...
Реєструйся

Щодо правового регулювання призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.07.2014 р. N 108-78-0-26-14/10.3

Щодо правового регулювання призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою

Міністерством юстиції України за результатами розгляду Вашого листа від 15 липня 2014 N 2.4-15-1810 повідомляється.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (далі — Закон) управління Фондом здійснюється правлінням та виконавчою дирекцією Фонду.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 11 Закону правління Фонду розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення.

Відповідне повноваження правління Фонду передбачене пунктами 4.2, 5.2 Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05 червня 2001 року N 9 (у редакції постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.10.2013 N 42) (далі – Статут Фонду) та пунктом 5.2 Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05 червня 2001 року N 10 (далі – Положення про виконавчу дирекцію Фонду).

Згідно з пунктом 5.1 Статуту Фонду виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від імені Фонду в межах та порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується правлінням Фонду.

Пунктом 5.1 Положення про виконавчу дирекцію Фонду керівництво виконавчою дирекцією Фонду здійснює директор, який підзвітний правлінню Фонду, несе перед ним персональну відповідальність за організацію роботи виконавчої дирекції по виконанню покладених на неї завдань.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 5.2 Статуту Фонду директор виконавчої дирекції Фонду здійснює керівництво поточною діяльністю виконавчої дирекції Фонду і несе відповідальність перед правлінням Фонду за невиконання своїх обов’язків, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, директорів виконавчих дирекцій відділень Фонду відповідно до функціональних обов’язків.

Крім того, згідно з пунктом 1 роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати та Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 29 грудня 1965 року N 30/39 “Про порядок оплати тимчасового заступника” (далі — роз’яснення), зокрема, тимчасовим заступництвом вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю. Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) підприємства, установи чи організації.

Призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою не допускається. Зазначене можливо лише за посадою, призначення на яку проводиться вищим органом управління (пункт 2 роз’яснення).

Слід зазначити, що на сьогодні у чинному трудовому законодавстві відсутня пряма заборона стосовно тимчасового призначення працівника виконуючим обов’язки по вакантній посаді.

Заступник Міністра І. Бондарчук

Матеріали до теми


Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...