...
Реєструйся

Щодо порядку внесення записів у трудові книжки особам, які беруть участь у роботах тимчасового характеру, їх права на продовження виплати допомоги по безробіттю


Завантажити у форматі Word

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.06.2013 р. N 6058/0/14-13/026

Міністерство соціальної політики України розглянуло Ваші листи щодо внесення записів в трудові книжки особам, які беруть участь у роботах тимчасового характеру, їх права на продовження виплати допомоги по безробіттю та повідомляє.

Щодо порядку здійснення внесення до трудової книжки працівників запису про тимчасову роботу.

Відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 175, з особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

Порядок ведення трудових книжок працівників визначається постановою Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників” від 27.04.93 р. N 301 та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці України, Мінсоцзахисту України, Мін’юсту України від 29.07.93 р. N 58 (далі – Інструкція).

Стосовно того, чи буде трудова книжка видаватись центром зайнятості працівнику, який продовжує перебувати на обліку в центрі зайнятості, з наступною передачею роботодавцю, або центр зайнятості напряму передаватиме роботодавцю відповідні трудові книжки, або ж буде встановлено іншу процедуру.

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 198, під час проведення реєстрації працівник територіального органу Державної служби зайнятості України заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного, зокрема відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Підпунктом “е” пункту 2.18 Інструкції передбачено, що органи державної служби зайнятості уповноважені вносити безробітним особам записи про період одержання допомоги по безробіттю.

Звертаємо увагу, що трудові книжки безробітних осіб, які зареєстровані у державній службі зайнятості, знаходяться у цих осіб.
Відповідно до пункту 1.3 Інструкції при працевлаштуванні на роботу (в тому числі на тимчасову) працівники зобов’язані подавати роботодавцю трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Хто та яким чином контролюватиме своєчасність і правильність унесення до трудової книжки запису про тимчасову роботу, до якої залучається працівник, що перебуває на обліку в центрі зайнятості?

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів.

Пунктом 2.4 Інструкції встановлено, що усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – роботодавці) законодавства про працю з питань трудових відносин здійснює Державна інспекція України з питань праці відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 386.

Щодо дій працівника у разі, якщо запис про його тимчасову роботу не зроблено в трудовій книжці.

Обов’язок роботодавця вносити відповідні записи до трудової книжки про трудову діяльність працівника встановлено Кодексом законів про працю України, Інструкцією та іншими законодавчими актами.

У разі порушення роботодавцем встановленого законодавством обов’язку працівник в праві звернутись з відповідною скаргою до Державної інспекції України з питань праці.

Щодо правомірності звертатись до центру зайнятості або роботодавця щодо виправлення помилки в записі стосовно тимчасової роботи.

Порядок виправлення неправильного або неточного запису про роботу визначений частиною другою Інструкції.

Відповідно до пункту 2.6 Інструкції у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис.

Державна служба зайнятості таким правом не наділена.

Щодо права особи, з якою укладають строкові трудові договори на заміщення тимчасово відсутнього основного працівника, продовжувати перебувати на обліку в центрі зайнятості на час дії такого строкового договору, а також права особи на провадження виплати допомоги по безробіттю згідно з ч. 9 ст. 31 Закону України “Про зайнятість населення” після закінчення строку дії такого трудового договору на виконання тимчасових робіт.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 44 Закону України “Про зайнятість населення” зареєстровані безробітні мають право на збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів).

Згідно з пунктом 5 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 175, громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях.

З повагою,

Заступник Міністра

Л. Дроздова

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...