...
Реєструйся

Щодо проведення конкурсу при переведенні державних службовців до іншої установи


На сьогодні питання прийняття на дер­жавну службу регулюються Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (далі — Закон № 3723) та окремими положеннями КЗпП.

Так, згідно зі статтею 15 Закону № 3723 прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Можливе прийняття державних службовців на роботу в інший державний орган у порядку переведення на підставі статті 32 КЗпП. При цьому встановлено, що особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (частина п’ята ст. 24 КЗпП). Тому в наведеному випадку не застосовуються ви­моги щодо проведення конкурсу (як і що­до випробування — ст. 26 КЗпП).

Ірина ЛАВРІНЧУК,
завідувач відділу соціальних питань
та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Джерело «Довідник кадровика»