...
Реєструйся

Призупинення дії трудового договору: умови, механізм, обмеження


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Яка головна умова призупинення дії трудового договору?

Що таке абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником роботи?

Які основні вимоги до оформлення призупинення дії трудового договору?


Змінами, внесеними до статті 13 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136), удосконалено правове регулювання призупинення дії трудового договору: детально визначено критерії та умови призупинення дії трудового договору, передбачено механізм відновлення дії призупиненого трудового договору, передбачено обмеження щодо застосування механізму призупинення дії трудового договору щодо окремих категорій працівників. У зв’язку із призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець — від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,

Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.

Отже, головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (роботодавцеві — надавати роботу, працівникові — виконувати її).

Під абсолютною неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору, на нашу думку, слід розуміти випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок знищення необхідних для виконання роботи зазначеним працівником виробничих, організаційних, технічних можливостей, засобів виробництва або майна роботодавця в результаті бойових дій або їх функціонування з об’єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим, а переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе через відсутність можливостей для застосування такої форми організації праці або у разі незгоди працівника, зокрема з причин переміщення його з території, де ведуться активні бойові дії.

Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник, але на строк не більш ніж період дії воєнного стану.

Основні вимоги до оформлення призупинення дії трудового договору

Установлено основні вимоги до призупинення дії трудового договору, що оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця (додаток 1), який має містити:

  • інформацію про причини призупинення дії трудового договору (у т. ч. детальні обставини, що засвідчують неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки);
  • спосіб обміну інформацією між сторонами;
  • строк призупинення дії трудового договору;
  • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) працівника(-ів);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
  • умови відновлення дії трудового договору.

Повну версію статті читайте в Живому журналі «КАДРОВИК.UA».

Матеріали до теми


Договір з нефіксованим робочим часом: якою може бути максимальна тривалість роботи?
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом (ТДНЧ) — це спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов’язки ...
Чи можна укладати трудовий договір на період заміщення тимчасово відсутнього працівника?
Якщо підприємству не вистачає працівників (поїхали, не можуть дістатися до роботи тощо), як можна прийняти інших працівників на їх місце? ...
Верифікація надання роботодавцю компенсації за працевлаштування ВПО: затверджено відповідну Методику
Мінфіном розроблена та затверджена Методика, за якою здійснюватимуть верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок ...