Реєструйся

Щодо нарахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків…


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
14.07.2010 р. N 730-07-2

Виконавча дирекція
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі – Фонд) розглянула лист щодо нарахування
страхових внесків до Фонду і надає роз’яснення із зазначених питань.

1. Чи нараховуються страхові внески на суму виплат,
пов’язаних з індексацією заробітної плати працівникам в межах, передбачених
чинним законодавством?

Виходячи із норм статті
47 Закону України від 23.09.99 р. N 1105-XIV “Про загальнодержавне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі – Закон) розміри
страхових внесків страхувальників обчислюються для роботодавців у відсотках до
сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати
на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають
обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

При визначенні видів
виплат, що включаються до фонду оплати праці, слід керуватися Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженою Держкомстатом України від 13.01.2004
р. N 5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N
114/8713 (далі – Інструкція N 5).

Згідно з підпунктом
2.2.7 пункту 2.2 Інструкції N 5 до фонду додаткової заробітної плати
відносяться суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників.

Отже, виплати,
пов’язані з індексацією заробітної плати працівникам у межах, передбачених
чинним законодавством, відносяться до фонду оплати праці і на їх суму
нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
.

2. Чи сплачуються
страхові внески до Фонду з вартості подарунків, вручених працівникам до
святкових дат?

Згідно з підпунктом
2.3.2 пункту 2.3 Інструкції N 5 до інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, які входять до фонду оплати праці, відносяться винагороди та
заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема,
одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці
(наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній
формі).

Таким чином, вартість
подарунків, вручених працівникам до святкових дат, є об’єктом для нарахування
страхових внесків до Фонду
.

3. Чи
нараховуються внески до Фонду на суму виплат вихідної допомоги у разі
звільнення?

Відповідно до підпункту
3.8 пункту 3 Інструкції N 5 до інших виплат, що не належать до фонду оплати
праці, відносяться суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

Таким чином, на
суму вихідної допомоги при припиненні трудового договору не нараховуються
страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
.

 

Перший
заступник директора
 

С.
Нестеров
 

Матеріали до теми


Який новий розмір матеріальної допомоги держслужбовцям — постанова Кабміну
Постановою від 08 вересня 2023 року № 957 Кабмін вніс корективи до пункту 2 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги ...