...
Реєструйся

ПРОЕКТ ЗАКОНУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)”


  Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 41 викласти у такій редакції:

 „Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, інші порушення вимог законодавства про працю –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці –

тягне за собою накладення штрафу на працівників від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, – від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”

2) у абзаці другому статті 41-2 слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.

3) у абзаці другому статті 188-6 слова „від п’ятдесяти до ста” замінити словами „від ста до двохсот”.

4) статтю 1886 доповнити частиною другою у такій редакції:

 „2. Відмова працівника від надання пояснень посадовим особам органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю –

тягне за собою накладення від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

5) у статті 221 після цифр „1865 – 1881,” доповнити словами та цифрами „частиною другою статті 1886”;

6) у абзаці першому статті 2301 слово та цифри в дужках „стаття 1886” замінити словами та цифрами „частина перша статті 1886”;

7) у абзаці третьому статті 2301 слова  „до вісімдесяти” замінити словами „до ста восьмидесяти ”;

8) у абзаці третьому статті 2301 слова  „до ста” замінити словами „до двохсот”;

9) пункті 1 частини першої статті 255 після абзацу „Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 16312)” доповнити новим абзацом у такій редакції:

„органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (частина друга статті 1886)”;

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131):

1) статтю 172 викласти у такій редакції:  

„ Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Не оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи, а також інше грубе порушення законодавства про працю, –

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, –

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”;

2) абзац перший частини першої статті 175 доповнити словами „або нарахування та виплата заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці ”;

3) у частині першій статті 212 слова „від трьохсот до п’ятисот” замінити словами  „від п’ятисот до  тисячі”;

4) у частині другій статті 212  слова „від п’ятисот” замінити словами „від тисячі”;

5) у частині першій статті 212-1 слова від „від трьохсот до п’ятисот” замінити словами  „від п’ятисот до тисячі”;

6) у частині другій статті 212-1 слова „від п’ятисот” замінити словами „від тисячі”

3. У частині першій статті 18 Закону України „Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 36, ст. 361) слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...