства, установи, організації (з доданням копій відповідних наказів про звільнення);
  • обґрунтування необхідності продовження строку дії відстрочки.

За результатами опрацювання поданих органами державної влади, іншими державними органами Пропозицій Мінекономіки прийматиме рішення щодо продовження строку дії відстрочки на строк до двох місяців та/або анулювання відстрочки працівникам, які звільнені з органа державної влади, іншого державного органа, підприємства, установи, організації, або відхилення поданих Пропозицій.

Копію відповідного рішення (наказу) Мінекономіки буде надіслано зазначеним органам державної влади, іншим державним органам та Міноборони для доведення через Генеральний штаб Збройних Сил в одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Після отримання копії рішення (наказу) Мінекономіки про продовження строку дії відстрочки орган державної влади, інший державний орган, підприємство, установа, організація видає військовозобов’язаному витяг із такого наказу, який є підтвердженням продовження строку дії відстрочки.

Зверніть увагу, що зазначені рекомендації застосовуються для продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним рішеннями (наказами) Мінекономіки у порядку, визначеному Постановою № 194.

У разі необхідності надання відстрочки на строк до шести місяців запропоновано керуватися положеннями Постанови № 194 і листами Мінекономіки від 8 березня 2022 року № 2714-20/9420-03 і від 29 липня 2022 року № 2714-20/53722-01.

Повторне продовження строку дії відстрочки не допускається.

Відповідальність за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їхнього бронювання на період мобілізації та на воєнний час покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ й організацій.

Мінекономіки просить довести зазначену інформацію до підпорядкованих підприємств, установ й організацій для використання під час організації бронювання військовозобов’язаних працівників в умовах правового режиму воєнного стану.

Реєструйтеся на новий вебінар «Зміни у законодавстві щодо ведення військового обліку та бронювання посад у період воєнного стану».

Джерело: Міністерство економіки України

Матеріали до теми


Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Гарантії для працівника, призваного на службу в ЗСУ
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом ...