Пропонується посилити відповідальність роботодавців у сфері охорони праці


Розроблено законопроект про встановлення відповідальності юридичних осіб за такі правопорушення у сфері охорони праці:

• неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей, які визначені законодавством з охорони праці;
• здійснення господарської діяльності, виконання робіт або експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, для яких встановлені вимоги щодо одержання ліцензії, дозволу та/або реєстрації, без відповідної ліцензії, дозволу та/або реєстрації;
ухилення від виконання, несвоєчасне виконання або невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Штрафні санкції на юридичних осіб, накладаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Штраф може бути накладено на юридичну особу протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.

У разі вчинення юридичною особою двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.