Передплати журнал

Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.09.2013 р. N 31-08410-07-27/28296

ТОВ «Інтерактивна бухгалтерія»

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників, повідомляє.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (із змінами), нарахування суми оплати працівникам перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів підприємства, в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” і кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами».

Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), відображається за дебетом субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» і кредитом субрахунку 663.

Нарахування єдиного соціального внеску, що нараховується на загальну суму лікарняних, а саме за рахунок коштів підприємства та коштів Фонду, відображається за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

Матеріали до теми