...
Реєструйся

Відрядження: порядок оформлення і оплата


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Службові відрядження та їх відмінність від інших службових поїздок

Службові відрядження та їх характерні ознаки

Обмеження при відрядженнях

Відмінність відряджень від інших службових поїздок

 

РОЗДІЛ 2. Загальний порядок відрядження в межах України

Оформлення відрядження в межах України

Порядок визначення фактичного часу перебування у відрядженні

Режим робочого часу і часу відпочинку відряджених працівників

Гарантії і компенсації при службових відрядженнях

Відшкодування витрат на відрядження

Подання Звіту про використання коштів

РОЗДІЛ 3. Загальний порядок відрядження за кордон

Оформлення відрядження за кордон

Витрати при відрядженнях за кордон та порядок їх відшкодування

Подання Звіту про використання коштів на відрядження за кордон

РОЗДІЛ 4. Термін відрядження

РОЗДІЛ 5. Граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім
державних службовців та осіб, які скеровуються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів)

РОЗДІЛ 6. Відповідальність за невчасне подання звіту про використання коштів

РОЗДІЛ 7. Особливості відрядження в межах України та за кордон державних службовців та інших осіб, які відряджаються
підприємствами, установами, організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Прийняття рішень про відрядження окремих категорій працівників у межах України

Прийняття рішень про відрядження окремих категорій працівників за кордон

Оформлення службового відрядження за кордон

Додаткові обмеження щодо відшкодування витрат на відрядження

Граничні норми відшкодування витрат на відрядження

РОЗДІЛ 8. Особливості службових відряджень у межах України та за кордон працівників

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мета відряджень та коло посадових осіб, яких скеровують у відрядження

Документи для оформлення відрядження
Плановий кошторис витрат на відрядження
Директиви і технічні завдання/вказівки
Наказ про відрядження
Посвідчення про відрядження

Гарантії і компенсації під час службових відряджень

Порядок одержання коштів та відшкодування витрат на відрядження

Вимоги до документів, які додають до Звіту про використання коштів

Відповідальність працівника за несвоєчасне повернення до каси Мінрегіонбуду надміру витрачених коштів чи залишку коштів понад суму, витрачену згідно зі Звітом

Вирішення спірних питань щодо відряджень працівників Мінрегіонбуду

РОЗДІЛ 9. Особливості службових відряджень у межах України працівників центрального апарату Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Мета відряджень

Наказ про відрядження

Посвідчення про відрядження

Відшкодування витрат на відрядження

РОЗДІЛ 10. Особливості службових відряджень у межах України та за кордон працівників центрального апарату Міністерства культури України

Мета відряджень та коло посадових осіб, яких скеровують у відрядження

Документи для оформлення відрядження
Службова записка
Наказ про відрядження
Посвідчення про відрядження

Порядок одержання коштів на відрядження

Відшкодування витрат на відрядження

Вимоги до документів, які додають до авансового звіту

Відповідальність працівника за несвоєчасне повернення до каси надміру витрачених коштів

РОЗДІЛ 11. Особливості службових відряджень за кордон працівників апарату Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

Порядок оформлення відряджень

Підготовка технічних завдань та оформлення дозволу на відрядження працівників

Мінпромполітики та керівників підприємств

Порядок підготовки та подання звітів про відрядження

РОЗДІЛ 12. Особливості відрядження медичних та інших працівників, скерованих на боротьбу з епідеміями

Порядок і розміри відшкодування витрат на відрядження медичних та інших працівників, скерованих на боротьбу з епідеміями

Виплати відрядженим працівникам, скерованим для ліквідації вогнищ холери

РОЗДІЛ 13. Особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)

РОЗДІЛ 14. Особливості скерування у відрядження осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
Міністерства надзвичайних ситуацій України

Загальні положення

Порядок відрядження в межах України

Мета і термін службових відряджень у межах України

Порядок обліку часу перебування у відрядженні у межах України

Відшкодування витрат відрядженим особам у межах України

Особливості скерування у відрядження за кордон та визначення часу перебування у такому відрядженні

Особливості відшкодування витрат відрядженим особам за кордон

***

З ПИТАНЬ ПЕРЕДПЛАТИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

(44) 568-5138, 507-2226, podpiska@mediapro.com.ua