...
Реєструйся

Щодо віднесення придбання підприємством питної води до заходів з охорони праці


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ЛИСТ

від
26.07.2010 р. N 1/02-11.2-9/3.1/5128

Щодо
віднесення придбання підприємством питної води до заходів з охорони праці

Державний комітет
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розглянув
<…> звернення <…> та повідомляє.

Розглядаючи порушене у
зверненні питання, потрібно підкреслити гарантоване Основним Законом України
право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом.

Реалізація зазначеного
конституційного права ґрунтується на основних принципах державної політики в
галузі охорони праці, зокрема на такому принципі, як пріоритет життя і здоров’я
працівників та повної відповідальності роботодавця за створення належних,
безпечних і здорових умов праці.

Оскільки у зверненні
заявник просить надати інформацію щодо умов, за яких можна віднести до заходів
з охорони праці придбання підприємством очищеної питної води, тому потрібно
визначити поняття очищеної питної води або фасованої питної води та ту мету, на
яку передусім спрямовані засоби та заходи з охорони праці.

По-перше, слід звернути
увагу на поняття “охорона праці”, що включає у себе систему правових,
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,
здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Тобто це певна система
заходів та засобів, що спрямована на збереження життя, здоров’я і
працездатності людини саме у процесі трудової діяльності.

Відтак, постановою
Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 994 відповідно до Закону
України “Про охорону праці” встановлено вичерпний перелік заходів та
засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до
валових витрат (далі – Перелік).

Зазначений Перелік
не містить прямого віднесення із забезпечення працівників очищеної питною водою
до засобів з охорони праці, витрати
на
здійснення та придбання яких включаються до валових витрат.

Закон України “Про
питну воду та питне водопостачання” під поняттям “вода питна”
розуміє воду, яка за органолептичними властивостями, хімічним і
мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним
стандартам та санітарному законодавству.

Фасована питна вода –
це питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода
централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення
її якості, у герметичній тарі.

Одним із принципів
державної політики у сфері питної води та питного водопостачання є гарантоване
першочергове забезпечення питною водою населення для забезпечення питних,
фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб.

Узагальнюючи наведене,
питна вода для людини – це у першу чергу щоденна фізіологічна потреба людини у
питній воді, оскільки у організмі людини без води не відбувається жоден
біохімічний, фізіологічний та фізико-хімічний процес.

Заходи та засоби з
охорони праці мають більш вузьку спрямованість, оскільки спрямовані на
збереження життя, здоров’я і працездатності людини саме у процесі трудової
діяльності.

 

Перший
заступник голови

Держгірпромнагляду 

 
А. Дєньгін 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...