...
Реєструйся

Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ


ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.01.2015 р. N 25-14/81

Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ

Державна фінансова інспекція України в межах своєї компетенції розглянула звернення <…> щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ та повідомляє про свою позицію з порушених питань.
Відповідно до ч. 3 ст. 56 Бюджетного кодексу України завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера визначаються Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. N 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі – Типове положення N 59), яким передбачено:
– бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій (підпункт 6 пункту 7);
– головний бухгалтер відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства, а також погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам (підпункти 9, 11 пункту 13);
– головний бухгалтер у разі отримання від керівника бюджетної установи розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, та керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення (пункт 14);
– головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами (пункт 20).
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та пунктом 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 (далі – Положення N 88), передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.
Пунктом 1.6 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. N 286 та зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 р. за N 1442/11722, до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників віднесено накази та табель обліку використання робочого часу.
При цьому відповідно до пункту 2.15 Положення N 88 первинні документи підлягають обов’язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув’язка окремих показників.
Таким чином, вказаними нормативно-правовими актами визначений обов’язок бухгалтера перевіряти відповідність первинних документів вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку, а тому він несе відповідальність за нарахування заробітної плати, здійснення інших виплат на підставі неправомірних документів.

Голова

М. Гордієнко

Матеріали до теми


Підписано закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного
Реалізація нового закону дає змогу запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які ...
Президент підписав закон про зниження призовного віку до 25 років
Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 ...
Зміни до деяких процесуальних кодексів у частині доступу до правосуддя осіб з інвалідністю
Кабінет Міністрів 27 березня зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 11132 «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, ...