Передплати журнал

Щодо розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.11.2015 р. N 441-05-3

<…> Відповідно до пункту 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. N 1232 (далі – Порядок N 1232) розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському транспорті, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводиться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

У зверненні викладено обставини нещасного випадку, за яких працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП. Для правильної кваліфікації цього нещасного випадку як такого, що пов’язаний з виробництвом або як нещасного випадку невиробничого характеру, слід враховувати таке.

Якщо потерпілий потрапив у ДТП, прямуючи додому на транспортному засобі, що належить підприємству, або транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору, то за таких обставин згідно з пп. 5 п. 15 Порядку N 1232 нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, який у подальшому є підставою для призначення страхових виплат від Фонду.

У такому разі порядок дій керівництва такий. Відповідно до п. 10 Порядку N 1232 роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок Фонду та профспілковій організації підприємства, членом якої є потерпілий; протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування, створивши належні умови для роботи комісії. Порядок дій комісії врегульовано п. 14 Порядку N 1232, з урахуванням п. 31 Порядку N 1232, якщо нещасний випадок стався в результаті ДТП.

Відповідно до п. 37 Порядку N 1232 про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства; органу прокуратури; Фонду за місцезнаходженням підприємства, органу управління підприємства, первинній профспілковій організації, органу галузевої профспілки вищого рівня, органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (за потреби).

Нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, розслідується за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми.

Згідно з постановою КМУ від 11.02.2015 р. N 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” та розпорядженням КМУ від 30.09.2015 р. N 1021-р “Питання Державної служби з питань праці” функції Держгірпромнагляду на цей момент виконує Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці).

А якщо потерпілий потрапив у ДТП на транспортному засобі, який не належить підприємству та не надано роботодавцем відповідно до укладеного договору, в такому разі нещасний випадок не має виробничого характеру, тому слід керуватися Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22.03.2001 р. N 270 (далі – Порядок N 270). Вимоги Порядку N 1232 на нещасні випадки невиробничого характеру не поширюються.

Відповідно до Порядку N 270 нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий <…>. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування. <…>

Заступник директора

П. Сливкін

 

Матеріали до теми