...
Реєструйся

Щодо надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.03.2015 р. N 5618/6/99-99-17-05-01-15

Про надання інформації

На лист… Державна фіскальна служба України у межах компетенції повідомляє таке.
ДФС згідно з підпунктом 33 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 (далі – Положення), надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Водночас Закон України від 7 квітня 2011 року N 3206-VI “Про засади запобігання і протидії корупції” визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданих внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Положення частини дев’ятої статті 12 цього Закону, які набрали чинності з 01.01.2015, встановлюють, що для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.
При цьому слід зазначити, що згідно з пунктом 9 Положення ДФС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України має право видавати лише накази організаційно-розпорядчого характеру.
Нормативно-правове врегулювання інших питань, що належать до сфери діяльності ДФС, здійснюється наказами Міністерства фінансів України.
Щодо питання надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), зокрема про доходи фізичних осіб, слід зазначити таке.
Статтею 70 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр.
Відомості з Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом (підпункт 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Кодексу).
Порядок отримання відомостей з Державного реєстру регулюється Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 N 779 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за N 2211/24743 (далі – Положення N 779).
Відповідно до пункту 4 розділу X Положення N 779 для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за місцем проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, подає документ що посвідчує особу, та заяву (додаток 13 до Положення N 779). Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів / доходи (після пред’явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

В. о. Голови

М. В. Мокляк

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...