...
Реєструйся

Розрахунок погодинної оплати праці


КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці

Запитання: на підприємстві затверджено схему посадових окладів, але є інваліди, які працюють по дві години на день три рази на тиждень. Чи повинна виконуватися в даному випадку вимога погодинної оплати праці?

Відповідно до ст. 97 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі – КЗпП) оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.

Тобто право вибору форми оплати праці надано підприємству. У кожному конкретному випадку повинна застосовуватися саме та форма оплати праці, яка найбільше відповідає організаційно-технічним умовам виробництва і тим самим сприятиме поліпшенню результатів трудової діяльності.

Погодинна оплата праці є різновидом почасової оплати праці. При почасовій оплаті праці розмір заробітної плати працівників залежить від тарифної ставки (окладу) та кількості відпрацьованого часу, тобто передбачає визначення розміру основної заробітної плати на підставі кількості відпрацьованого робочого часу та кваліфікації працівника.

При почасовій формі оплати праці заробітна плата визначається або за годинною тарифною ставкою, або за кількістю відпрацьованих робочих днів та денними тарифними ставками, або за місячними окладами.

До цього року в Україні діяла лише місячна державна гарантія в оплаті праці – мінімальна заробітна плата у місячному розмірі.

З 01.01.2010 р. в Україні запроваджено також мінімальну державну гарантію для працівників, які працюють за погодинною системою оплати праці, – мінімальну заробітну плату в погодинному розмірі.

Статтею 53 Закону України від 27.04.2010 р. № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

– у місячному розмірі: з 1 січня -869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.;

– у погодинному розмірі: з 1 січня – 5,2 грн., з 1 квітня – 5,29 грн., з 1 липня – 5,32 грн., з 1 жовтня – 5,43 грн., з 1 грудня – 5,52 грн.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2010 р. № 330 «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі» (далі – постанова № 330) визначено випадки, в яких застосовується мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі, зокрема:

на підприємствах незалежно від форми власності у разі встановлення в колективних договорах або за погодженням з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу;

– фізичними особами, які використовують найману працю з погодинною оплатою праці;

– в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету, в разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про встановлення працівникам погодинної оплати праці. Пропозиції щодо прийняття таких рішень вносить Мінпраці та соціальної політики України за ініціативою центральних та місцевих органів виконавчої влади після консультацій з відповідними галузевими профспілками.

Отже, на підприємствах для працівників, які працюють з місячними окладами, має дотримуватись як мінімальна державна гарантія мінімальна місячна заробітна плата, а для працівників з погодинною оплатою (годинними тарифними ставками) – мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.

Враховуючи вищевикладене, для працівників, які отримують місячний оклад і працюють на умовах неповного робочого часу, має дотримуватися мінімальна заробітна плата у місячному розмірі. Так, якщо працівника прийнято на роботу відповідно до ст. 56 КЗпП на умовах неповного робочого часу на 0,5 ставки (працює по чотири години), оплата здійснюється пропорційно відпрацьованому часу і має становити в червні 2010 р. не менше 442 грн.

Для працівників із погодинною оплатою праці (годинними тарифними ставками) має дотримуватися погодинна мінімальна заробітна плата. Так, якщо працівником, якому встановлено годинну тарифну ставку, в червні цього року відпрацьовано 84 години (тривалість робочого часу – 168 годин), нарахована заробітна плата має становити не менше 444,36 грн.

Статтею 2 КЗпП передбачено при застосуванні погодинної оплати праці встановлення працівникам нормованих завдань, що обумовлюють той обсяг робіт, який має виконати працівник за годину праці. Зазначені норми мають бути обгрунтованими і визначатися виходячи з нормальних умов праці, якими вважаються:

– справний стан машин, верстатів і пристроїв;

– належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх вчасне подання;

– вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення;

– своєчасне забезпечення технічною докуме нтацією;

– здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я робітників, тощо).

Слід зазначити, що постановою № 330 передбачено також гарантії працівникам з погодинною оплатою праці.

Так, пп. 4 п. 1 цієї постанови визначено, що підвищення мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці, а згідно з п. 3 установлення погодинної оплати праці не є підставою для скорочення нормальної тривалості робочого часу.

“Вісник податкової служби України” № 22 червень 2010 р.

Джерело:consultant.parus.ua

Матеріали до теми


Чи беруться в розрахунок місяці роботи після призупинення трудового договору під час розрахунку «декретних» виплат?
СИТУАЦІЯ Із працівницею, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, призупинено дію трудового договору. Чи беруться в ...
Забезпечення середньої зарплати працівників на відповідному рівні — одна з підстав для віднесення підприємства до переліку критично важливих
Законом України  від 09 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (стаття 8) встановлено рівень мінімальної ...
Роз’яснення Держпраці: порядок встановлення доплат працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці
На запит членських організацій Федерація профспілок Хмельницької області звернулась до Державної служби України з питань праці з проханням надати роз’яснення щодо порядку ...