Виплата «чорнобильцям» чотирьох допомог при скороченні


На запитання відповідає Олена СВИНЦОВА, головний спеціаліст відділу пільг та компенсаційних виплат департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерства соціальної політики України

У якому розмірі і в якому порядку виплачується вихідна допомога «чорнобильцям» категорій 1 і 2 при скороченні штату відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП? Чи виплачується при цьому середній заробіток згідно зі статтею 44 КЗпП?

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 20 (п. 1 частини першої ст. 21) Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII (далі — Закон № 796) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

У разі вивільнення працівників, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Зазначеним працівникам також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

Під вивільненням працівників слід розуміти припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, зокрема, у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. При цьому трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП. Лише при зазначених умовах на працівників поширюється дія пункту 7 частини першої статті 20 (п. 1 частини першої ст. 21) Закону № 796 і не може застосовуватися в інших випадках.

Згідно зі статтею 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 1 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Отже, виплата громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у разі їхнього вивільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства (установи, організації), скороченням чисельності або штату працівників провадиться у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, причому вона виплачується окремо від вихідної допомоги, передбаченої статтею 44 КЗпП. За працівниками також зберігаються особливі гарантії, передбачені статтею 26 Закону України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-XII.

При звільненні працівника за власним бажанням або з інших підстав, передбачених трудовим законодавством, ця допомога не виплачується.

Журнал "Довідник кадровика", №1, 2012

Матеріали до теми