Передплати журнал

Щодо відповідності національного законодавства України Конвенції Міжнародної організації праці № 81


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ЛИСТ

від 10.03.2011 р. N 1/05-22/1593

Про надання роз’яснень

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розглянув листа <…> стосовно надання інформації щодо відповідності національного законодавства України Конвенції Міжнародної організації праці N 81 та повідомляє.

Державний нагляд у сфері промислової безпеки та охорони праці здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання та їх виробничих об’єктів.

Основні вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю) органами державного нагляду, в тому числі і Держгірпромнаглядом, визначені Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

В той же час, відповідно до статті 3 Закону одним із основних принципів державного нагляду (контролю) є дотримання умов міжнародних договорів України. У сфері державного нагляду з промислової безпеки та охорони праці такими актами є Конвенції Міжнародної організації праці N 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та N 129 про інспекцію праці в сільському господарстві, якими визначено певні норми щодо здійснення заходів державного нагляду інспекціями праці, до яких відноситься і Держгірпромнагляд.

Зазначені конвенції ратифіковані Україною і, відповідно до Конституції України, Закону України “Про міжнародні договори”, є законодавчими актами вищої юридичної сили по відношенню до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Враховуючи норми Закону та наведених Конвенцій МОП, без попереднього повідомлення про проведення перевірки можуть здійснюватися всі види позапланових перевірок Держгірпромнагляду. Планові перевірки суб’єктів господарювання (комплексні перевірки) здійснюються, як правило, за умови попереднього повідомлення суб’єкта господарювання не пізніше як за десять днів до дня здійснення заходу.

Посадова особа Держгірпромнагляду, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення і направлення на проведення перевірки, а у випадку перевірки режимних об’єктів – додатково допуск, оформлений у встановленому порядку.

Перевірки функціонуючих суб’єктів господарювання або його виробничих об’єктів, а також таких, що знаходяться у процесі монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, можуть здійснюватися в будь-яку годину доби у присутності його керівника (заступника керівника) або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

Періодичність проведення планових перевірок суб’єктів господарювання та їх виробничих об’єктів визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 413.

Позапланові перевірки можуть проводитися у разі:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення заходів державного нагляду;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів, державний нагляд за якими здійснюється Держгірпромнаглядом (за умови погодження заходу з центральним апаратом Держгірпромнагляду);

отримання під час заходів державного нагляду або в документах обов’язкової звітності інформації про загрозу виникнення аварії або нещасного випадку;

настання аварії, нещасного випадку зі смертельним чи тяжким наслідком, групового нещасного випадку, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання;

у інших випадках, передбачених законами України.

 

Заступник Голови Держгірпромнагляду 

С. Дунас 

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...
Український ветеранський фонд: які зміни ухвалено щодо його функціонування
27 серпня на засіданні Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ...