...
Реєструйся

Щодо виявлення помилок у звітності (до Фонду соціального страхування від нещасних випадків…)


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
22.07.2010 р. N 760-06-2

Щодо
виявлення помилок у звітності

Виконавча дирекція
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України <…> щодо самостійного виявлення
страхувальником помилок у звітності до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі –
Фонд) повідомляє.

Стаття 45 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності” (далі – Закон) визначає обов’язок роботодавця як
страхувальника, до якого віднесено подання звітності робочому органу виконавчої
дирекції Фонду. При цьому стаття 52 Закону передбачає відповідальність
страхувальника за невиконання своїх обов’язків, до якої належить стягнення пені
із страхувальника за прострочення сплати страхових внесків до Фонду, а також
притягнення страхувальника до відповідальності згідно із законом за несвоєчасне
та неповне нарахування страхових внесків до Фонду.

Згідно з положеннями
статті 17 Закону правління Фонду, зокрема, затверджує Інструкцію про порядок
перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним
банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Рішення правління
Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов’язковим для виконання всіма
страхувальниками.

Отже, страхувальник під
час складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових
внесків та витрачання коштів Фонду (далі – Розрахункова відомість) має
керуватися нормами Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою
правління Фонду від 12.07.2007 р. N 36, зареєстрованою в Мін’юсті 01.08.2007 р.
за N 867/14134 (далі – Інструкція).

У разі самостійного
виявлення помилок за минулі звітні періоди страхувальник разом з Розрахунковою
відомістю за звітний період поточного року надає бухгалтерську довідку про
проведені коригування, в якій вказується період виявлення помилки, зміст
помилки, показник, у якому здійснюється коригування, сума донарахованих
страхових внесків, кількість днів прострочення, сума пені, нарахованої на суму
своєчасно не сплачених страхових внесків, дата складання бухгалтерської
довідки. Ця довідка підписується керівником, головним бухгалтером та
засвідчується печаткою.

Відповідальність за
неподання страхувальником такої довідки законодавством про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку не передбачено.
Однак така довідка слугує підтвердженням правильного
відображення нарахованих страхових внесків і здійснення самостійного
коригування страхувальником відповідних сум при проведенні робочим органом
виконавчої дирекції Фонду виїзної перевірки цього страхувальника.

Розрахункова
відомість за звітний період поточного року міститиме вже відкориговані
показники відповідно до бухгалтерської довідки.

Статтею 1654
Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність
посадових осіб за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, зокрема, за порушення
строків та обсягів сплати страхових внесків до Фонду.

За нормами статті 9
цього Кодексу адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність.

Відповідно до пункту
8.4 Інструкції на виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником
не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески
донараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються
санкції відповідно до законодавства.

Якщо страхувальником
самостійно виявлено помилки за минулий звітний період, при наявності
бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки за минулий звітний період та
перерахування донарахованих страхових внесків разом з пенею у повному обсязі до
початку здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірки або до
подання Розрахункової відомості, адміністративні штрафи до посадових осіб
страхувальника не застосовуються.

У разі самостійного
виявлення страхувальником помилки за минулий звітний період поточного року,
пов’язаної з невірним відображенням бази нарахувань, яка призвела до завищення
або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду, то у цьому випадку
здійснюється потрібне коригування показника відповідного рядка Розрахункової
відомості у звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку.

Тобто коригується
показник того місяця, в якому виявлено помилку, розділу 1 “Загальна сума
виплат, на які нараховуються страхові внески” Розрахункової відомості.

Виправлення такої
помилки впливає на фонд оплати праці поточного місяця звітного періоду, тобто збільшує
або зменшує його розмір. Виходячи з цього фонду оплати праці, нараховуються
страхові внески поточного місяця звітного періоду.

Якщо така помилка
самостійно виявлена страхувальником у звітному періоді поточного року, яка
призвела до завищення або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду за
минулий рік, то з метою уникнення викривлення відповідних показників
Розрахункової відомості звітного періоду поточного року виправлення таких
помилок здійснюється у рядку 5 “Донараховано при прийняти звітності”
цієї відомості.

Як зазначалося вище, за
прострочення сплати страхового внеску до Фонду із страхувальника стягується
пеня згідно із законом (стаття 52 Закону).

Згідно з пунктом 5.1
Інструкції не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до
Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому
законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за
кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних
облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

Таким чином, у разі,
коли за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до
Фонду за певний період нижче передбаченої законодавством, Фонд згідно з чинним
законодавством застосовує до страхувальника фінансові санкції у вигляді пені
.

 

Перший
заступник

директора 

 
С. Нестеров 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...