...
Реєструйся

Розроблено черговий Трудовий кодекс


Розроблено новий проект Трудового кодексу (від 22.04.2013 р. № 2902), яким порівняно з чинним трудовим законодавством передбачено такі нововведення.

Чіткіше визначено сферу дії трудового законодавства, в тому числі у відносинах з участю іноземних працівників і роботодавців.

Враховано норми Європейської соціальної хартії та інших міжнародно-правових актів щодо недискримінації, заборони примусової праці, основних прав працівника і роботодавця.

Встановлено правила правонаступництва в трудових відносинах.

Чітко визначено зміст трудової функції працівника та її співвідношення з переліками робіт, що наводяться у кваліфікаційних характеристиках.

Вилучено обмеження права працюють за строковим трудовим договором на звільнення за власною ініціативою.

Сформульовано положення про першочерговість виплати заробітної плати за рахунок коштів, що надходять до каси або на рахунок роботодавця.

Сформульовано загальні правила про склад робочого часу.

Передбачено, що акти трудового законодавства регулюють відносини з дня набрання чинності і не мають зворотної дії, крім пом’якшення або скасування матеріальної та дисциплінарної відповідальності особи.

Встановлена норма про застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі їх неузгодженості. У цьому випадку застосовується акт, який є спеціальним для цих відносин. У разі неоднозначного трактування прав працівника чи роботодавця, якщо є можливість прийняття рішення на користь того чи іншого, рішення приймається на користь працівника.

Передбачена аналогія права, згідно з якою якщо відносини не врегульовані актами з питань праці, вони регулюються актами трудового законодавства, регулюючими подібні за змістом трудові відносини.

Матеріали до теми


Механізми оскарження постанов військово-лікарських комісій
Військово-лікарська експертиза відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави та гарантуванні прав військовослужбовців і призовників на належний захист їхнього здоров’я. ...
ТЦК та СП ігнорує відстрочку заброньованого: чи можна оскаржити в суді?
Вже понад рік діє оновлений порядок бронювання. Він надає можливість бізнесу подавати на бронювання критично важливих працівників і отримувати для ...