Реєструйся

ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року


ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.07.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.07.2012

Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, що далі іменуються Сторонами,

керуючись положеннями статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

1. Статтю 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 р. (далі – Угода), викласти у такій редакції:

Стаття 1.

Дипломи державного зразка про присудження наукового ступеня кандидата наук, що видані в Україні та у Російської Федерації, визнаються відповідними (рівноцінними) і дають їх власникам право вступу до докторантури та заняття професійною діяльністю в обох державах у відповідності до присудженого їм наукового ступеня.

Дипломи державного зразка про присудження наукового ступеня доктора наук, що видані в Україні та у Російської Федерації, визнаються відповідними (рівноцінними) і дають їх власникам право на заняття професійною діяльністю в обох державах у відповідності до присудженого їм наукового ступеня.

Таке визнання не звільняє власників згаданих документів від виконання вимог, які ставляться для заняття професійною діяльністю згідно з законодавством держави Сторони, що приймає.”.

2. Статтю 4 викласти у такій редакції:

Стаття 4.

Уповноваженим органом від України являється Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від Російської ФедераціїМіністерство освіти і науки Російської Федерації.”.

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності з дня його підписання, діє протягом строку дії Угоди.

Вчинено у м. Ялта 12 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року N 440-р уповноважено Міністра освіти і науки, молоді та спорту Табачника Дмитра Володимировича підписати зазначений Протокол.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Російської Федерації