...
Реєструйся

Щодо оплати праці вчителів навчальних загальноосвітніх закладів


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
22.09.2010 р. N 837/13/84-10

Департамент з питань
державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув у межах
компетенції лист стосовно деяких питань оплати праці вчителів навчальних
загальноосвітніх закладів і повідомляє.

Статтею 50 КЗпП
визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до ст. 51
КЗпП законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Регулювання робочого
часу педагогічних працівників має свою істотну специфіку.

Відповідно до ст. 22
Закону України “Про позашкільну освіту” норма годин на одну тарифну
ставку педагогічних працівників становить 18 навчальних годин на тиждень.
Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Педагогічне
навантаження – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
Окрім цього навантаження, яке становить 18 годин на тиждень за тарифною
ставкою, викладач здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне
керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, підготовка
до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи,
жодними документами не внормовано.

Отже, на даний час
загальна тривалість скороченого робочого часу вчителів залишається
невизначеною, що обумовило розподіл педагогічного навантаження між учителями
здійснювати керівником навчального закладу.

Згідно з пунктом 21
Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних
навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міносвіти від
20.12.93 р. N 455, в межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти
повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади,
навчального плану.

Час початку і
закінчення роботи та обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами
внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників
умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

Отже, якщо вчитель
протягом тижня виходить на роботу три дні і виконує встановлене Законом
педагогічне навантаження – 18 навчальних годин на тиждень, то це не вважається
роботою на умовах неповного робочого часу (тижня), оскільки ним виконується
норма годин на тарифну ставку. У табелі обліку використання робочого часу
відмічаються години роботи за розкладом занять.

У листах Мінпраці
“Про розрахунок норми тривалості робочого часу” наводиться приклад
розрахунку норми тривалості робочого часу на рік, розрахованої за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при
однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

Листи Мінпраці, які
публікуються в засобах масової інформації щодо норми робочого часу, не
реєструються в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не
є нормативними актами і мають роз’яснювальний характер.

Законодавством не
встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути
різною залежно від того, який робочий тиждень встановлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені
вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма
тривалості робочого часу на рік визначається (розраховується самостійно з
дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП.

Оплата роботи вчителя
здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Ураховуючи
вищезазначене, використання норми тривалості робочого часу на рік, наведеної в
листі Мінпраці від 25.08.2009 р. N 9681/0/14-09/13, та середньомісячної
кількості годин при 18-годинному робочому тижні для розрахунку погодинної
оплати педагогічних працівників є неправомірним.

<…>

 

Директор
Департаменту
 

О.
Товстенко
 

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...