...
Реєструйся

Щодо обліку робочого часу на підставі довідки-виклику до суду


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
15.10.2010 р. N 320/13/116-10

Щодо
обліку робочого часу на підставі довідки-виклику до суду

У Департаменті з питань
державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <… >
звернення і в межах компетенції повідомляється.

Згідно з чинним
законодавством (стаття 92 Кримінально-процесуального кодексу України, стаття
275 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за свідками,
потерпілими, законними представниками потерпілих, понятими, а також експертами,
спеціалістами і перекладачами зберігається середня заробітна плата за весь
час, затрачений ними у зв’язку з явкою та викликом до органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення
.

Відповідно до статей 2,
3 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і
суду” у разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття справи
за відсутністю події злочину громадянинові відшкодовуються заробіток та інші
грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій
.

Термін перебування під
вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не
працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади),
зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за
спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу (ст. 7
вищезазначеного Закону).

Порядок обліку
робочого часу
працівників визначено наказом
Держкомстату України від 05.12.2008 N 489 “Про затвердження типових форм
первинної облікової документації зі статистики праці”. Відмітки у табелі
про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований час, про роботу в
надурочний час робляться на підставі документів, оформлених належним чином.
Так, наприклад, на підставі довідки-виклику до суду у табелі можна зробити
відмітку “Ін” – інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством (виконання державних і громадських обов’язків і т. п.)
.

 

Заступник
директора

Департаменту – начальник відділу 

 
А. Литвин