Реєструйся

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску… [для деяких категорій осіб]


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від
11.03.2011 р.

Щодо
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

(Витяг)

У зв’язку з численними
зверненнями платників щодо нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійний фонд України
повідомляє.

1. В якому розмірі
необхідно утримувати єдиний внесок із сум заробітної плати осіб, що працюють за
сумісництвом на посадах, які дають право на отримання пенсії відповідно до
Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”?

Платниками єдиного
внеску, відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
(далі – Закон) є працівники – громадяни України, які працюють на підприємствах,
в установах та організаціях, в інших юридичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Відповідно до частини дев’ятої
статті 8 Закону для платників, які працюють на посадах, робота на яких
зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Закону
України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, встановлюється
єдиний внесок у розмірі 6,1 відсотка на суму нарахованої заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

Перелік посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право
на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно
до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 р. N 257 (далі – Перелік).

Отже, якщо працівник
працює на посаді, яка передбачена Переліком, то єдиний внесок утримується із
сум заробітної плати такої особи у розмірі 6,1 відсотка, в тому числі із сум
заробітної плати працівника за виконану роботу на підставі трудового договору
(контракту) на такій посаді за сумісництвом.

2. Чи нараховується
єдиний внесок на суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної
допомоги при звільненні військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу?

Платниками єдиного
внеску відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 Закону є
військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби),
особам рядового і начальницького складу.

Відповідно до абзацу
другого пункту 1 частини першої статті 7 та частини шостої статті 8 Закону для
зазначених платників єдиний внесок нараховується на суми грошового забезпечення
у розмірі 34,7 відсотка.

Єдиний внесок з
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби),
осіб рядового і начальницького складу, утримується у розмірі 2,6 відсотка
грошового забезпечення (частина десята статті 8 Закону).

Відповідно до статті 9
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей” до складу грошового забезпечення входять: посадовий
оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового
забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового
забезпечення.

Складові грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294

“Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших
осіб”.

Перелік додаткових
видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу визначений у додатках 25 – 28 зазначеної постанови.

При цьому суми
одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та індексації грошового
забезпечення військовослужбовців не віднесені до зазначеного Переліку.

Крім того, згідно з
пунктом 2 розділу I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.12.2010 р. N 1170, одноразова допомога військовослужбовцям при
звільненні з військової служби належить до виплат, на які не нараховується
єдиний внесок.

Ураховуючи наведене, на
суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні
осіб рядового і начальницького складу єдиний внесок не нараховується.

<…>

5. Чи нараховується єдиний внесок на суми щомісячного
грошового утримання суддів?

Відповідно до частини 1
статті 7 Закону для платників-роботодавців єдиний внесок нараховується на суми
нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому
числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Структура заробітної
плати визначена статтею 2 Закону України “Про оплату праці”.

Відповідно до частини 1
статті 138 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” судді,
який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на
умовах, передбачених статтею 37 Закону України “Про державну службу”,
або за його вибором – щомісячне довічне грошове утримання.

Щомісячне грошове утримання
судді, який має право на відставку та продовжує працювати на посаді судді, не
визначено базою для нарахування єдиного внеску.

Отже, єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми щомісячного
грошового утримання суддів не нараховується та не сплачується.

6. Чи нараховується єдиний внесок на суми винагород, що
виплачуються підприємством фізичним особам за договорами найму (оренди)?

Згідно з частиною
першою статті 4 Закону платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно
до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з
фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги)
відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
її як підприємця).

Єдиний внесок для
вищезазначених платників нараховується на суму нарахованої заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами (частина перша статті 7 Закону).

Відносини, які виникають
між власником приміщення (наймодавцем) та юридичною особою, яка винаймає таке
приміщення (наймачем), регулюються договором найму (оренди) (стаття 759 глави
58 Цивільного кодексу України) та не мають ознак правовідносин, що регулюють
виконання робіт або надання послуг.

Ураховуючи
вищезазначене, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з
договором найму (оренди) приміщення не нараховується.

<…>

8. Чи нараховується
єдиний внесок на суми середньої заробітної плати, яка зберігається за колишнім
депутатом місцевої ради після закінчення строку його повноважень, на період
працевлаштування, але не більше 6 місяців?

Згідно з пунктом 7
частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” платниками єдиного
внеску є особи, які працюють на виборних посадах в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отримують
заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді
.

Нарахування єдиного
внеску за вищезазначених платників здійснюють роботодавці, а саме підприємства,
установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до
законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством
.

Платник єдиного внеску
зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і
сплачувати єдиний внесок від бази для нарахування єдиного внеску лише за осіб, які
працюють на виборних посадах
.

Ураховуючи наведене,
підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку платника єдиного
внеску.

Таким чином, на суми
виплат особам, які на момент їх нарахування не перебувають у трудових
відносинах з підприємством, єдиний внесок не нараховується
.

Матеріали до теми


Військовозобов’язаних стане більше: кого можуть мобілізувати через зниження граничного віку
Ухвалений 30 травня 2023 року народними депутатами законопроєкт № 9281 зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з ...
Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку
Верховна Рада України 30 травня 2023р. прийняла у першому читанні за основу та в цілому законопроєкт № 9281 «Про внесення ...