Передплати журнал

Структура і штатна чисельність підприємства та штатний розпис


Сукупність всіх структурних підрозділів на підприємстві та система взаємозв’язків між ними утворюють організаційну структуру підприємства. Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 

Для того, щоб зазначити, які саме структурні підрозділи створені на підприємстві, на багатьох підприємствах затверджується такий документ, як «Структура і штатна чисельність», в якому наводиться перелік структурних підрозділів підприємства, посад (професій) в кожному з них та відомості про кількість штатних одиниць. При цьому назви посад (професій) наводяться відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 

Крім того, на багатьох підприємствах затверджується «Організаційна структура», яка на відміну від «Структури і штатної чисельності» здебільшого розробляється у графічному вигляді та наглядно ілюструє не тільки наявність окремих структурних підрозділів на підприємстві, але й їх підпорядкованість, а також горизонтальні та вертикальні зв’язки між ними.

Як правило, розроблення і затвердження «Структури і штатної чисельності» та «Організаційної структури» на підприємстві передує розробленню і затвердженню на їх основі «Штатного розпису» підприємства. Але на невеликих підприємствах з нескладною структурою іноді штатний розпис розробляється і затверджується без використання «Структури і штатної чисельності» та «Організаційної структури», і тоді про наявність і види структурних підрозділів на підприємстві (якщо вони утворені) можна дізнатися безпосередньо із штатного розпису.

 

Замовляйте унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA» спецвипуск «Штатний розпис»