...
Реєструйся

у відрядження по-новому


В Урядовому кур’єрі (2011, 02, 19.02.2011 N 32) опублікована постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 року N 98 .

Відповідно до підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України затверджено суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Установлено, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків – дворазовому, 35 відсотків – триразовому харчуванні.

Додатком 2 вищезазначеної постанови встановлено розміри надбавок до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників. Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

Згідно з Постановою від 2 лютого 2011 року N 98 визнано такими, що втратили чинність, зокрема:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720).

– Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1015 “Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74, ст. 2541).