Стаття 42 трудового кодексу


Науково-практичний коментар до законодавства України про працю І.В. Зуб, В.Г. Ротань 2005р. » Глава 3 Трудовий договір (ст.21 – ст.49)
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

2. При визначенні категорій працівників, що мають переважне право на залишення на роботі, слід визнати, що черговість їх перелічення, яка дається у частині другій статті, що коментується, юридичного значення не має. Інакше кажучи, працівникові, зазначеному в одному з перших пунктів частини другої ст.42 КЗпП, не може бути надано переваг на залишення на роботі перед працівником, що належить до категорії, зазначеної і в одному Із останніх пунктів, лише з причини черговості переліку. Протилежний висновок виходив би за межі поняття тлумачення правових норм і означав би, що особа, яка тлумачить правову норму, взяла на себе функції правотворчого органу. У той же час, якщо працівник користується переважним правом залишення на роботі на підставі трьох пунктів частини другої ст.42 КЗпП, то він, на нашу думку, має бути визнаний таким, що мас переважне право на залишення на роботі перед працівником, який користується таким правом за двома чи одним пунктами, хоча тут також можливі винятки.

Добрий день,у нашій лікарні на наступному тижні буде скорочення,допоможіть,будь-ласка розтлумачити 42 статью трудового кодексу,а саме:
1.Якщо двоє працівників мають однакову кваліфікацію і однакову кількість переваг,то яким чином тоді визначають кого залишити на роботі?
Наприклад,я маю перевагу за пуктом 1 і 2,а мій колега за пунктами 2 і 3.
2.Якщо звільнають подружню пару,то вони автоматично підпадають під 2 пункт 42 статті?
У них є двоє понолітніх дітей,один навчаєтся,друга працює,також з ними проживає мати,яка отримує пенсію.

Матеріали до теми


ВІЙСЬКОВА КАДРОВА КАВА. Роботодавець видає одночасно декілька зведених наказів
ТЕМА: РОБОТОДАВЕЦЬ ВИДАЄ ОДНОЧАСНО ДЕКІЛЬКА ЗВЕДЕНИХ НАКАЗІВ КАДРОВА КАВА З ВІКТОРІЄЮ ЛІПЧАНСЬКОЮ На підприємстві звільняється багато працівників одночасно. Роботодавець видає ...