Реєструйся

Щодо застосування штрафних санкцій за виплату з/п в розмірі 0,5 від мін. з/п


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.04.2013 р. N 730/6/99-99-18-15

Щодо застосування штрафних санкцій за виплату з/п в розмірі 0,5 від мін. з/п

Міністерство доходів і зборів України розглянуло Ваше звернення від 12.03.2013 щодо застосування штрафних санкцій за виплату з/п в розмірі 0,5 від мін. з/п, та у межах компетенції повідомляє.

Трудові відносини громадян регулюються, зокрема Кодексом законів про працю України, Законом України від 24.03.95 р. N 108/95-ВР “Про оплату праці” (далі – Закон N 108) та іншими нормативними актами з цих питань.

Відповідно до ст. 2 Кодексу законів про працю України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, що забезпечується державою.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно до ст. 3 Закону N 108 мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності, зокрема шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати (ст. 8 Закону N 108).

Тобто, працівникам підприємств усіх форм власності і господарювання державою гарантована мінімальна заробітна плата.

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності (ст. 4 Закону N 108).

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством (ст. 36 Закону N 108).

Поряд з цим слід зазначити, що більш детальне роз’яснення стосовно оформлення трудових відносин та оплати праці голови і бухгалтера садівничого товариства в ситуації, зазначеній у листі, можна отримати, звернувшись до територіальних органів Міністерства праці та соціальної політики, до повноважень яких належить надання роз’яснень щодо застосування норм трудового законодавства та які здійснюють контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах.

Крім того слід зазначити, що відповідно до п. 75.1 ст. 75 розділу II Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки.

Враховуючи те, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, то органи ДПС мають право здійснювати контроль за її нарахуванням.

Згідно із п. 80.1 та пп. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 Кодексу у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету органи ДПС здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу відповідно до п. 127.1 ст. 127 Кодексу.

Заступник Міністра А. П. Ігнатов

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...