Трудовий договір: від визначення до змісту


Наша країна стоїть на порозі реформування законодавства про працю. У Верховній Раді України вже зареєстровано 5 законопроєктів. У суспільстві вони викликають різноманітні реакції, тож не будемо схиляти наших читачів до якогось із цих законопроєктів, а лише порівняємо деякі норми, що передбачені ними, з чинним Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП).

Основою трудових відносин між працівником і роботодавцем є трудовий договір. У одному з найближчих номерів журналу плануємо розглянути тему «Працевлаштування: документи працівника та роботодавця», а наразі приділимо увагу поняттю трудового договору, строкам, на які він може укладатися, та його оформленню. Оскільки реформування трудового законодавства вже надто близько, пропонуємо розглянути основні положення наведених законопроєктів щодо трудового договору і порівняти їх із чинним законодавством.

Визначення трудового договору

Тлумачення поняття «трудовий договір» міститься як у КЗпП, так і у всіх згаданих законопроєктах.

КЗпП

Статтею 23 КЗпП залежно від строку, на який укладається трудовий договір, визначено 3 види трудових договорів.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Крім основних видів трудових договорів (строкового та безстрокового), чинне законодавство передбачає тимчасові й сезонні трудові договори.

Законопроєкт № 2708

Статтею 17 Законопроєкту № 2708 передбачено 7 видів трудових договорів, зокрема залежно від строку, на який їх укладено, — 4 види.

Згідно зі статтею 18 Законопроєкту № 2708 строковий трудовий договір може укладатися на визначений строк або на час виконання певної роботи, але не більше ніж на 5 років.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законом, колективним договором.

У Законопроєкті № 2708 міститься також визначення короткострокового та сезонного трудового договору.

 

Продовження у  PRIME-ТЕМА ЖУРНАЛІ “КАДРОВИК.UA” № 02  “Трудовий договір: від визначення до змісту”


 

 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень