Реєструйся

Прийняття на роботу за конкурсом як підстава звільнення


Перемога працівника в конкурсі

Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за 2 тижні (ст. 38 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (про що він має вказати у своїй заяві, на відміну від загального випадку звільнення з власної ініціативи, коли причини, з яких працівник бажає звільнитися з роботи, зазначати в заяві необов’язково), роботодавець має розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розглянемо дії роботодавця у разі, коли причиною звільнення працівника є прийняття його на роботу на інше підприємство, в установу, організацію за конкурсом.

Отже, працівник переміг у конкурсі, пройшов інші встановлені законодавством процедури, наприклад, спеціальну перевірку (частина 3 ст. 31 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу») і має звільнитися, щоб розпочати роботу на іншому підприємстві, в установі, організації.

Порядок звільнення працівника

Звільняючи працівника, потрібно дотримуватися певного алгоритму.

Одержання від працівника заяви про звільнення

Працівник подає заяву про звільнення за власним бажанням, у якій вказує причину звільнення — прийняття на роботу (призначення на посаду) за конкурсом (додаток 8).

Додаток 8. Зразок заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку з прийняттям на роботу за конкурсом

Завантажити зразок документа

Якщо працівник разом із заявою не надав документа (або його копії), який підтверджує перемогу в конкурсі (прийняття на роботу на інше підприємство, в установу, організацію за конкурсом), роботодавець може зажадати від нього такий документ. Працівник має задовольнити вимогу роботодавця й надати один із таких документів:

  • копію рішення конкурсної комісії про перемогу в конкурсі;
  • довідку нового роботодавця про перемогу працівника в конкурсі;
  • рішення про призначення його на посаду (додаток 9);
  • копію розпорядчого документа про прийняття на іншу роботу за результатами конкурсу тощо.

Додаток 9. Зразок довідки про прийняття на роботу за конкурсом

Завантажити зразок документа

Відповідно до рішення керівника (резолюція на заяві працівника, яка проставляється у верхньому лівому куті) кадрова служба розпочинає процедуру звільнення.

Видання наказу про звільнення та ознайомлення з ним працівника

Звільнення працівника оформлюється розпорядчим документом, а саме наказом або розпорядженням (додаток 10). Типову форму наказу (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма № П-4) затверджено наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489.

З наказом (розпорядженням) про звільнення працівник має бути ознайомлений під підпис.

Додаток 10. Зразок наказу про звільнення за власним бажанням у зв’язку з прийняттям на роботу за конкурсом

Завантажити зразок документа

Проведення організаційних заходів у зв’язку зі звільненням працівника

Якщо працівник відповідно до своїх посадових обов’язків обробляє документи, які мають бути передані за актом приймання-передавання (наприклад, інспектор з кадрів, архіваріус тощо), або є матеріально відповідальною особою, його безпосередній керівник має подати керівникові підприємства, установи, організації або посадовій особі, уповноваженій на ухвалення управлінських рішень щодо звільнення працівників, доповідну записку стосовно цього (додаток 11).

Додаток 11. Зразок доповідної записки безпосереднього керівника про приймання-передавання документації

Завантажити зразок документа

На підставі доповідної записки готують проєкт розпорядчого документа про приймання-передавання документації (матеріальних цінностей), у якому обов’язково вказують, кому працівник має передати документи та/або матеріальні цінності. З метою документального оформлення вказаної процедури має бути створена спеціальна комісія.

Факт передавання документів (матеріальних цінностей) фіксують в акті приймання-передавання, який складають у 2 примірниках.

Оформлення документів та проведення остаточного розрахунку з працівником при звільненні

Запис про звільнення в трудовій книжці формулюють відповідно до положень законодавства, з посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП:

«Звільнена за власним бажанням у зв’язку з прийняттям на роботу за конкурсом, ст. 38 КЗпП України».

Після внесення до трудової книжки працівника запису про звільнення особа, відповідальна за ведення трудових книжок, зазначає свою посаду, ініціали та прізвище, ставить свій підпис, який засвідчується печаткою підприємства, установи, організації або кадрової служби (за наявності).

Повернення посвідчення або перепустки

Якщо для працівників підприємства, установи, організації передбачено наявність посвідчень або перепусток, облік яких веде кадрова служба, працівник повертає відповідний документ працівникові кадрової служби з відміткою про це в журналі реєстрації посвідчень і перепусток.

Завершення особової справи звільненого працівника в поточному діловодстві

Після звільнення працівника до його особової справи долучають копію наказу про звільнення. До внутрішнього опису документів особової справи, який оформлюється ще на стадії її первинного формування, вносять потрібні відомості й оформляють підсумковий запис про кількість документів, уміщених до особової справи. Підсумковий запис засвідчується підписом відповідальної особи із зазначенням дати.

Ця стаття є частиною Спецвипуску № 04 / 2021, жовтень. З іншими частинами номера можна ознайомитися за посиланням.

До уваги! Наразі діє знижка на комплект «КАДРОВИК.UA. Спецвипуски» (2022 рік, електронна версія).

Матеріали до теми


Військовозобов’язаний досяг граничного віку перебування в запасі: що далі?
Відповідно до статті 27 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — ...
Середня заробітна плата за час вимушеного прогулу: як розрахувати
СИТУАЦІЯ Чи враховуються при розрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу дні, протягом яких працівник перебував у відрядженні, до розрахункового ...