Передплати журнал

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2013 м. Київ N 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1733/24265

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

В. Коломієць

Директор Державного
центру зайнятості

Л. Сідельнікова

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

О. В. Погодін

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

В. Акопян

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

РАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.09.2013 м. Київ N 16-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1733/24265

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови правління В. Никитенко
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату
В. Коломієць
Директор Державного
центру зайнятості
Л. Сідельнікова
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
О. В. Погодін
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України
В. Акопян
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Г. В. Осовий
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
О. Мірошниченко
Заступник Міністра
фінансів України
С. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
19.09.2013 N 494,
Постанова правління Пенсійного фонду України
19.09.2013 N 16-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1733/24265

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 5, 11, 12, 12 1, 13 1, 14, 17, 23 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, пункту 3 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 04 липня 2013 року N 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” з метою визначення механізму обміну інформацією між суб’єктами інформаційного обміну та забезпечення реалізації їх повноважень.

1.2. Суб’єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

на центральному рівні:

Міністерство доходів і зборів України (далі – Міндоходів), що забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок); формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр); здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон);

Пенсійний фонд України, що формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до Закону;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соціального страхування від нещасних випадків);

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

на територіальному рівні – органи доходів та зборів, органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

1.3. Під час обміну інформацією використовуються інформаційні ресурси відповідних суб’єктів інформаційного обміну.

Інформація, що використовується суб’єктами інформаційного обміну для виконання встановлених функцій, надається в електронному вигляді або на паперових носіях.

1.4. Обмін інформацією здійснюється на постійній основі та на підставі окремих запитів:

на центральному рівні – в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку між Міндоходів та Пенсійним фондом України безпосередньо, а також між Міндоходів та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування через інформаційну інфраструктуру Пенсійного фонду України;

на територіальному рівні – в електронному або паперовому (подається безпосередньо представником суб’єкта інформаційних відносин чи надсилається поштою з повідомленням про вручення) вигляді.

1.5. Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірної інформації.

1.6. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про інформацію”.

II. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

2.1. Структура, формат та строк передачі файлів, які містять інформацію, що надається відповідно до цього Порядку, вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та змін до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

2.2. Запит на інформацію подається суб’єктом інформаційного обміну до іншого учасника обміну на відповідному рівні інформаційного обміну. Запит у паперовому вигляді подається разом із супровідним листом.

2.3. У процесі інформаційного обміну суб’єкти інформаційного обміну здійснюють контроль щодо:

коректності інформації та її відповідності встановленому переліку інформаційного обміну;

повноти інформації за складовими частинами її надання.

За результатами контролю інформації суб’єкт інформаційного обміну протягом одного дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

Суб’єкт інформаційного обміну під час отримання повідомлення про неприйняття інформації протягом одного дня розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію.

III. Дані, що надаються суб’єктами інформаційного обміну

3.1. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску органами доходів і зборів для визначення класу професійного ризику надаються Міндоходів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

3.2. Дані про клас професійного ризику виробництва, що визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків, надаються цим Фондом до Міндоходів.

3.3. Інформація, що надається Міндоходів до Пенсійного фонду України та через Пенсійний фонд України до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, включає:

дані про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника, та відомості про клас професійного ризику виробництва;

відомості зі звітів страхувальників (роботодавців) щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та по укладених договорах про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

дані про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;

відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на рахунки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

інші відомості, в тому числі дані у розрізі страхувальників щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду України функцій, передбачених Законом.

3.4. Інформація, що надається Пенсійним фондом України до Міндоходів для адміністрування єдиного внеску:

дані про пенсіонера за віком, інваліда, дату встановлення пенсії (інвалідності);

відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою – підприємцем або іншою фізичною особою та працівником.

3.5. Інформація, що передається територіальними органами Пенсійного фонду України органам доходів і зборів:

відомості, необхідні для завершення процедур адміністрування єдиного внеску;

копії таблиць 1, 2, 3, 4 додатка 4 та таблиць додатка 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерством доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за N 1628/24160.

3.6. Відомості про застраховану особу, за яку нараховано та сплачено суму єдиного внеску, з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру надаються Пенсійним фондом України до Міндоходів та фондів соціального страхування відповідно до статті 20 Закону.

IV. Захист та використання інформації

4.1. Міндоходів, Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства.

4.2. Інформація, що надається, використовується з додержанням вимог Закону України “Про інформацію” та виключно для потреб, визначених Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Директор Департаменту розвитку IT,
електронних сервісів та обліку платників
Міністерства доходів і зборів України
О. В. Теньков
Директор Департаменту персоніфікованого
обліку, інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України
О. Б. Ніколаєв

Матеріали до теми