Щодо розслідування нещасних випадків з працівниками підприємств, які постраждали внаслідок антитерористичної операції під час виконання трудових (посадових) обов’язків в інтересах своїх підприємств


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.07.2014 р. N 5640/0/5.2-09/6/14

Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула лист <…> про надання роз’яснень процедури розслідування нещасних випадків з працівниками підприємств, які постраждали внаслідок антитерористичної операції (далі АТО) під час виконання трудових (посадових) обов’язків в інтересах своїх підприємств, і повідомляє.

Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 (далі Порядок),визначено процедуру проведення розслідування нещасних випадків і аварій, що сталися з працівниками на виробництві, обов’язки спеціальної комісії, а також обставини, за яких випадки визнаються чи не визнаються пов’язаними з виробництвом.

Згідно з вимогами пункту 42 Порядку спеціальна комісія зобов’язана одержати пояснення посадових осіб та працівників підприємства, вивчити відповідну документацію (медичну, відділу кадрів і служби охорони праці тощо),з’ясувати обставини і причини нещасного випадку та визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом.

Рішення щодо кваліфікації нещасних випадків спеціальна комісія приймає з огляду на обставини, які визначено пунктами 15 та 16 Порядку, та в окремих випадках на підставі висновків компетентних органів.

Зважаючи на ускладнення, які виникли під час проведення АТО перед спеціальними комісіями щодо виконання обов’язків, визначених Порядком, та/або отримання відповідних матеріалів і висновків компетентних органів із зони бойових дій, Держгірпромнагляд вважає за можливе складання комісіями актів за формами H-5 та H-1 на зазначену категорію постраждалих працівників у разі підтвердження виконання ними трудових (посадових) обов’язків в інтересах своїх підприємств, і невиконання при цьому робіт військового характеру без висновків компетентних органів.

Під час складання цих актів комісіям із спеціальних розслідувань пропонується зазначати вид події – код "23", а причини нещасних випадків – код "33" згідно з Класифікатором (додаток 4 до Порядку).

Зокрема, вид події зазначати з наступним формулюванням, залежно від обставин:

"Травмування (вбивство) внаслідок ведення бойових дій інших сторін"

або "Травмування (вбивство) внаслідок тимчасового перебування в зоні бойових дій, не виконуючи роботи військового характеру".

Причини нещасних випадків необхідно зазначати з наступним формулюванням:

"Ведення бойових дій"

або "Тимчасове перебування в зоні бойових дій, не виконуючи роботи військового характеру".

З огляду на викладене, складання актів забезпечить реалізацію статті 46 Конституції України, якою визначено, що громадяни мають право на соціальний захист, у тому числі право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.

Зазначене роз’яснення довести до відома посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду України та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Перший заступник Голови В. А. Шайтан

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...